VENEILIJÄ JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöystävällinen veneilijä

Saaristo- ja järviluonto ovat herkkiä ja haavoittuvia. Jokainen veneilijä voi tehdä oman osansa, jotta veneilystä jäisi luontoon mahdollisimman vähän jälkiä. Huviveneilyn ympäristövaikutukset ovat toki marginaalisia, kun niitä verrataan teollisuuden, maatalouden tai yhdyskuntien vaikutuksiin. Veneily kuitenkin keskittyy ajallisesti muutamiin viikkoihin ja paikallisesti valmiille väylille ja satamiin, jolloin erityisesti pistevaikutukset voivat olla merkittäviä.

Veneilijöiden tekemät ratkaisut vesiympäristön suojelemiseksi ovat tärkeitä: ei ole yhdentekevää, minne käymäläjätteet ja muut jätteet päätyvät, miten veneen huollot suoritetaan ja miten vesillä liikutaan. Tiedätkö esimerkiksi, miten vanha vene hävitetään? Lue täältä.

Liikutaan luonnossa sen omilla ehdoilla ja vältetään vesistöjen turhaa kuormittamista!

Pidä Saaristo Siistinä ry:n ympäristövinkit

Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhteistyökumppani Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) tarjoaa kattavia ympäristövinkkejä veneilijä. PSS kerää ja jakaa muun muassa ajankohtaista tietoa pohjamaaleista, rehevöitymisen välttämisestä ja roskaantumisen estämisestä.

Lue lisää >>

Yhteistyön myötä satamien ympäristöohjelmaa suositellaan jäsenseuroille, jäseniä kannustetaan liittymään yhdistyksen henkilöjäseniksi ja lajittelemaan jätteet paremmin ja vaarallisten aineitten ja jätteiden käsittelyyn kotisatamissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota seurojen kotisatamissa.

Imutyhjennys

Suomessa käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin vuonna 2005. Kaikissa veneissä, joissa on vesi-wc, on oltava myös imutyhjennysjärjestelmä. Tyhjennä septitankki aina imutyhjennysasemaan. Näin käymäläjäte päätyy jätevedenpuhdistamoihin eikä suoraan luontoon vesistöjä rehevöittämään. Huom! Älä tyhjennä septi-imurilla pilssivesiä!

Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää verkkosivuillaan listaa imutyhjennyspaikoista. Lista perustuu satamien omiin ilmoituksiin.

PSS ry:n linkit ja vinkit veneilijän ympäistöasioihin:

PSS ry:n vinkkivideoista saat hyödyllisiä käytännön ohjeita ympäristöystävällisempään veneilyyn. Katso videot: http://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/katso_vinkkivideot!

Mitä pohjastasi irtoaa – veneiden pohjapesupaikan ympäristöhyötyjen selvitys -raportti: http://www.pidasaaristosiistina.fi/files/1963/Pida_Saaristo_Siistina_-_Mita_pohjastasi_irtoaa.pdf

Askeleet myrkyttömään veneilyyn -opas: http://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/katseet_veneiden_pohjiin/askeleet_myrkyttomaan_veneilyyn

Muovinen meremme -dokumentti: http://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/muovinen_meremme_-lyhytdokumentti

Rocco-palvelu (vain Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäsenille!): http://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/rocco-palvelu

Siisti Biitsi -kampanja: www.siistibiitsi.fi

Roope-satamat: http://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/roope-satamaohjelma/roope-satamat

Blastic-projekti (tietoa meren roskaantumisesta ja muovista meressä): https://www.blastic.eu/

Yleisesti ympäristötietoa: http://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa

Tietoa Roope-palveluista: http://www.pidasaaristosiistina.fi/roope-palvelut

Liity Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäseneksi: http://www.pidasaaristosiistina.fi/liity_jaseneksi