Uusi vesiliikennelaki huviveneilijän silmin

Huviveneilijää koskettaa ensi kesänä merkittävä muutos. Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020 ja siinä määritellään huviveneen päällikön vastuut melko kattavasti.

Lakimuutoksen tarkoitus oli yhdistää hajallaan yli 40 laissa, asetuksessa tai muussa määräyksessä olevat veneilyä koskevat asiat yksiin kansiin. Tavoitteena oli myös selkeyttää rooleja sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Lähtökohtana oli kansainvälinen sääntely. Kanavaliikenne on myös otettu mukaan lakiin. Tärkein selkeyttävä muutos on se, että uuden lain mukaan huviveneessä on oltava päällikkö (aiemmin puhuttiin vain kuljettajasta ja se aiheutti paljon vastuun määrittelyn haasteita). Päällikön vastuu aluksesta ja matkustajista on ehdoton. Vanhat vaatimukset (riittävä ikä, kyky ja taito) ovat edelleen mukana. Päällikkö voi olla muukin kuin kuljettaja, vastuu on viime sijassa omistajalla tai haltijalla. On siis viisasta kirjata lokikirjaan, kuka on kyseisellä matkalla päällikkönä, näin vältytään turhilta selvityksiltä, jos jotain odottamatonta sattuu.

Päällikkö vastaa siitä, että alus on turvallinen ja merikelpoinen, miehistö on ohjeistettu riittävästi olosuhteisiin nähden, erikseen määritellyt varusteet ovat kunnossa ja saatavilla, veneessä on ja päällikkö käyttää asianmukaisia merikarttoja ja -julkaisuja, miehistöllä on pelastusliivit puettuna olosuhteiden niin edellyttäessä ja veneen asiakirjat ovat aluksessa mukana.

Kauppamerenkulun väylillä päällikön on noudatettava meriteiden sääntöjä kuten myös sisäisillä kulkuvesillä tässä laissa tarkoitetuin poikkeuksin ja lisäyksin. Näkö- ja kuulotähystysvaatimus on ehdoton, ja törmäysriskin arvioiminen/estotoimenpiteet samoin. Valoihin ja merkkikuvioihin ei tule muutoksia. Laissa on myös määrätty korotettu kykyvaatimus niin sanotun vaarallisen aluksen päällikölle ja lisäksi Traficomille on annettu mahdollisuus säätää tästä aiheesta vielä erikseen. Epäselvyyksien välttämiseksi laissa on tehty selkeä ero huviveneelle ja -alukselle. Jälkimmäinen on yli 24 metrinen urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettu alus. Huvialuksen päällikön on oltava täyttänyt 18 vuotta ja hänellä tulee olla kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja.

Lisäksi laissa määritellään uusiksi vuokraveneitä koskevat asiat. Uuden lain mukaan vuokraveneitä ovat vain miehitettynä vuokratut veneet ja niitä koskevat ankarammat kaupallisen merenkulun säännökset. Miehittämättömänä vuokratut ovat tavallisia huviveneitä. Toki luovuttajan vastuu siitä, että a) vene on moitteettomassa ja turvallisessa kunnossa sekä b) vastaanottaja oikeasti osaa, ovat tarkkaan laissa määritelty.

Sanktiojärjestelmä on myös uudistettu. Rikkeet ynnä muut sellaiset jaetaan vesiliikennevirheisiin ja rikoksiin. Vakavimmat puutteet käsitellään rikoslain mukaan ja esimerkiksi aluksen merikelpoisuuden tarkistamisen laiminlyönti voi pahimmillaan johtaa 6-24 kuukauden vankeustuomioon. Pelastusliivien puuttumisesta rangaistaan päiväsakoilla ja nopeusrajoituksen reippaasta ylityksestä myös mittavalla maksukehotuksella (120 euroa). Pienemmät puuteet esimerkiksi varustuksissa tuottavat 70 euron vesiliikennevirhemaksun.

Laki kannattaa lukaista läpi, sivuja on vain viitisenkymmentä: finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782

Teksti: Harri Sane