SINETTISEURAT

Sinettiseura takaa laadun

Sinettiseura on urheiluseuran junioritoimintaa mittava standardi, joka on tunnustus seuran  tekemästä työstä lasten ja nuorten liikunnan parissa. Sinettiseura-laatujärjestelmän taustalla on suomalaiset lajiliitot ja VALO.

Urheiluseura voi saada sinetin, kun se täyttää asetetut tavoitteet, jotka Suomen Purjehdus ja Veneily arvioi ja tarkistaa kahden vuoden välein. Sinettiseuran leimasta on seuralle niin taloudellista hyötyä kuin tunnustusarvoa, jota voi hyödyntää oman seuran julkisuuskuvassa.

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa. Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset – vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat – jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.

Sinettilogon lataaminen (huom. logo on uusiutunut tammikuussa 2014)
Sinettimateriaalit ja logo: http://www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/valon-palvelut-sinettiseuroille

Sinettiseurojen lajikohtainen lista: http://www.sport.fi/urheiluseura/sinettiseurat/sinettiseurat-lajeittain

  1. Ota yhteys SPV:n lapsi- ja nuorisotoiminnan koordinaattoriin ja keskustele hänen kanssaan seurasi tilanteesta ja siitä, miten lajiliitto voi auttaa seuraanne matkalla Sinettiseuraksi.

2. Tutustuka lajinne Sinettiseurakriteereihin ja auditoinitiohjeisiin tästä. Verratkaa niitä oman seuran tilanteeseen. Tehkää suunnitelma siitä, mitä teidän pitää tehdä, jotta voitte saada Sinettiseura sinetin.

3. Tehkää pitkäjänteistä työtä seuranne kehittämiseksi. Kehittämistyö kestää yleensä puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.

4. Sopikaa lajiliittonne edustajan kanssa, milloin olette valmiita auditointiin/laadun arviointiin. Lajiliiton edustaja/edustajat tulevat tekemään laadun arvioinnin seuraanne paikan päälle eli keskustelemaan kanssanne ja arvioimaan, miten hyvin seura täyttää vaaditut laatukriteerit.

5. Sinettiseuraksi valinta edellyttää aina liiton tutustumiskäyntiä seurassa.

6. Lajiliiton edustaja päättää Sinetin myöntämisestä seuralle.

7. Sinetti luovutetaan seuralle seuran päättämässä tilaisuudessa, jossa lajiliiton edustaja myöntää sinetin seuralle. Tilaisuus kannattaa järjestää juhlavasti. Paikalle kutsutaan tilaisuuteen sopivaa juhlaväkeä ja median edustajat.

8. Sinettiseuran laadun säilymistä seurataan ensin kahden vuoden välein ja sen jälkeen kolmen vuoden välein auditointikäynneillä. Auditointikäynnit tekevät lajiliitto ja siinä on usein mukana myös aluejärjestön edustaja.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sinettiseurat vuonna 2016

Helsingfors Segelsällskap r.f www.hss-segel.fi
Lahden Purjehdusseura www.lahdenpurjehdusseura.fi/

Auditoinnit, tammikuu 2017

Tampereen Pursiseura www.tampereenpursiseura.fi
Turun Pursiseura ry www.turunpursiseura.fi
Espoon Merenkävijät ry www.emk.fi
Espoon Pursiseura www.espoonpursiseura.fi
Sailing Team Oulu www.sailingteamoulu.com

Suomen Purjehdus ja Veneilyn tukipalvelut Sinettiseuroille:

1. Myöntää Sinettiseura-sinetin käyttöoikeuden (=laadun leima)
2. Maksaa 2 henkilöä per sinettiseura Suomen Purjehdus ja Veneilyn Sinettiseuratapaamiseen
3. Myöntää ilmaispaikkoja ohjaajakoulutuksiin (2 kpl/seura/vuosi) TAI seura saa maksuttoman Seuraohjaajakoulutuksen (SOK 1 tai 2) omaan seuraansa kerran vuodessa
4. Tarjoaa näkyvyyttä liiton julkaisuissa
5. Liitossa on nimetty yhteyshenkilö Sinettiseuroille: neuvonta puhelimitse ja seuratapaamisilla
6. Liitto tarkastaa sinettiseuransa kerran kahdessa vuodessa