17.03.2017

Alueleirejä tuetaan

Alueleirille voi hakea tukea lasten ja nuorten toiminnolta. Tuemme leirin valmentajapalkkausta ja autamme leirin järjestämisessä. Tuen suuruus on 250-750 euroa riippuen osallistujien määrästä sekä leirin pituudesta. Alueleirin ohjelmaan voi kuulua kadetti- tai aluekilpailu. Alueleiritukea voi hakea kaikkiin nuorten luokkiin.

Lisätietoja: Mika Hollo, mika.hollo@spv.fi, p. 044 088 8440.

Myös Optimistijollaliitto tukee alueleirejä. Lisätietoja: www.optari.net

***

STÖD FÖR REGIONALA LÄGER

SBF kan stöda regionala läger genom att delta i kostnaderna för avlöning av tränare och hjälpa till med de praktiska arrangemangen. Storleken för stödet är 250-750€ beroende på deltagarantalet och längden på lägret. I ett regionalt läger kan ingå en kadett- eller regional tävling. Understöd för regionalläger kan sökas i alla ungdomsklasser.

Uppgifter: Mika Hollo, mika.hollo@spv.fi, p. 044 088 8440.

Också Optimistjolleförbundet stödere regionala läger. Närmare uppgifter på  www.optari.net