Mitä opimme Vene-messujen Turvallisuuspäivän esityksistä

Perjantaina 16. helmikuuta oli Vene 18 Båt -messuilla erityinen päivä. Suomen Purjehdus ja Veneilyn Yhdessä Vesille -lavalla pidettiin koko päivän ajan toinen toistaan mielenkiintoisempia esityksiä. Kaikki koskettivat tavalla tai toisella selviytymistä lyhyellä tai pidemmällä venematkalla.

SPV:n koulutustoiminnon varapuheenjohtaja Reijo Suomi vauhdissa.
SUH:n mainio pelastautumisesitys kiinnosti.

Ari Caselius Viestintävirastosta (viestintavirasto.fi) kertoi VHF:n käytöstä ja tarpeellisuudesta erityisesti kännykän korvaajana. Vaikka suuri osa hätäilmoituksista tuleekin nykyisin kännykällä rannikon läheisyydessä, ei siihen voi läheskään aina luottaa. Ilman kenttävoimakkuutta tai kastuneena kännykkä ei toimi ja hälytys jää tekemättä.

Alusliikenneohjaaja Samuli Nieminen VTS:stä (liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/meriliikenteen-ohjaus/vts) esitteli uuden lomakkeen, jolla purjehduskilpailujen järjestäjien toivotaan ilmoittavat kilpailuista hyvissä ajoin. On erittäin tärkeää, että liikenneohjaajat ovat tietoisia tulevista kilpailuista ja kulkureiteistä niille. Suurten kaupallisten satamien läheisyydessä liikenne on jo niin vilkasta, että kaikki voitava on tehtävä vaaratilanteiden syntymisen ehkäisemiseksi. Lomake löytyy täältä.

Johtaja Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskuksesta (turvallisuustutkinta.fi) valotti turvallisuustutkinnan sisältöä ja esitteli muutamia tuoreita todellisia tutkintoja. Yhtenevästi päivän muiden esiintyjien tavoin Nurmi korosti veneilijän vastuuta osaamisestaan ja asenteestaan. Hän korosti erityisesti ennakoinnin ja varautumisen merkitystä (reittisuunnittelu, kartat, tilannenopeus, veneen ja laitteistojen kunto jne.). Havukka-ahon ajattelijan sanoin: ”Kaukoviisautta on se, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäköön hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää.”

Merikapteeni Vesa Tuomala Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta esitteli EU-rahoitteisen 30MILES-projektin (merikotka.fi/30miles) turvallisuusnäkökulmia. Kyseisessä projektissa kehitetään Suomenlahden alueella vierasvenesatamien turvallisuutta monipuolisen projektin avulla.

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturva (meriturva.fi) oli myös edustettuna. Pelastautumiskouluttaja Marko Aalto kertoi Meriturvassa Lohjalla koulutettavan vuosittain n. 4000 oppilasta, jotka ovat sekä vesiliikenteen ammattilaisia että myös tavallisia veneilijöitä. Tavoitteena on turvallisuuskulttuurin parantuminen erityisesti riskiarvioiden tekemisen ja oikeiden toimintamallien alueella.

Ylikonstaapeli Jarmo Niininen Venepoliisista kertoi käytännön esimerkkejä siitä, miten vesiliikenteen säännökset eivät aina ole veneilijöiden tiedossa. Väistämissäännöt ja oman kyvyn arviointi ovat ajoittain hukassa eikä varusteetkaan aina ole kohdallaan. Pääosin veneilijät ovat kuitenkin hyvin asiansa osaavia. Onhan sinullakin säännökset hallussa?

Ilkka Liukkonen kertoo seikkailuistaan.

Valmiuspäällikkö Jori Nordström Suomen Meripelastusseurasta (meripelastus.fi/) kertoi seuran vapaaehtoisten auttavan vuosittain yli 3000 ihmistä, joista parikymmentä menehtyisi ilman apua. Hyvässä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitosten kanssa Meripelastusseura kehittää toimintaansa jatkuvasti. Jori esitteli uuden Trossi -turvallisuussovelluksen ja kävi läpi sen hyviä ominaisuuksia. Lataa sinäkin Trossi-appi puhelimesi sovelluskaupasta!

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (suh.fi) esiintyi projektikoordinaattori Laura Sulkavan ja Rajavartiolaitoksen komentaja Ismo Siikaluoman voimin. Hukkumisten suhteen todettiin, että ne tapahtuvat pääosin muualla kuin veneilyssä. Erityisesti heikot jäät tuntuvat olevat suomalaisten rasitteena. Varautumisen merkitys sekä jäällä että vesillä tuli selkeästi esille. Pelastusliivien päällepukemiskilpailun jälkeen nähtiin pelastusnäytös altaalla.

Valtameripurjehtijoiden (suomenvaltameripurjehtijat.fi) puheenjohtaja Ilkka Liukkonen kertoi kauniiden kuvien saattelemana viime kesän purjehduksesta Norjan, Shetlannin, Skotlannin ja Saksan kautta takaisin Suomeen. 3kk ja 3400 nm unelmaa.

Lopuksi OceanLadies esitteli projektiaan, joka tähtää ensi syksyn ARC’in Atlantin ylitykseen. Puolituntinen esitys piti sisällään kaiken mahdollisen varautumisesta pitkään merimatkaan. Vaikuttaa siltä, että asiat on selvitetty hyvin ja varustautuminen on hyvällä mallilla. Projektia voi seurata osoitteessa oceanladies.fi/.

Ocean Ladiesin Raija Alapeteri, Petra Päivärinne ja Maarit Suomi.

Teksti: Harri Sane