Välkommen med och påverka – sök med i SBF:s mångsidiga förtroendeverksamhet

Har du idéer på att utveckla båtfarandet? Jobbar du inom en förening eller kommunikation? Som SBF:s förtroendevalda kan du utnyttja dina kunskaper för att utveckla vår gemensamma båtsport. Du får vara konkret med och påverka åt vilket håll grenen utvecklas inom olika delområden.

Till SBF:s ordförande- och vice ordförande uppdrag väljs nya personer på höstens förbundsmöte den 1. december 2019. I år söker vi kandidater till följande uppdrag:

  • Förbundsstyrelsen vice ordförande
  • Ordförande till båtsports-, kappseglings-, barn- och ungdoms- och utbildningskommittén.
  • Vice ordförande till tränings- och toppkappseglings-, hastighets tävlings-, organisations verksamhets-, sjösäkerhets- och kommunikations- och marknadsföringskommittén.

Om någon av kommittéerna var intressant för er bör ni kontakta er förening så de kan föreslå er till oss innan 13. september. (mer information i slutet av artikeln).

Varför ska man komma med i SBF:s förtroendeverksamhet?

Pia Grönblom har fungerat som ordförande för barn och ungdomskommittén sedan 2018. Hon uppmanar att söka till ett förtroendeuppdrag då det är intressant och mångsidigt.

–  I SBF:s förtroendeverksamhet lär du dig bättre att förstå förbundet och föreningsverksamhet. Det är bra fortsättning till att ha jobbat inom föreningar. Du får göra så mycket du bara orkar men det är ändå inte en för betungande uppgift. Du kan bra välja till vilka arbetsgrupper eller evenemang du deltar berättar Grönblom.

– Jag rekommenderar varmt att söka med. Personer som får saker gjort, entusiastiska och personer som kan förbinda sig till uppgifterna behövs alltid sammanfattar Grönblom

Ari Aronniemi är SBF:s förtroendeverksamhets veteran. Han har varit medlem i utbildningskommittén redan när förbudet ännu var seglarförbundet. Han har varit vice ordförande till kommittén i sex år och nu de senaste två åren har han fungerat som ordförande. Aronniemi uppmuntrar till att söka till förtroendeuppdragen då det är ett bra sätt att utveckla båtsporten. Man får även vänner runtomkring i Finland.

– När du är med i förtroendeverksamheten kan du påverka och föra fram föreningar och klubbars tankar och önskemål. Själv har jag uppfattat förtroendeuppdraget som en trevlig hobby vilken gör mig glad, samtidigt som man kan göra något bra för andra berättar Aronniemi.

– Jag har fått arbeta med att utveckla skolningssystemet, skolningsmaterialet och examenssystemet. Att få kommentera den nya sjötrafikslagen var ett gott exempel på hur man ser till att båtfarares bästa sker. I SBF:s förtroendeverksamhet utvecklas det egna kunnande och hela SBF blir bekant säger Aronniemi.

Om du är intresserad av att bli ordförande eller vice ordförande kan du bekanta dig med mera material från nedanstående linkar. Kom ihåg att vara i kontakt med er förening så att de hinner innan 13. september göra ett förslag på er. Välkommen med och utveckla vår hobby tillsammans!

Uppdrag som väljs vintern 2019 >
Blankett för förslag av person >
Kommittérnas sammansättning och uppgifter >

Kommittéerna ordnar möten beroende på kommittén en gång per månaden eller varannan månad. Styrelsen träffas en gång per månad förutom under sommaren. Du kan bra delta på möten från hela Finland då man får närvara via Skype.

Medlem i en förtroendekommitté

När de nya ordföranden och vice ordföranden är valda i december till sina uppdrag kommer de att bilda sina kommitté och välja medlemmar. Så om du vill delta i någon av kommittéernas verksamhet bör du under januari 2020 kontakta kommitténs ordförande. Kontaktuppgifterna uppdateras tänne hit (vid styrelsen) efter årsskiftet.

För tillfället som både en föreningskommittés medlem och som regional chef fungerande Antti Kaipainen uppmanar till att söka till förtroendeverksamhet då man med sin egna aktivitet kan utveckla många saker.

– I förtroendeverksamhet får du lyfta fram de saker och delområden som du anser är viktiga inom grenen och jobba med professionella inom SBF och med de andra förtroendevalda. SBF och förtroendeverksamheten behöver till olika delområden visioner och professionell kunskap till sin användning. I förtroendeverksamhet får du dela med dig dina erfarenheter för att förbättra grenen i en bred grad för allas bästa och samtidigt utveckla grenen för dig berättar Kaipainen.

Välkommen med i förtroendeverksamheten!

Ari Aronniemi
Pia Grönblom