Historia och nutid möts i Hangö

I sexornas VM- regatta som ordnas i augusti kommer Merenneito II att vara en av de äldsta båtarna men den kommer att seglas av troligen den yngsta besättningen.

År 1928 byggdes Merenneito II på Åbo Båtvarf och har nu efter en omfattande grundreparation igen i sitt livs skick. Den sjösatts i början av maj från Åbo Båtvarv, var den hade reparerats under vintern.

Under sommaren 2019 kommer Merenneito II att segla tävlingarna med Segling och Båtsport i Finlands juniorlandslag med hjälp av träningschef Vili Kaijansinkko och några mer erfarna kölbåtsseglare.

Träningschefen Kaijansinkko ser i detta unika projekt en fin möjlighet att vidga unga kappseglares vy på hela grenen.

– En ung toppseglares vardag är ett hårt arbete och till största del görs saker ensamma eller i liten grupp. Grenens mer avslappnade och sociala sida kommer nu fram till dem och här erbjuds en sällsynt möjlighet att blanda generationer och tidevarv ihop på ett fint sätt, säger Kaijansinkko.

Merenneito II:s ägare och Åbo Båtvarvs nya ägare Joakim Håkans förutom att vara glad över att sin nya fina båt är igen färdig för segling från varvets historiska sal, men främst över att unga seglare med iver är påväg på helt nya vatten för dem.

– Med all respekt har man i sexorna snart ett behov av yngre seglare. De klassiska sexorna har man satsat mycket på och de kommer att vara ett nöje länge för även de yngre generationerna, Håkans berättar.

Återkomsten till Hangö
Merenneito II byggdes på Åbo Båtvarf år 1928. Båten beställdes av en konsul från Hangö, keksfabriksägaren och kappseglaren Hemming A. Elfving. Elfving deltog i tävlingar på både finska och internationella vatten. Han hade sålt sin förra sexa Merenneito, till Kanada efter att han deltagit i guldpokals seglingarna i förenta staterna 1927.

Merenneito II ritades av Zaké Westin, som hade som sin stil nätta, lätta och vackra båtar.  Elfving deltog med sin båt genast efter att den blivit färdig på guldpokalstävlingen och var han blev tredje och fjärde i tufft internationellt sällskap. Till en finalplats nådde inte Merenneito II då de hamnade avbryta sista starten.

Elfving fortsatte tävla hela 1930-talet och förändringar till båtens rigg gjordes på Åbo Båtvarf under vintern 1937–1938. Under andra världskriget var Merenneito II på varvet och på början av 1950-talet såldes den till Sverige. Till båten byggdes 1967 en kajuta som senare togs bort. Till Merenneito II:s historia ryms flera olyckor, hon har även fallit två gånger från lyftkranen vid bortlyft. Dock har alla tidigare ägare ändå insett båtens värde och den har alltid återfåtts på vattnet efter reparationer.

Cirkeln slöts när båten återvände till Finland och till Åbo Båtvarv, då Joakim Håkans köpte den år 2016. Båten var då i det stadiet att den krävde omfattande reparationer. Bland annat krävdes att däcket och största delen av kanterna måste förnyas och båten förlängdes även till sin originella längd. Efter reparationerna 2018 har Merenneito II återvänt till vattnen och tävlingsbanorna ännu bättre och påminner gästerna på varvet om dess långa och prestigefyllda historia.

FAKTA

Merenneito II
Längd: 11,275 m
Vattenlinje: 6,854 m
Bredd: 1,835 m
Segelyta: 43,0 m2
Massan (Deplacement) 3,6 t (VM-regattans minsta och lättaste sexan)
Byggnadsår: 1928
Båtarkitekten: Zaké Westin
Originella ägare: Hemming A. Elfving
Originella segelnummer: L-22
Nuvarande segelnummer: FIN-23

Text: Eero Lehtinen Bilder: Studio Kukka, Martin Gahmberg ja Iina Airio