LUOTTAMUSTOIMINTA

Toimikuntien perustehtävät on kuvattu johtosäännössä. Yksilöidyt tehtävät kuvataan toimintasuunnitelmassa, jonka liittokokous hyväksyy.

Lapsi- ja nuorisotoiminnon perustehtävänä on nostaa purjehdus ja veneily Suomen suurimpien liikuntaharrastusmuotojen joukkoon. Tämä toteutetaan muun muassa hankkimalla uusia harrastajia lajin piiriin ja huolehtimalla laadukkaasta toiminnasta ja koulutuksesta. Toiminto kehittää ja edistää lapsi- ja nuorisotoimintaa yleisesti hyväksyttyjä lasten ja nuorten liikuntaa koskevia periaatteita noudattaen.

Pj: Jan Feodoroff (SAVK), jan.feodoroff (at) fenton.fi
Vpj: Rami Merisaari (VMK)

Jäsenet: Ben Mellin (BS), Jaakko Kairamo (EMK/Zoom8), Sari Häkkinen
Jyri Kotilainen (OPS), Aada Ala-Tala (N), Saara Söderberg (HSS)

Veneilytoimikunta kehittää veneilyä nuoriso- ja aikuisliikunnan muotona ja toimii vesillä liikkumisen asiantuntijana, joka kasvattaa, tiedottaa ja ohjaa harrastajia järjestäytyneen veneilyn piiriin. Toiminnan osa-alueita ovat veneilyn harrastusmahdollisuuksien kehittäminen veneilyturvallisuuden, ympäristötietoisuuden sekä palvelujen alueilla. Yhteistyöosapuolia ovat kansalliset ja kansainväliset palveluntuottajat, yhteistyöjärjestöt sekä liiton toiminnassa mukana olevat seurat.

Puheenjohtaja: Harri Sane, EPS, harri@sane.fi
Varapuheenjohtaja: Tom Tallberg, OM/NJK

Jäsenet: Martti Laisi, (KPS) Ari Aronniemi (SVK), Tor von Zweygbergk (ASS), Jyri Lehtinen (PP-SS), Kalevi Westersund (HSK), Karoliina Saarinen (NaPS & TPS), Juha Lahti (JVS), Katja Rytkönen (TPS)

Lippukomitea:
Pj: Hannu Hillo, HNS/SPS/H-59, hannu.hillo@elisanet.fi
Vpj: Leif Strandström, NJK

Jäsenet: Jyri Lehtinen (PP-SS), Erkki Vilonen (YVK), Peter Wirbergh (M/NJK) ja Lauri Helaniemi

Venesatamakomitea:
Pj: Tor von Zweygbergk (ASS), tz@land-ohoi.fi
Vpj: Lennart Pettersson, Espoon kaupunki

Jäsenet: Eeva Taimisto (Pidä Saaristo Siistinä ry), Olli Aalto (Merikarhut), Erkka Ikonen (TPS)

Veneilyturvallisuustoiminnon tehtävänä on kaikkinainen veneilyturvallisuuden edistäminen. Tärkeimpänä ja näkyvimpänä osatehtävänä on huviveneiden katsastusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen.

Puheenjohtaja: Jyrki Santaholma (Me & M), jyrki.santaholma@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja: Lars Ingvall (ESF)

Jäsenet: Juha Tammisto (SMK-FMK), Anders Hagman (BNK), Patrick Lindqvist (NJK), Yrjö Santaholma (Me), Ossi Takala (Me), Ernst Tillander (HSS), Peter Wirbergh, KK, Tom Holmroos, (SaPS), Gustaf Broman (HVK/BK), Nico Kavaleff, Ari Nieminen, Martti Laisi (KPS)

Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan tavoitteena on Suomen Olympiamenestys purjehduksessa. Perustehtävänä on valmentaa Suomen edustusjoukkue Olympialaisiin ja niitä edeltäviin arvokilpailuihin sekä varmistaa riittävä osaaminen valmennustoiminnalle. Olympia- ja paralympiaprojektien osalta toimikunta huolehtii riittävien henkilö- ja rahoitusresurssien varmistamisesta ja itse projektien toteuttamisesta.

Toimikunta määrittelee tavoitteet kilpapurjehduksen valmentajakoulutukselle yhteistyössä kilpapurjehdustoimikunnan, koulutustoiminnon sekä lapsi- ja nuorisotoiminnon kanssa.

Pj: Henrik Andersson, HSK, LPS-DSF, NJK henrik.andersson@hoski.fi
Vpj: Ville Valtonen, TPS

Jäsenet: Mikko Brummer (NJK), Mika Kojonkoski (KuoPS), Thomas Johanson (SPS, NJK, EPS, HSK), Juha Lehtinen (LPS), Freyr Riska (ESF), Simo Tarvonen (Urhea), Kim Weber (ESF, NJK)

Nopeuskilpailutoimikunnan tarkoituksena on luoda ja säilyttää hyvät edellytykset suomalaiselle nopeuskilpailulle sekä kehittää nopeuskilpailua kilpaurheiluna ja liikuntalajina. Oleellisia toimikunnan toiminnan osa-alueita ovat nopeuskilpailut eri muodoissaan sekä niihin kuuluva tekninen toiminta. Tärkeimmät tehtävät kohdistuvat nopeuskilpailujen koordinointiin ja valvontaan sekä kilpailutoimihenkilöiden koulutukseen.

Pj: Jari Lehtonen (HirVe), jari.lehtonen@pcp.fi
Vpj: Jussi Valtonen, SKV

Jäsenet: Juha Fiskari (VenU), Harri Kasurinen (HirVe), Arto Landén (SKV), Timo Lindström (UPS), Bengt Nyholm (PoMo), Jyrki Tikka (ImVK), Sandra Roms (PoMo), Lauri Lampen (P-67)

Vetoomuslautakunta:
Pj Tom Schubert, NJK
tom.schubert (at) elisanet.fi
Vpj Matti Tähtinen, P-67

Jäsenet:
Stig Fagerström, SMK
Juha Oinonen, IMVK
Juhani Kanerva, VeNu
Pekka Vihonen
Ari Valmunen, PP-SS

Koulutustoiminnin tehtävänä on purjehdukseen ja veneilyyn liittyvän tietotaidon edistäminen. Toiminto huolehtii liiton toimintaa tukevasta laadukkaasta kouluttamisesta sekä siihen liittyvästä materiaalista liiton toimikuntien ja toimintojen tarpeisiin.

Pj: Esa Vahtera, NPS
Vpj: Ari Aronniemi (SVK)

Jäsenet: Reijo Suomi (TPS), Jukka Toivakka (VP), Eva Lindgren (HSK), Arto Kiiski (TPS), Nilla Möller (HSS/NaPS/EPS)

Aikuiskoulutusjaos: Jukka Toivakka (VP), Ari Aronniemi (SVK), Harri Sane (EPS), Reijo Suomi (TPS)

Purjehdustoimihenkilöiden koulutus: Arto Kiiski (TPS), Arto Sjöholm (LP/HSK), Esa Vahtera (NPS), Eva Lindgren (HSK)

Kilpapurjehdustoimikunta luo ja säilyttää hyvät edellytykset suomalaiselle kilpapurjehdukselle sekä kehittää purjehdusta kilpaurheiluna ja liikuntalajina. Oleellisia toimikunnan toiminnan osa-alueita ovat kilpapurjehdus eri muodoissaan sekä siihen kuuluva tekninen toiminta. Tärkeimmät tehtävät kohdistuvat purjehduskilpailujen koordinointiin ja valvontaan sekä kilpailutoimihenkilöiden koulutukseen.

Pj: Freyr Riska (ESF), freyr.riska@pp.inet.fi
Vpj: Erik Wallin (NJK)

Jäsenet: Jussi Heikkilä (SMer ja HSK), Salla Itäaho (HSS), Gedi Lindahl (NJK), Eva Lindgren (HSK), Joakim Majander (ESF), Virpi Mikkola, Sami Sailo (ESF), Arto Sjöholm (HSK)

Viestintä- ja markkinointitoiminnon tehtävänä on purjehduksen ja veneilyn tunnettavuuden ja houkuttelevuuden edistäminen. Toiminto huolehtii liiton ja lajin laadukkaasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista, jolla varmistetaan jäsenmäärän ja taloudellisten resurssien kasvu. Toiminto varmistaa yhdessä toimikuntien ja muiden toimintojen kanssa, että näihin toimielimiin on nimetty tiedotusvastaava.

Pj: Katja Rytkönen (TPS), katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
Vpj: Anneli Kettumäki, VMK

Jäsenet: Kalle Euro (TPS), Mika Lehtinen, Perttu Monthan (HSK), Pia Siukosaari (NaPS), Veera Säilä (PSS ry)

Järjestötoimikunnan tehtävänä on siirtää seuratoiminnan hallinnollisia resursseja aktiiviseen toimintaan muun muassa kehittämällä toimintatapoja ja apuvälineitä seuratoiminnan tehostamiseen. Tähän kuuluu myös koulutusaineistojen ja tietopankkien kehittäminen toimikuntien ja seurojen tarpeisiin. Hallituksen toimeksiannosta toimikunta tekee erillisselvityksiä liiton hallinnon ja jäsenseurojen toiminnan kehittämiseksi.

Pj: Antti Kaipainen (SIPS), antti@anttikaipainen.fi
Vpj: Marja Jaatinen (VM)

Jäsenet: Marko Keränen (SIPS), Anne Lintunen (NaPs), Tuomas Raivio (EPS), Peter Remahl (VMK), Katja Rytkönen (TPS), Juha Vuorinen (HSK)

Pj: Yrjö Sahlstedt, HSF/HUS/ESS, sahlstedt@surfnet.fi
Vpj: Hannele Naatula (SVK)

Jäsenet: Veli-Pekka Manninen (MPS), Iiro Suksi (VMK), Timo Telkola (TPS)