Ett värdefullt arv

Samuli Salanterä har lett SBF i sex år med fast men mild hand. Ordföranden efterlämnar ett välmående förbund.

Samuli Salanterä lägger sin mobiltelefon på bordet. Ordföranden för SBF har just avslutat ett samtal där han än en gång har förklarat för en föreningsrepresentant varför det lönar sig att höra till förbundet. Samtalat kom lägligt för nu kommer vi rakt på Salanteräs favoritämne.

– När jag funderar på de gångna åren som ordförande för SBF, hör diskussionen kring båtskatten till de första frågorna jag kommer att tänka på.

Om inte förbundet och ett organiserat föreningsfält funnits skulle vi förmodligen ha en båtskatt i Finland idag och den summan  skulle nog vara betydligt  större än de 12,50€ förbundet debiterar per medlem, säger Salanterä.

De myndigheter som beredde lagen hade redan konstaterat att båtskatten är olönsam då regeringen vid årsskiftet 2016-1017 bestämde att beredningen skulle fortsätta. Då kavlade SBF under ledning av sin ordförande upp ärmarna och började arbeta.

– Det var en utmanande men intressant uppgift att få alla parter att förstå att skatten hade varit förlustbringande för staten och att den överlag inte uppfyllde kraven på god skattelagstiftning.

– En lyckad intressebevakning syns sällan på fältet. Dess betydelse noteras egentligen först då problem uppstår. Utgången av frågan om båtskatten var naturligtvis tillfredsställande ur förbundets synvinkel, men minst lika glad blev jag då jag märkte hur många kunniga och entusiastiska frivilliga vi hade som arbetade för vårt gemensamma mål.

De övriga medlemmarna i styrelsen, föreningarnas representanter och folket på SBF:s kontor känner Salanterä som en proaktiv och praktiskt inriktad ordförande som behärskar förbundets verksamhet från topp till tå. Han förstår sig på såväl toppidrott som juniorverksamhet och ägnar sig själv åt både segling och motorbåt. Tack vare sin roll som kommodor för Turun Pursiseura har Salanterä stor förståelse för förbundets verksamhet ur enskilda föreningars perspektiv.

– År 2015 var jag utöver ordförande även SBFs verksamhetsledare under ett halvt år. Under denna period arbetade vi med förnyelser av tidskriften Nautic. Idag representerar ger tidningens utseende och innehåll en god bild av vårt mångsidiga och aktiva förbund. Det var mycket lärorikt att för en tid delta i förbundets praktiska arbete, minns Salanterä.

Under de senaste åren har Salanteräs jobb i det civila, i ledningen för utvecklingen av den kommunala arbetshälsovården i Mellersta Nyland, hållit honom mycket engagerad. Också i arbetet som ordförande har Salanterä satsat på välbefinnandet på arbetsplatsen och på samarbetet mellan styrelse och personal.

– Vi hade nyligen en gemensam planeringsdag där vi drog upp skisser för tyngdpunkterna i vår framtida verksamhet. Vår ledstjärna för år 2019 är att vi vill närma oss föreningarna ytterligare. Vi vill stärka samarbetsandan och stöda föreningarna ännu bättre, berättar Salanterä.

– Det är bra att med jämna mellanrum fråga sig varför förbundet finns och vilken dess uppgift är. Även om SBFs mångsidiga och breda verksamhet är en utmaning är den också en enorm möjlighet. Genom att prioritera och upprätthålla en positiv attityd kommer vi tillsammans långt.

Salanterä kunde lista flera projekt som kvarstår oavslutade då han avgår. Mycket har emellertid gått framåt under de förflutna sex åren.

– Förbundets ekonomi är i skick, SBFs personal är kunnig och den allmänna atmosfären är god. Inom toppidrotten får vi fina resultat i både fartgrenarna och de olympiska klasserna, våra utbildningskanaler fungerar och vår juniorverksamhet är stark. Jag tror att det kommer lätt för nästa ordförande att ta över konstaterar Salanterä.

Seglingen och båtfarten kommer inte att försvinna ur Salanteräs liv. Tvärtom kommer han antagligen framöver att ha mera tid att spendera ombord. En av höjdpunkterna under de närmaste åren kommer att vara Swan European Regattan som arrangeras i Finland antingen år 2020 eller 2021.

– Det är frågan om ett massivt evenemang. Att denna ansedda tävling flyttar från Cowes i England till Sverige och Finland är en stor grej. Det skulle vara fint att delta i den tävlingen, funderar Salanterä.

 

Juttu luettavissa Suomeksi jäsenille postitetun lehden lisäksi digitaalisesti täällä.

Text: Iina Airio
Översättning: Fredrik Eriksson