OHJAAJALUPA

Jokaisella nopeuskilpailun osanottajalla tulee olla voimassa oleva, liiton myöntämä ohjaajalupa.

Ohjaajaluvan saamisen edellytyksiä ovat
• liiton jäsenseuran jäsenyys
• kilpailuluokkaan vaadittava ikä
• alaikäisiltä holhoojan suostumus.

Ohjaajaluvan hakija joutuu myös allekirjoittamaan dopingin vastaisen sitoumuksen ja vakuutuksen, ennen kuin lupa myönnetään.
HUOM ! 1.5. jälkeen saapuneiden lisenssianomuksien hintaa korotetaan 15% (ei koske kertalisenssiä)

Ohjaajalupaa anotaan liitolta ohjaajalupa-anomus -lomakkeella (pdf): lataa tästä.

Sitoumus ja vakuutus: lataa tästä.

Ohjaajaluvan kuvan lataus: webropolsurveys.com/S/AC1911968A5D242F.par

UIM_Appendix_2_Anti_Doping_form
Kansainvälisen lisenssin UIM:n sitoumus (pdf-tiedosto)
Kaikkien kansainvälistä lisenssiä hakevien on toimitettava ohjaajalupa hakemuksen yhteydessä ko. lomake täytettynä ja allekirjoitettuna.

Ohjeistus kilpailijoille:

Lääkärintodistus tai sen kopio vaaditaan kaikkiin ohjaajalupa-anomuksiin liitteeksi, pois lukien SJ10 ja GT15 (kansallinen) -luokat. Lääkärintodistuksen tulee olla normaali T-Lomake, suomen- tai englanninkielinen. Ulkomailla kilpailtaessa on varauduttava esittämään järjestäjille UIM:n ohjaajalupien vaatimusten mukainen englanninkielinen lääkärintodistus.

Kaikkien kansainvälistä lisenssiä hakevien on toimitettava ohjaajalupa hakemuksen yhteydessä kyseinen lomake täytettynä ja allekirjoitettuna.

Ohjaajalupa voi olla joko kansallinen tai kansainvälinen. Superlisenssi tarvitaan kaikkein vaativimmissa veneluokissa ja sen myöntää kansainvälinen liitto. Superlisenssin saamisen edellytyksenä on voimassa oleva, liiton myöntämä kansainvälinen ohjaajalupa.

Ohjaajaluvasta peritään ohjaajalupamaksu. Vuonna 2016 juniori ohjaajalupa 50 euroa, kansallinen ohjaajalupa 150 euroa ja kansainvälinen ohjaajalupa 170 euroa.

Ohjaajaluvan hakuvaiheessa tulee ilmoittaa ottaako vastuuvakuutuksen SPV:n kautta. Vastuuvakuutuksen tulee kattaa mahdollisesta onnettomuudesta kolmannelle osapuolelle (ei toiselle saman kilpailun osanottajalle) aiheutuvat omaisuus- ja henkilövahingot. Vastuuvakuutus on pakollinen, jos et ota SPV.n tarjoamaan vakuutusta niin kilpailijan tulee itse huolehtia vakuutuksesta.

Ohjaajalupa on pääsääntöisesti voimassa saantivuoden loppuun. Poikkeustapauksissa lupa voidaan myöntää muuksikin ajaksi.

Ohjaajalupa voidaan peruuttaa, jos sen haltija syyllistyy rikkeisiin, joista rangaistaan kilpailukiellolla.