Satamissa on valinnanvaraa

Suomessa on kaikkiaan yli 1 300 luokiteltua satamaa, joista rannikolla noin 600 ja sisävesillä noin 700.

Satamat ovat pääsääntöisesti kuntien, yritysten, kerhojen sekä erilaisten yhdistysten omistamia ja hallinnoimia. Satamien kokoon ja luonteeseen vaikuttavat ennen kaikkea sijainti ja veneilijöiden tarpeet. Veneilijöiden määrän jatkuvasti lisääntyessä kasvavat myös odotukset ja vaatimustaso. Satamia kehitetään nykyaikaisemmiksi, turvallisemmiksi ja kävijäystävällisemmiksi.

Nykyaikainen vierassatama ei enää ole pelkästään yöpymispaikka, vaan portti alueensa muuhun tarjontaan. Satamiin liitetään yleisesti palveluita ja ohjelmatarjontaa, jotka tuovat asiakkaita myös muualta kuin veneilijöiden parista. Luokitelluista satamista on palveluiltaan monipuolisia ja korkeatasoisia matkaveneilyä palvelevia vierassatamia kaikkiaan reilut 120, joista kaksi kolmannesta rannikolla. Toimintaa ohjaavat sijainti, hyvät ja turvalliset yhteydet, tasokkaat satamapalvelut sekä osaava ja palvelualtis henkilökunta. Vierassatamaksi hyväksytään vain tietyt vähimmäisvaatimukset täyttävä satama ja sillä on oikeus käyttää Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) virallista vierassatamatunnusta.

Palkittu Örön satama. Kuva: Gustav Ramberg

Valtaosa yöpymiseen soveltuvista satamista on kyläsataman tai muuta liikennettä palvelevan piensataman yhteydessä olevia vieraslaitureita, joita on noin 600 kappaletta jakautuen tasan rannikon ja sisävesien kesken. Vieraslaitureiden palveluvarustukseen kuuluu vähimmillään käymälä ja jätehuolto, mutta taso vaihtelee suuresti ja on parhaimmillaan vierassatamien luokkaa.

Kuntien, Metsähallituksen ja erilaisten yhdistysten ylläpitämiä retkisatamia on noin 500 kappaletta, joista kolmannes rannikolla ja loput Järvi-Suomessa. Retkisatama on pääasiassa virkistystarkoituksiin varattu tai yleiseen käyttöön otettu satama luonnonvaraisella alueella, jossa on kiinnitysmahdollisuuden lisäksi nuotiopaikka polttopuineen, roskis ja puucee. Osa retkisatamista on puhtaasti jokamiehenoikeudella käytettäviä luonnonsatamia.

SPV järjestää vuosittain yhteistyössä Suomen Messujen kanssa Vuoden vierassatama -äänestyksen , jossa veneilijät pääsevät nimeämään suosikkinsa ja perustelemaan valintansa. Äänten jakautuminen viime vuosina on vahva osoitus siitä, että mieltymyksiä ja valintoja ohjaavat veneilyyn välittömästi liittyvien palveluiden rinnalla luontoarvot, suojaisa ja turvallinen sijainti sekä ennen kaikkea osaavan henkilökunnan palvelualttius. Tuoreimmat voittajat ovat Örö Kemiönsaaressa (rannikkoalueet) ja Laukaan satama, Sararanta (Järvi-Suomi). Siinä missä yhdelle on tärkeää luonto, rauha tai kauniit maisemat, on keskustan läheisyys kauppoineen, ravintoloineen ja liikenneyhteyksineen toiselle kaiken a ja o.

Käy äänestämässä suosikkisatamaasi osoitteessa satamassa.fi.

Teksti: Tor von Zweygbergk

Kirjoitus on julkaistu Vene-lehden numerossa 7/2017.