Bekanta dig med vädret

Väderleken är ett populärt diskussionsämne både på stranden och havet. Nautic talade med Petri Takala och Martin Gahmberg, bägge meteorologer specialiserade på båtfart.

Livet på havet är som bäst när båten fungerar och utrustningen ombord är trygg. Utöver dessa består trivseln av kaptenens och besättningens vetande och kunnande om omgivningen.

Petri Takala är en av våra mest framstående specialister inom havsväder. Sitt intresse för väder och vind utvecklade han ursprungligen i samband med sin kära hobby surfing, som kräver god kunskap och förmåga att förutse vindar.
Takala berättar att det finns en del skillnader mellan havs- och kustsegling. Detta beror på att vid kusten påverkas de normala vindarna av de lokala omständigheterna om somrarna. På det öppna havet är det däremot de stora väderfronterna som definierar vädret. Han betonar samtidigt att detta är kunskaper var och en kan skaffa sig.

– Framförallt vid kusten bör båtfararen observera att uttryckligen på sommaren spelar tiden på dygnet en stor roll då det gäller vinden. Den bästa lokalprognosen får man då man själv studerar vad det typiskt händer då vinden blåser från en viss riktning.

Enligt Martin Gahmberg som jobbar med väderlek för kappsegling, borde såväl långfärds- som kappseglaren känna till när de verkliga vindarna riskerar att vara kraftigare än de beräknade vädermodellerna och prognoserna anger.

– Det lönar sig också att jämföra olika vädermodeller sinsemellan. Om de liknar varandra kan man förmoda att prognosen är rätt så sannolik. Däremot försämras förutsägbarheten om modellerna skiljer sig ifrån varandra, konstaterar Gahmberg.
I nöjes- och kappsegling fäster man uppmärksamhet huvudsakligen vid samma saker. Samtidigt finns det ändå en del väsentliga skillnader.

– För nöjesseglaren är säkerheten samt rutten, som garanteras genom god planering med hjälp av väderprognoserna, det viktigaste. Ser man på kappsegling och framförallt bankappsegling måste man kolla på fenomenen på en mycket mindre skala. Då ser man överlag hellre på sjöbrisen, kustens påverkan och turbulensen det vill säga vindpustar och shift. Riktigt små förändringar i vindriktningen eller -styrkan spelar således en helt avgörande roll i kappsegling, berättar Gahmberg.

Martin Gahmberg
Martin Gahmbergs resumé är imponerande. Hans arbetskarriär inom segling började redan som 14-åring som segelmakare och senare designer. Efter att ha studerat meteorologi vid Helsingfors universitet fick Gahmberg bland annat anställning på Foreca. Framförallt i seglingskretsar är han känd för sitt arbete som tränare. I egenskap av coach har han vunnit olympiskt guld och brons.

Martins favoritväderlänkar:
ilmatieteenlaitos.fi/saa-ja-meri
foreca.fi/Finland/Helsinki/veneilysaa/tuuliennuste/itameri
metoffice.gov.uk/public/weather/surface-pressure/#?tab=surfacePressureColour&fcTime=1532772000
testbed.fmi.fi/
windy.com

Kontakta Martin: martin.gahmberg@gmail.com/0407716996

Petri Takala
Meteorolog Petri Takala intresserade sig ursprungligen för väder och särskilt för vind via sin kära hobby surfandet. Hobbyn ledde till studier och vidare till en tjänst på meteorologiska institutet. Från och med år 2000 jobbade Takala som meteorolog på mtv3 i 13 år varifrån han fortsatte till Foreca där han verkade som huvudmeteorolog. I dag erbjuder han utbildnings- och konsulttjänster som privatföretagare.

Petris favoritväderlänkar:
sääneuvos.fi/meteorologia-petri-takala/veneily-ja-purjehdussaa
sääneuvos.fi/purjelautailu-petri-takala/purjelautailijan-tuulet

Kontakta Petri: info@saaneuvos.fi

Text: Fredrik Eriksson