21.01.2021

Ekoveneilijän muistilista – Den ekologiska båtfararens checklista 

Poimi Pidä Saaristo Siistinä ry:n vinkit ympäristön huomioivaan veneilyyn.

Huolehdi jätteistäsi veneillessä

Huolehdi, etteivät roskasi joudu veteen tai luontoon. Lajittelu onnistuu helposti veneessäkin. PSS ry:n Roope-jätepisteissä lajitellaan yleensä ainakin lasi-, metalli- ja paperijäte. Myös biojätteen keräystä on lisätty.

Tyhjennä käymäläjätteet imutyhjennyslaitteeseen

Veneilijöiden käymäläjätteet aiheuttavat pistekuormitusta erityisesti satamissa ja matalissa lahdissa. Virtsa sisältää runsaasti typpeä ja fosforia ja sen sisältämät ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Älä laske käymäläjätteitäsi veteen lisäämään rehevöitymistä, vaan käytä imutyhjennyslaitetta. 

Vältä myrkkymaalien käyttöä veneen pohjassa

Veneen pohjassa käytettävien eliönestomaalien eli myrkkymaalien tehoaineita ovat muun muassa kupari-, sinkki- ja orgaaniset yhdisteet. Ne ovat haitallisia koko Itämeren ekosysteemille. Maaleille on onneksi olemassa mekaanisia vaihtoehtoja, kuten pohjapesu ja veneen nosto ylös silloin, kun se ei ole käytössä. 

Käytä ympäristöystävällisiä pesuaineita

Älä peseydy meressä tai järvessä saippuan tai shampoon kanssa.

Aja taloudellisesti

Aja tilanteeseen sopivalla vauhdilla välttäen turhaa melua ja aallonmuodostusta rantojen lähellä.

Lue lisää vinkkejä osoitteessa pidasaaristosiistina.fi

Pidä Saaristo Siistinä ry

Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka edistää konkreettisin teoin meri- ja järviluonnon hyvinvointia. PSS ry:n tavoitteena on luoda edellytykset kestävälle vesillä liikkumiselle ja luoda kaikille mahdollisuudet toimia ympäristön kannalta oikein ja vastuullisesti. 

PSS ry tekee konkreettista ympäristöhuoltotyötä saaristossa, rannoilla ja järvillä. Yhdistys rakentaa ja huoltaa jätepisteitä, kuivakäymälöitä ja veneiden imutyhjennyslaitteita sekä järjestää romun ja vaarallisen jätteen erilliskeräyksiä. PSS ry ylläpitää lähes 200 Roope-palvelupistettä ympäri maata.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Roope-palvelut tunnistaa iloisesta Roope-hylje-logosta. Yhdistys neuvoo ympäristöasioissa kaikkia veneilijöitä, veneseuroja, retkeilijöitä, melojia ja kaikkia vesistöjen hyvinvoinnista kiinnostuneita. Lue lisää toiminnasta: www.pidasaaristosiistina.fi.

Kuvat: Patrick Blom ja PSS ry

 

***

Den ekologiska båtfararens checklista 

Låt oss tillsammans ta hand om vattendragen och röra oss ansvarsfullt på vattnen. Ta del av HSR rf:s tips för miljövänligt båtliv. 

Ta hand om ditt avfall då du rör dig med båt 

Se till att ditt skräp inte hamnar i vattnet eller naturen. Det är enkelt att sopsortera även på en båt. Vid HSR rf:s Sälle-sopstationer sorteras vanligen åtminstone glas-, metall- och pappersavfall. Även insamling av bioavfall har ökats. 

Töm toalettavfallet i en sugtömningsanläggning 

Båtfararnas toalettavfall orsakar punktbelastning, särskilt i hamnar och grunda vikar. Urin innehåller rikligt med kväve och fosfor, och urinens näringsämnen används av växtligheten. Släpp inte ut ditt toalettavfall i vattnet för att öka på övergödningen, utan använd en sugtömningsanläggning. 

Undvik att använda giftfärger på båtbotten 

Målfärger som används för att förhindra påväxt på båtbotten, så kallade giftfärger, innehåller verksamma ämnen i form av bl.a. koppar-, zink- och organiska föreningar. De är skadliga för hela Östersjöns ekosystem. Lyckligtvis finns det mekaniska alternativ till målfärgerna, så som bottentvätt eller att lyfta upp båten då den inte är i användning. 

Använd miljövänliga tvättmedel 

Tvätta dig inte i havet eller sjön med tvål eller schampo. 

Kör ekonomiskt 

Anpassa din hastighet till situationen, då undviker du onödigt buller och vågbildning nära stränderna. 

Läs fler tips på: hallskargardenren.fi

Häll Skärgården Ren rf 

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation som genom konkreta åtgärder arbetar för att havs- och sjönaturen ska må bra. Föreningens mål är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna röra sig till sjöss på ett hållbart sätt, och göra det möjligt för enskilda att agera korrekt och ansvarsfullt med tanke på miljön. 

HSR rf upprätthåller nästan 200 Sälle-stationer runt om i landet. Det är önskvärt att de som utnyttjar Sälle-tjänsterna är HSR rf:s medlemmar.

HSR rf påverkar också tillståndet i vattendragen i en positiv riktning genom sin mångsidiga forskning och miljöfostran.