Undvik fel – håll båten ren

Många fokuserar på vår- och vinterunderhåll av båtar. Men man borde fästa uppmärksamhet till båtens renhet och små underhålls ingrepp under hela sommaren.

Marinepalvelus underhållschef Pietari Karhila rekommenderar att konstant upprätthålla en grundläggande renhet och att jobba förebyggande genom hela säsongen så att man kan undvika större fel.

– Största orsaken till att båtar får fel är att man försummar grundläggande renheten av båtar. Man borde sköta det helt som i hemmet.  Där gör man även olika ingrepp som att rengöra golvbrunnar. I båtar var rören är trångare borde man göra samma saker. Beroende på båtens storlek, dess utrustning och väderförhållanden är upprätthållandet av renheten speciellt viktigt, konstaterar Karhila.

– Genom att systematisk göra samma saker årligen kan man förbättra båtens skick och förebygga kommande behov av att föra den på service, fortsätter Karhila.

Minneslista för att hålla båten ren – några tips att ta med sig

Håll öppna områden rena
”Trädens löv och frön täpper lätt till vattentömningsställen i t.ex. motor- och segelbåtens öppna områden och därmed är det viktigt att hålla dessa områden rena. Det upprätthåller även båtens huvor och teak-däck i bättre skick.”

Skölj båten
”En gång i veckan borde man skölja hela båten så att damm och smuts inte hinner fastna. Ett nästan helt svart teak-däck på hösten är inte en sällsynt syn.”

Torka utrustningen
”Ibland måste man torka båtar som kommer till höstservice i till och med en vecka på grund av fuktighet. Ibland kan även mossa finnas. Så att detta inte skulle ske bör man inte fylla alla båtens luckor med blöta rep och fendertar som hämtar fukt med sig. Det vore bra om all utrustning skulle under sommaren ibland kunna torka helt.”

Använd dig av maskiner
”Ett gott tips för att upprätthålla de tekniska hjälpmedlen är att använda dem alltid nu och då. Vare sig det handlar om värmare, vindrutetorkare, vattenpumpar Wc:n, fönster som går att öppna eller olika sorts ventiler är det bra att använda dem så att man kan se deras skick.  Det vanligaste orsaken till felen här hos oss i kalla norden är den långa vinterförvaringen då man inte använder sig av hjälpmedlen.”

Förutom dessa tips bör man ta i beaktande bland annat de olika materialens och utrustningens underhåll. Med de ovannämnda sätten kommer man redan långt med och man kan mer avslappnat njuta av att vara ute på vattnet.

Pietari Karhila.

Text: Anni Raunio, Bilder: Helmi Hollo, Översättning: Emilia Winqvist