28.04.2017

51 000 euroa seuratukea SPV:n seuroille

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt neljä miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Siitä 51 000 euroa myönnettiin seuraaville SPV:n seuroille tai yhteistyöseuroille: Espoon Pursiseura (EPS), Helsingfors Segelsällskap (HSS), Oulun Työväen Pursiseura (OTPS) yhteistyössä Sailing Team Oulun kanssa, Uudenkaupungin Purjehdusseura (UPS) ja Vuosaaren Purjehtijat (VP) yhdessä Porslahden Venekerhon (PLVK) kanssa. Lajillemme myönnetty summa oli ennätyksellisen suuri. Osa seuroista sai tukea jo toista vuotta peräkkäin.

Tukea myönnettiin 425 hankkeelle, joilla mahdollistetaan lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen liikuntaa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotoista.

Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Tuen avulla edistetään myös monikulttuurista toimintaa, erityisliikuntaa sekä lisätään liikunnan sukupuolista tasa-arvoa. Seuratuen avulla kehitettävässä toiminnassa harrastamisen kustannuksiin voidaan vaikuttaa. Tavoitteena on, että harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei ylittäisi 50 euroa kuukaudessa.

-Hallituksen tavoitteena on tehdä harrastustakuusta totta. Mieleisen harrastuksen varmistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle on keskeinen tavoite. Liikunta on lasten suosituin harrastus ja urheiluseuratoiminnassa on vetovoimaa. Seuratuen avulla seurat voivat kehittää toimintaansa huomioimaan paremmin lasten ja nuorten tarpeet harrastustoiminnassa, ministeri Grahn-Laasonen muistuttaa.

Tukea saaneista on kaksivuotisia jatkohankkeita 130, toiminnallisia uusia kehittämishankkeita 227 ja palkkausta sisältäviä uusia hankkeita 102. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle kaikkiaan 772.

Seurojen kehittämishankkeiden vaikuttavuutta arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Hankkeita arvioitaessa kiinnitettiin huomiota harrastamismahdollisuuksien monipuolisuuteen, yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien luomiseen, liikunnan drop outin vähentämiseen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.

Myönnöissä on tänä vuonna mukana kaikkiaan 42 seurojen yhteishanketta. Suurimmassa yhteishankkeessa on mukana 10 seuraa.

Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratuesta >>