Rekommendationer och träningstips till föreningarna under undantagsförhållanden

Coronaviruset har flyttat föreningsverksamheten från stränderna och gymnastiksalarna till hemmen och de egna gårdsplanerna. Omständigheterna är utmanande också för föreningarna. Våra gemensamma värderingar och verksamhetsmodeller ställs nu på prov. Hur kan vi fortsätta att ordna träningar och hur kan vi motivera idrottarna till självständig träning?

Många föreningar har gjort upp program för självständig träning som idrottarna kan genomföra hemma. SBF vill stöda föreningarna så att de kan fungera också under undantagsförhållanden. Därför har vi samlat rekommendationer för träning under coronaepidemin för det fall att ni anordnar träningar på vattnet medan undantagsförhållanden råder. Ta i beaktande att läget hela tiden förändras. Följ därför hela tiden myndigheternas, till exempel statsrådets och THL:s, aktuella anvisningar.

Enligt olika undersökningar borde unga röra på sig och leka ungefär 21 timmar per vecka, dvs. cirka 3 timmar per dag. Denna mängd uppnås inte genom organiserad träning, t.ex. genom föreningarnas träningar, speciellt inte under nuvarande omständigheter. Hur får vi nu idrottarna att röra på sig tillräckligt?

Att röra på sig är mycket naturligt för de unga. Största delen av motionen och inlärningen av nya färdigheter sker för barnen och ungdomarna i form av lek. Föräldrarna har en viktig roll som förbilder och genom att inspirera till motion och träning. En allt för ensidig träning kan leda till olika idrottsskador. Speciellt ökar risken för belastningsskador om träningen innehåller allt för likartade moment och träningsrörelser.

Olika egenskaper utvecklas balanserat om träningsprogrammet är mångsidigt och varierat. Det skulle vara viktigt att träningsprogrammet utvecklar kroppen mångsidigt. På så sätt utvecklas den unga idrottarens kropp på ett hälsosamt sätt. Den ungas kropp utvecklas individuellt och i olika faser. Detta bör tas i beaktande vid träningens planering. När längdtillväxten är kraftig skulle det vara viktigt att sörja för god rörlighet, koordination och motorik.

Läget förändras hela tiden. Därför uppmanar SBF att hela tiden följa myndigheternas och THL:s uppdaterade anvisningar. SBF följer utvecklingen av läget och informerar föreningarnas träningsledning om eventuella ändringar. Du hittar SBF:s samlade rekommendationer för coronatiden på adressen sv.spv.fi/rekommendationer-under-koronatiden/.

Anvisningar och rekommendationer för ordnande av grenspecifik träning (i fall att föreningen besluter anordna träningar):

 • Träningen genomförs i grupper på högst sex (6) idrottare
 • Träningsgruppernas sammansättning bör vara den samma under hela epidemin
 • I träningsgruppen hälsar man på varandra utan att ta i hand
 • Det är tillåtet att använda föreningens sjösättningsramp och jollarnas förvaringsplan
 • Det är förbjudet att använda omklädningsrum, samlingsutrymmen och till exempel torkrum
 • Till lands håller idrottarna ett säkerhetsavstånd på tre (3) meter från varandra och varandras båtar och utrustning

Till sjöss minst 2 meters säkerhetsavstånd

 • Sjösätt båtarna stegvis (beakta rampens storlek)
 • Tränarna/följebåten har inte närkontakt med idrottarna, t.ex. kommer man inte fram till tränarens båt
 • Under träningarna undviker man direktkontakt med andra
 • Briefingen före och debriefingen efter träningarna samt eventuell senare feedback ges genom digitala tjänster
 • Var och en har med egen drickaflaska, man dricker inte ur kompisens flaska
 • Observera god handhygien
 • Det är bra att ha med sig engångsnäsdukar och handdesinficieringsmedel
 • Om en läkare konstaterar att idrottaren, idrottarens familj eller tränaren har eller misstänks ha coronasmitta bör man kontakta dejourtelefonen 116 117 eller hälsovårdens enheter
 • Om idrottaren känner sig ens litet sjuk skal hen inte träna och inte heller träffa människor utanför den egna familjen. Den som känner sig sjuk bör följa myndigheternas anvisningar.

Effektiv kommunikation till idrottarna:

 • Klart och tydligt kärnbudskap
 • Överblick: vad är vårt mål, vilka är möjligheterna
 • Lägesbild: deltagande, läget nu och om en månad
 • Växelverkan med idrottarna
 • Ansvar: vad är viktigt, vem gör vad och varför, när skall det vara gjort och vem kan man be om hjälp i olika frågor.

Träningstips och Drillbook för föreningstränare -webinarie 1.4 kl. 18.00-19.30 (på finska)

I början av webinariet ges möjlighet att lufta föreningarnas oro över coronaepidemin.

Länk: suomenpurjehdusjaveneily.clickmeeting.com/treenivinkit-ja-drill-book-seuravalmentajille

 

Katso Tuuli Petäjä-Sirénin vinkit tehokkaaseen kotitreeniin:

Tilläggsinformation:

Vili Kaijansinkko, valmennuspäällikkö, 0500 175 505, vili.kaijansinkko@spv.fi
Laura Santala, lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori, 040 821 2604, laura.santala@spv.fi
Joakim Wilenius, päävalmentaja (maajoukkue), 050 354 3268, joakim.wilenius@spv.fi