OHJAAJAKSI & KOULUTUKSET

OHJAAJAKSI?

Ohjaajat ovat opettajia ja valmentajia, jotka toimivat opetuksen selkärankana. Ohjaajien tehtävänä on purjehduksen opettamisen lisäksi rohkaista ja kannustaa kurssilaisia sekä huolehtia turvallisesta oppimisesta omalta osaltaan. Kannustaminen ja rohkaiseminen tarkoittavat purjehtijan huomioimista yksilönä, sillä kurssilaisiin mahtuu aina erilaisia oppijoita. Rämäpäisiä purjehtijan alkuja joutuu joskus jarruttelemaan, kun taas aremmat purjehtijat vaativat kannustusta ja rohkaisua. Ohjaajan tehtävä on monitahoinen, vaativa ja vastuullinen. Koska purjehdus tapahtuu veden äärellä, turvallisuutta ja ohjaajan vastuuta ei voi ylikorostaa. Ohjaajan työssä tärkeitä asioita ovat hyvä ihmistuntemus ja kyky suhtautua kurssilaisiin yksilöinä. Ohjaajina voivat toimia esimerkiksi seuran omat aktiivipurjehtijat tai aktiivisesta kilpailemisesta luopuneet purjehtijat, joita kiinnostaa purjehduksen opettaminen.

KOULUTUKSET
Ilmoittautumislomake 2018 löytyy täältä >>>>

Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää seuraavia junioriohjaajakursseja:

Junioriohjaajan peruskurssi
Junioriohjaajan jatkokurssi
Junioriveneilyohjaajan kurssi
Vastuuohjaajakoulutus
Junioripäällikkökurssi
Seuraohjaajakoulutus

Löydät kaikki lasten ja nuorten toiminnan tapahtumat kalenterista.
Ilmoittautumislomake löytyy täältä >>>>

KUSSIKUVAUKSET:

Junioripurjehdusohjaajan peruskurssin tavoitteena on opettaa kaikkeen jollapurjehdusohjaamiseen liittyviä opetustaitoja sekä antaa malleja jollapurjehduksen perustaitojen opettamiseen aloittelevalle purjehtijalle. Kurssi on tarkoitettu kaikille juniorien ohjaamisesta kiinnostuneille henkilöille, jotka osaavat itse purjehtia kevytveneellä normaaliolosuhteissa. Kurssille tuleville suositellaan pohjalle junioriohjaajan starttikurssia. Lisäksi edellytyksenä on 15 vuoden ikä.

Kurssin sisältö:
– taidon opettamisen/oppimisen perusteet jollapurjehduksessa
– veneilyn perustaitojen opettaminen
– hyvä veneilytapa toiminnan lähtökohtana
– vihreä merkki
– opetuksen eteneminen
– käytettävät radat ja harjoitteet alkeiden opettamisessa
– perustaitojen alkeismallit ja niiden hallinta
– ohjeiden/palautteen anto (yksilöllinen ohjaus)
– ratojen laittaminen ja ohjaajaveneen hallinta
– turvallisuus

Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti rannalla ja vesillä itse toimien ja edellyttää siten osanottajilta asianmukaista varustusta. Kurssin hinta on 150 €/ osanottaja ilman majoitusta.

Junioripurjehdusohjaajan jatkokurssin tavoitteena on antaa valmiuksia mielenkiintoisten ja kehittävien jollapurjehdusharjoitusten vetämiseen seurassa.  Kurssi on tarkoitettu kaikille juniorien ohjaamisesta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat käyneet junioriohjaajan peruskurssin ja joilla on riittävä kokemus aloittelijoiden opettamisesta. Lisäksi edellytyksenä on oma purjehdustaito ja vähintään 15 vuoden ikä.

Kurssin sisältö:
– sininen ja punainen merkki
– harjoitteita taitojen oppimiseen ja taidoissa kehittymiseen
– veneilyn perustaitojen opettaminen ja harjoittaminen
– käytettävät radat ja harjoitteet
– oikean suoritustekniikan läpikäynti, havainnointi ja kehittäminen
– yksilöllinen ohjeiden ja palautteen anto, osaamisen syventäminen
– ryhmänohjaus rannassa ja vesillä

Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti rannalla ja vesillä itse toimien ja edellyttää siten osanottajilta asianmukaista varustusta. Kurssin hinta on 150 €/ osanottaja ilman majoitusta.

Junioriveneilyohjaan kurssi on suunnattu henkilöille, jotka opettavat veneily- ja merimiestaitoja seuran junioritoiminnassa käyttäen veneilytaitoharjoituskirjaa. Koulutus antaa perustaidot harjoitusten käytännön vetämiseen. Kurssille tuleville suositellaan pohjalle junioriohjaajan starttikurssia ja perustietoja/-taitoja veneilystä/purjehduksesta. Lisäksi edellytyksenä on vähintään 15 vuoden ikä.

Kurssin sisältö:
– veneilyn perustaitojen opettaminen
– hyvä veneilytapa toiminnan lähtökohtana
– lasten ja nuorten kouluttamisen perusteet
– kurssin ja opetustilanteiden suunnittelu ja koulutusharjoitukset
– nuoren ohjaajan rooli seuran junioritoiminnassa
– omien vahvuuksien hyödyntäminen ohjaajan tehtävissä
– kumiveneen/ohjaajaveneen käsittely harjoituksissa
– omien veneily- ja purjehdustaitojen kertaaminen ja syventäminen

Kurssi toteutetaan sisätiloissa. Kurssin hinta on 100 €/osanottaja ilman majoitusta.

Tämän kurssin voi suorittaa myös ohjaajakoulutuksen yhteydessä ns. kouluttajakurssina.

Ohjaajakurssin aikana koulutamme Vastuuohjaat kouluttamaan/opastamaan ryhmätoimintaa sekä huomioimaan vastuuohjaan tehtävät myös käytännössä koulutuksen aikana. (otamme 2-3 koulutettavaa yhdelle kurssille)

Kurssi on tarkoitettu kaikille vastuuohjaajan tehtävissä toimiville henkilöille, jotka ovat käyneet junioripurjehdusohjaajan perus- ja jatkokurssin tai junioriveneilyohjaajan kurssin. Lisäksi edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä.

Kurssin sisältö:
– vastuuohjaajan rooli ja tehtävät
– apuohjaajan ohjeistaminen ja tehtävien jakaminen
– harjoitusten suunnittelu ja toiminnan organisointi
– kauden suunnittelu
– turvallisuus

Kurssin hinta on 175 €/osanottaja sisältäen majoituksen.

Junioripäällikkökurssi on suunnattu seurojen junioripäälliköille ja aktiivisesti seuran junioritoiminnassa mukana oleville henkilöille. Kurssi antaa valmiuksia ja ideoita seuran junioritoiminnan pyörittämiseen.

Kurssin sisältö:
– junioripäällikön tehtävät ja rooli seurassa
– seuran junioritoiminnan tavoitteet ja toiminnan suunnittelu
– toiminnan rahoituksen suunnittelu
– käytännön toiminnan organisointi

Kurssin hinta on 175 €/ osanottaja sisältäen majoituksen.

Toteutetaan Tutor toimitana seuroille tai osana SPV:n Menestysseurahanketta

Seuraohjaajakoulutukset ovat seurassa järjestettäviä (tai alueen seurojen yhteisesti järjestämiä) illan mittaisia (noin 4 h) koulutuksia, jotka on tarkoitettu kaikille seuran junioritoiminnassa mukana oleville henkilöille. Koulutuksen hinta seuralle on n.100 €/koulutus. Seura on velvollinen järjestämään sopivan koulutustilan sekä välipalatarjoilun. Koulutuksia voi tilata liiton toimistosta.
Koulutus voi olla joko junioripurjehduksen/-veneilyn teoriaa tai käytännön harjoituksia tai yhdistelmä molempia. Suosittuja ovat olleet mm. simulaattorin avulla tehdyt optipurjehduksen tekniikkaan liittyvät opetusharjoitukset.

Koulutusten sisältö räätälöidään kunkin seuran tarpeiden mukaan.

SOK 1, Junioritoiminnan tavoitteet ja organisointi (4 h)
– mihin toiminta tähtää?
– toiminnan suunnittelu ja suoritusmerkit toiminnan runkona
– ohjaajien määrä, kalusto (jollat ja ohjaajaveneet)
– osallistujien määrä, ryhmäjako, määrä vesillä/ohjaaja
– ohjaajan varusteet ja tehtävät/roolijako
– pelisäännöt ja turvallisuus

SOK 2, Käytännön tukitoimet jollarannassa (toteutetaan rannassa ja vesillä) 4 (h)
– jollien rikaus, jollien turvallisuus
– kumiveneen huolto ja kumiveneellä ajo
– poijut, ankkurit ja köydet sekä niiden käyttö
– merimerkit, harjoitusalueen turvallisuus

SOK 3, Purjehduksen  ja veneilyn perustaitojen opettaminen (4 h)
– taitomerkit ja niiden käyttö seuran toiminnassa
– vihreä merkki
– simulaattorin käyttö
– mallin näyttö ja yksilöllisen ohjauksen perusperiaatteet

SOK 4, Purjehdusharjoitusten vetäminen seurassa (4 h)
– sininen ja punainen merkki
– harjoitusrunko
– alkulämmittely ja harjoitusten läpikäynti rannassa
– ohjeiden ja palautteen antaminen vesillä (ohjaajan ympyrä)
– käytännön harjoitteita vesille, kuinka harjoitellaan mitäkin