Helsingfors skärgård erbjuder nytt även i år

Helsingfors utnyttjar havsområden ännu starkare som stadens dragkraft. Skärgårdens öppnande för allmän användning fortsätter enligt Helsingfors havsområdens strategiplan.

Stadens mål är bland annat att förbättra service och åtkomst till de olika öar och stränder inom staden och främja maritima evenemang och fortsätta att öppna närliggande skärgårdsöarna till fritidsanvändning.

Kalvholmen. Bild: Aiko Lohtander
Skanslandet. Bild: Julia Kivelä/Visit Finland

Kalvholmen utvecklas som närliggande naturmål

För några år sen fick man bekanta sig och bli förtjust med Skanslandet, förra sommaren med Mjölö och kommande sommarsäsong med Lonnan och vid sidan av Sveaborg liggande Kalvholmen. Helsingfors började redan förra sommaren utveckla Kalvholmen som närliggande naturmål så att det kommande sommar ska vara lättare och säkrare att röra sig på ön.

Kalvholmens gamla stigar restaureras och förnyas, informationsskyltar läggs på ön och servicen utvecklas i samråd med företagarna. Ön byggs med säkerhet och trivsel i beaktande men med respekt för naturen.

Den 18 hektar stora ön är till största del i sitt naturliga läge. Imponerande är till exempel den västar sidans höga och branta klippor, där det finns en fin vy mot Sveaborg och centrum samtidigt. På ön finns även 150 stugor för sommargäster.

Skanslandet förbereder sig för året 2020 Helsingfors Biennal

I Helsingfors havsområdens strategiplan finns en betydlig satsning på program som exempel den i skärgården framställda internationella modern konst Helsingfors Biennal som kommer att ordnas för första gången 2020. Evenemanget stärker på ett otroligt sätt Helsingfors maritima och användning av skärgården för allmänheten som en åt alla menad gemensam plats. Biennalen förväntas hämta cirka 300 000 nya användare av havsområdens olika tjänster.

Till evenemanget bjuder man in finska och internationella konstnärer för att framställa verk som går en dialog inom gränssnittet mellan natur och stad. Ansvarig för Biennalen är Helsingfors konst museum HAM.

Biennalen huvudområde kommer vara Skansland var man förbereder sig genom en utvidgning av båthamnen.

Dessutom kan man redan denna säsong pröva på Skanslandet att liksom förra året, att bo i den ekologiska Nolla-stugan var man kan pröva hur den framtidens nollutsläpps stuglivet kunde se ut.

Nytt även på Rönnskär

Kommande sommar kommer många helsingforsares och besökares älskade Rönnskar få en ny företagare, Theron Catering som kommer att förnya öns havsliga restaurangutbud. Huvudrestaurangens meny förnyas med temat ”hundraåriga skärgårdsherrgården möter dagens stadsliv”. Restaurangen kommer även erbjudas till uthyrning för fester som till exempel bröllop. Dessutom är planen att utvidga strandkiosken med en terrass så att det även går att äta behändigt nära båthamnen.

I ”Pihlis” finns det egentligen två öar, västar och östra som enas med en gångbro. Kustlinje har de gemensamt nästan fem kilometer varav lämpligt för att simma är cirka en halv kilometer.

Öns natur är vackert vilt och från strandklipporna öppnas en vy som låter ögat och själen vila. Utforskandet av de många beskyddade villorna på ön är även intressant. På östra Rönnskär finns det skilt märkt naturiststrand och ett tältområde på kostnad var man kan tillbringa tid under veckosluten. Till öns utbud hör även en bastu som man kan hyra.

Text: Helsingin kaupunki
Översättning: Emilia Winqvist
Artikkelnbild: 110th Street Productions/Helsingin kaupunki