11.08.2022

Ehdota henkilöitä liiton luottamustoimiin / Föreslå personer till förbundets förtroendeuppdrag

Syysliittokokouksessa 20.11.2022 valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja liittohallituksen jäseniksi viisi toimikuntien puheenjohtajaa sekä näiden lisäksi neljä toimikuntien varapuheenjohtajaa.

Pyydämme seurojen perustellut ehdotukset tällä Lyyti-lomakkeella 8.9.2022 mennessä. Lisätietoja tarvittaessa osoitteesta karoliina.rouhiainen@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

Lisätietoa:

**

På höstmötet den 20. november 2022 väljs styrelsens ordförande och till styrelsemedlemmar ordföranden för 5 kommittéer. Dessutom väljs 4 viceordföranden för kommittéer.

Vi ber om föreningens motiverade förslag med denna Lyyti formulär senast 8.9.2022. Tilläggsuppgifter vid behov fås av karoliina.rouhiainen@spv.fi. Valförbundet behandlar alla förslag och ger en sammanfattad presentation till föreningens höstmöte.

Mer information: