Åland hållbarhetscertifierar gästhamnar

Fem åländska gästhamnar har beviljats den internationella hållbarhetscertifieringen Blue Flag. Certifieringen är en av de största i sitt slag och finns i nästan 50 länder världen över. De åländska hamnarna är de enda certifierade i Finland.

“Det känns otroligt bra att vi nu blivit Blue Flag-certifierade! Det är ett jättefint bevis på att vi bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete”, säger Yvonne Sjöström vid Käringsunds Gästhamn i Eckerö på västra Åland, som är en av de nycertifierade. De övriga åländska gästhamnarna som beviljats certifieringen är Glada Laxens Gästhamn, Karlby Gästhamn, Kastelholms Gästhamn och MSF Gästhamn.

Hållbarhet är en allt viktigare del av den turistiska upplevelsen. Allt fler resenärer förväntar sig ett tydligt hållbarhetsarbete av de destinationer och verksamheter de besöker. För några år sedan ansågs hållbar turism främst vara något som förknippades med lyxturism, medan det numera är en hygienfaktor.

“Att vi har fått våra fem första hållbarhetscertifierade gästhamnar är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet mot att göra Åland till en hållbar och ansvarsfull besöksdestination.”, berättar programansvariga Emma Lundberg vid Visit Åland.

För att få hissa den blåa flaggan måste gästhamnarna uppfylla kriterier inom miljöledning, miljöinformation, säkerhet och service samt vattenkvalitet. Dessutom ska deras ansökan om certifiering godkännas av både en lokal och en internationell jury. I den internationella juryn ingår exempelvis representanter för FN:s miljöprogram, UNESCO och World Tourism Organization.

Totalt är över 4 500 gästhamnar, stränder och båtar i nästan 50 länder Blue Flag-certifierade. Blue Flag drivs internationellt av organisationen Foundation for Environmental Education (FEE) med huvudkontoret i Köpenhamn.

“På årets internationella jurymöte var höjdpunkten att för första gången få bevilja de åländska gästhamnarna Blue Flag-certifieringen”, berättar Sophie Bachet Granados, Director för Blue Flag International.

På Åland är det Visit Åland som ansvarar för certifieringen och de åländska gästhamnarna är de enda Blue Flag-certifierade hamnarna i Finland. Arbetet med att certifiera gästhamnarna är ett samarbete med Interreg Central Baltic-projektet Smart Marina, som drivs av Ålands Utvecklings Ab.
“Arbetet fortsätter nu med sikte på att fler åländska gästhamnar ska bli certifierade till säsongen 2021”, berättar Emma Lundberg.

Blue Flag är en systercertfiering till Green Key, som finns på Åland sedan 2014.

Ahvenanmaa ympäristösertifioi vierassatamiaan

Viidelle ahvenanmaalaiselle vierassatamalle on myönnetty kansainvälinen Blue Flag -ympäristösertifikaatti. Blue Flag on lajissaan maailman suurimpia ympäristösertifikaatteja ja käytössä lähes 50 maassa. Ahvenanmaalaiset satamat ovat ainoat sertifioidut satamat Suomessa.

“Blue Flag -sertifiointi on meille uskomattoman hieno asia! Se on tunnustus onnistuneesta työstämme kestävän kehityksen hyväksi”, toteaa äskettäin sertifikaatin saaneen Käringsundin vierassataman omistaja Yvonne Sjöström Eckeröstä. Muut sertifioidut vierassatamat ovat Glada Laxen, Karlby, Kastelholm ja MSF.

Vastuullisuus on entistä tärkeämpi osa matkailuelämystä. Yhä useammat matkailijat odottavat kohteiltaan yhä selkeämpää vastuullisuus- ja ympäristötyötä. Muutama vuosi sitten vastuullinen matkailu yhdistettiin lähinnä luksusmatkailuun, mutta nyt sitä pidetään itsestäänselvänä tekijänä.

“Ensimmäiset viisi ympäristösertifioitua vierassatamaamme ovat merkittävä askel Ahvenanmaan matkailun pitkäjaksoisessa ympäristötyössä ja vastuullisessa kehittämisessä”, toteaa hankevastaava Emma Lundberg matkailuorganisaatio Visit Ålandista.

Jotta vierassatama saa nostaa lipputankoonsa sinisen lipun, sen on täytettävä erilaisia kriteereitä, joita ovat esimerkiksi ympäristöjohtaminen, ympäristötietous, turvallisuus, palvelu sekä vedenlaatu. Sertifiointihakemuksen hyväksyy sekä paikallinen että kansainvälinen raati. Kansainväliseen raatiin kuuluu esimerkiksi YK:n ympäristöohjelman, UNESCOn ja maailman matkailujärjestön WTO:n edustajia.

Blue Flag -sertifioituja vierassatamia, rantoja ja veneitä on kaikkiaan yli 4500 kappaletta lähes 50 maassa. Blue Flagin toiminnasta vastaa kansainvälinen järjestö Foundation for Environmental Education (FEE), jonka pääkonttori on Kööpenhaminassa.

“Tämän vuoden kansainvälisen tuomaristokokouksen kohokohtana oli Blue Flag -sertifikaatin myöntäminen ensimmäisille ahvenanmaalaisille vierassatamille”, kertoo Blue Flag Internationalin johtaja Sophie Bachet Granados.

Ahvenanmaalla sertifioinnista vastaa matkailuorganisaatio Visit Åland. Ahvenanmaalaiset satamat ovat ensimmäiset ja toistaiseksi ainoat Blue Flag -sertifioidut satamat Suomessa. Sertifiointi on tehty yhteistyössä Interreg Central Balticin Smart Marina -hankkeen kanssa, josta on vastannut Ålands Utvecklings Ab.

“Työ jatkuu ja tavoitteena on sertifioida uusia paikallisia vierassatamia kaudelle 2021”, Emma Lundberg toteaa.

Blue Flag on Green Key -ympäristöluokituksen rinnakkaissertifiointiohjelma, joka on ollut käytössä Ahvenanmaalla vuodesta 2014 lähtien.

Teksti: Visit Åland