16.01.2018

Ajankohtaista | koulutus

Oletko kokenut veneilijä ja haluaisit kouluttaa seurasi jäseniä? Ilmoittaudu kouluttajakursseille!

Suomen Purjehdus ja Veneily ry kouluttaa jäsenseurojensa kouluttajat. Kouluttajilla on oikeus pitää SPV:n seuroissa kursseja aina kansainväliseen huviveneenkuljettajan kirjan pätevyyteen asti. Kouluttajakurssille ilmoittaudutaan jäsenseuran toimesta ja kurssimaksu (190 €) lähetetään ilmoittavalle seuralle, maksu sisältää kirjat ja ruokailut.

Tutustu kevään 2018 kursseihin:

Ilmoittaudu kursseille tästä.

Katso myös muut kurssit, joita järjestämme keväällä >>
Katsastuskurssit löydät täältä.

Purjehdustaidot-kirja kursseille

Uusi Purjehdustaidot-kirja sopii erinomaisesti purjehduksen kurssikirjaksi. Purjehdustaidot käsittelee niitä keskeisiä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan turvallisessa purjehtimisessa. Aiheina muun muassa: navigointi, turvallisuus, purjeiden käsittely ja kiinnittyminen.

Lue lisää ja tilaa kirjaa seurallesi: spv.fi/teema/purjehdustaidotkirja/

Seuran koulutuspäällikön ilmoittaminen

Seuran koulutuspäällikön tulee tuntea SPV:n koulutusjärjestelmä, siksi koulutuspäälliköt pitää valita kouluttajakurssin käyneistä henkilöistä. Jos kurssia ei ole vielä käyty, sen voi suorittaa myös samana vuonna.

Jos seura ei voi nimetä hallituksestaan ketään koulutuspäälliköksi, henkilö voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolelta. Mikäli koulutuspäällikkö jatkaa tehtävässään vuodesta 2017, seuran ei tarvitse tehdä mitään. Jos koulutuspäällikkö vaihtuu tai aiheesta on kysymyksiä, ota yhteyttä Mirja Rosenbergiin: Mirja.Rosenberg@spv.fi.

***

Aktuellt inom utbildning

Är du en erfaren båtfarare och vill du utbilda medlemmarna i din förening? Anmäl dig då till en utbildarkurs!
Segling och Båtsport i Finland rf skolar utbildare för sina medlemsföreningar. Utbildarna har rätt att inom SBF:s föreningar dra kurser ända upp till kompetens för det internationella förarbeviset för fritidsbåtar. Anmälan till utbildarkurserna sker via föreningarna och kursavgiften (190 €) faktureras den förening, som har anmält dig.  I avgiften ingår böcker och måltider.
Bekanta Dig med vårens kurser (på finska):

Anmäl dig till kurserna här.

Se också övriga kurser, som vi ordnar under våren >>
Besiktningskurserna hittar du här.

Purjehdustaidot-boken för kurserna

Den nya Purjehdustaidot-boken lämpar sig utmärkt som kursbok i segling. Boken behandlar de viktigaste kunskapsområdena, som krävs för att röra sig tryggt på havet. Teman är bl.a. navigation, säkerhet, hantering av segel och förtöjning.

Läs mera och beställ boken till din förening: spv.fi/teema/purjehdustaidotkirja/

Meddela om utbildningsansvarig i Din förening

Den utbildningsansvariga i din förening bör känna till SBF:s utbildningssystem, därför borde han/hon ha gått SBF:s utbildarkurs – eller gå den ännu detta år.

Om din klubb inte har någon lämplig utbildningsansvarig i styrelsen kan en annan person utnämnas till posten. Om den ansvariga från senaste år fortsätter behöver föreningen inte göra någonting. Om den utbildningsansvariga byts eller om Du har frågor, kontakta då Mirja Rosenberg på SBF: Mirja.Rosenberg@spv.fi