09.12.2016

Ajankohtaista koulutuksissa: kurssit, tentit ja säämateriaali

Ajankohtaisia uutisia koulutuksiin liittyen.

Ilmoittautuminen seuraaviin koulutuksiin on avattu:

Veneilykouluttajakurssi 28.-29.1.2017

Veneilykouluttajakurssi 4.-5.3.2017

Veneilykouluttajakurssi 8.-9.4.2017

Lisäksi vesillä pidetään purjehtijakouluttajien koulutus, alustava päivämäärä on 20.5.

 

Kommodorien MOB-koulutus jatkuu

Vaikka koulutamme liitossa katsastajia, kouluttajia, kilpailutoimihenkilöitä sekä lasten ja nuorten toiminnan ohjaajia, myös kommodorilla on vastuu seuran jäsenten osaamisesta ja turvallisuudesta. Lohjan Meriturvan altaassa järjestettävä MOB-koulutus on ensisijaisesti SPV:n jäsenseurojen kommodoreille. Maksuttomaan koulutukseen sisältyy sekä allas- että työryhmäosuus. Voit valita koulutuspäiväksi joko keskiviikon 1.2. tai lauantain 11.3.

Ilmoittautumiset lomakkeella.

 

Kirjalliset tentit

SPV on uudistanut veneilyn tutkintokysymykset kuluneena vuonna. Muistattehan, että seuran kouluttaja voi pitää teoriatenttejä oman aikataulunsa ja seuran toiveiden mukaan milloin vain. Tutkintovastaukset tarkistetaan SPV:n toimistolla varmistaaksemme yhtenäisen linjan tarkastuksessa. Tarkastuksen suorittavat liittokouluttajista muodostuva tarkastustiimi. Useimmiten suoraan venepäällikkötenttiin osallistuvat seuran jäsenet ovat kokeneita veneilijöitä, joilla on tarve hakea kansainvälinen huviveneenkuljettajan kirja. Tämä taso on myös perusvaatimus kouluttajakursseillemme.
Vesilläliikkujan sää – uusi säämateriaali kirjan tueksi seurojen käyttöön
SPV on teettänyt Ilmatieteenlaitoksella tiivistetyn koulutusmateriaalin koulutuskäyttöön. Se esiteltiin Veneilyturvallisuuspäivillä ja löytyy nyt kouluttajien intrasta. Muistathan, että veneenkäsittelyn opetukseen liittyviä hyviä kuvia Ivar Dedekamin Veneilytaito-kirjasta on tuotettu käyttöösi, ja ne löytyvät myös kouluttajien intrasta.

***

Utbildarkurser våren 2017 (på finska):
Veneilykouluttajakurssi 28.-29.1.2017
Veneilykouluttajakurssi 4.-5.3.2017
Veneilykouluttajakurssi 8.-9.4.2017

Dessutom ordnas praktisk utbildning till sjöss för seglingsutbildare, preliminärt datum 10.5.

MOB-utbildningen för kommodorer fortsätter
Också om vi inom förbundet skolar utbildare, besiktningsmän, tävlingsfunktionärer och ledare för barn- och ungdomsverksamhet har även kommodorerna ett ansvar för föreningsmedlemmarnas kunnande och säkerhet.  MOB- utbildningen består av en bassängdel och en grupparbetssession. Denna utbildning erbjuds primärt åt medlemsföreningarnas kommmodorer. Utbildningen sker i Meriturvas anläggning i Lojo och den är gratis. Som skolningsdag kan Du välja antingen onsdagen 1.2 eller lördagen 11.3.

Skriftliga  examina
SBF har förnyat  examensfrågorna detta år. Ni kommer väl ihåg, att föreningens utbildare kan ordna teoritenter när som helst enligt sin egen tidtabell och föreningens önskemål. Svaren granskas på SBF:s kansli – avsikten är att på det sättet skapa en enhetlig linje för bedömningen. Granskningen görs av ett team, bestående av förbundsutbildare. De föreningsmedlemmar, som går direkt till fartygschefstenten är ofta erfarna båtförare, som behöver det internationella förarbeviset för nöjesbåtar. Den nivån utgör också baskravet för våra utbildarkurser.

Nytt material  om meteorologi för föreningarna som stöd för undervisningsboken Vesilläliikkujan sää
SBF har låtit Meteorologiska institutet göra ett komprimerat utbildningspaket som stöd för undervisningen. Materialet presenterades på sjösäkerhetsdagen och finns nu på utbildarnas intra-sidor. Kom ihåg att det finns fina bilder om båthantering, kopierade ur Ivar Dedekams bok, som Du kan använda. De finns också i utbildarnas intra.