LIITTOMATERIAALIT

TÄRKEITÄ LIITTOMATERIAALEJA:

HAKU LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVIIN

Syysliittokokouksessa 19.11.2017 päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2018-19 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan liittohallitukselle varapuheenjohtaja sekä puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia eri toimikunnille ja toiminnoille.

Vaalilautakunta on tehnyt luottamushenkilöistä esityksensä. Pääset TÄSTÄ lukemaan syysliittokokoukselle 2017 tehdyn esityksen.

Lista vapautuvista luottamustoimista >>
Toimikuntien ja toimintojen tehtävät / Johtosääntö >>
Lue asiasta tarkemmin vaalilautakunnan kirjeestä seuroille >>

YHDENVERTAISUUS

Yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 30.12.2014. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lisätietoa yhdenvertaisuuslaista ja muista siihen liittyvistä laeista saa osoitteesta www.yhdenvertaisuus.fi.
Tutustu Suomen Purjehdus ja Veneilyn yhdenvertaisuussuunnitelmaan täältä.

Yhdenvertaisuustyöryhmään kuuluvat Iina Airio, Tom Ek, Antti Kaipainen, Karoliina Rouhiainen sekä Katja Rytkönen.

LIITTOKOKOUKSET:

SPV:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous valitsee hallituksen sekä toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat ja vaalilautakunnan.  Toimikunnat ja toiminnot toimivat liitohallituksen alaisuudessa.

Varsinaisia liittokokouksia ovat kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa aikana ja paikassa, jonka hallitus kokoonkutsujana määrää. Kokouskutsu, joka sisältää luettelon kokouksessa käsiteltävistä asioista, on postitettava liiton jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Asia, jonka jäsen haluaa varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle keväällä tammikuun ja syksyllä syyskuun loppuun mennessä.


Syysliittokokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Esitetään hallituksen selonteko kuluvan kauden toiminnasta
 2. Päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä määrätään jäsenyhdistysten liittomaksut.
 3. Valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jos molemmat ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle riittävä määrä jäseniä liiton hallitukseen. Jos valittavien jäsenten lukumäärä ylittää viisi (5) liittokokous päättää kenet tai ketkä valitaan vain yhdeksi (1) vuodeksi.
 5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle pysyvien toimikuntien ja toimintojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Jos toimikunnan tai toiminnon sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat tai tulevat olemaan erovuorossa samanaikaisesti, liittokokous valitsee toisen heistä vain yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 6. Valitaan kilpapurjehduksen sääntölautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.
 7. Valitaan kilpamoottoriveneilyn vetoomuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa. Ainakin toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö (KHT).

Käsiteltävät asiat:

 1.  Esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta sekä tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  2.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3.    Päätetään vastuuvapaudesta.
  4.    Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä vaalilautakuntaan.
  5.    Käsitellään muut esityslistalla olevat hallituksen tai jäsenyhdistysten esittämät Liittokokousasiat.

LIITTOKOKOUSMATERIAALIT: