Valmistaudu ensi kauteen kouluttautumalla

Veneily on mitä monimuotoisin ja monipuolisin harrastus, jota voi harrastaa omien mieltymysten mukaisesti. Kun veneilykipinä tarttuu, ensimmäiseksi veneeksi valitaan usein omiin ja perheen tarpeisiin soveltuva pienehkö moottori- tai purjevene, jolla on turvallista aloittaa veneilijäksi kasvaminen. Veneilytaitoa ei voi pelkästään opiskella kirjoista lukemalla, vaan veneilijäksi tai purjehtijaksi opitaan vuosien käytännön harjoittelun myötä. Myös erilaiset koulutukset auttavat veneilytaitojen kehittämisessä.

Miten voin parantaa veneilytaitojani?

SPV:n tavoitteena on laajentaa veneilykoulutusta niin, että kaikkien sen jäsenseurojen jäsenillä olisi mahdollisuus saada tarvittavaa, SPV:n laatujärjestelmän mukaista veneilykoulutusta omalta kotiseudultaan. Monet seurat tarjoavatkin veneilykoulutusta seuroissa joko seurojen itse järjestämänä tai yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa.
Veneilyseurat antavat hyvää veneilyn peruskoulutusta liittyen karttanavigointiin, vesiliikenteen säädöksiin, merenkulun turvalaitteisiin, veneen järjestelmien toimintaan ja käytännön veneilytaitoihin. Opetukseen sisältyy teoriaopiskelua ja teorioiden soveltamista käytäntöön, mukaan lukien veneen käsittelyharjoituksia. Käytännön osuudet toteutetaan useimmiten oppilaiden omilla veneillä, jolloin opitaan, kuinka asiat tehdään omassa veneessä. Veneilijä- ja purjehtijakoulutukset antavat hyvät eväät omaehtoiseen ja turvalliseen harjoitteluun suojaisilla sisävesillä ja rannikolla.

Tähtäimessä ulkomaan reissut?

Veneilytaitojen karttuessa monella kasvaa halu purjehtia lähisaaria kauemmaksi, lähteä merelle nauttimaan ulkosaariston karuista mutta niin kauniista maisemista tai matkustaa jopa merentakaisiin kohteisiin esimerkiksi Ahvenanmaalle, Viroon tai Ruotsiin. Tällöin vene on todennäköisesti jo vaihdettu suurempaan ja asuttavampaan malliin, jolla matkanteko on miellyttävämpää, ja ainakin näennäisesti turvallisempaa.

Tässä tilanteessa veneily- ja pursiseurat tarjoavat venepäällikkökoulutusta, joka muun muassa täydentää aiemmin hankittua kolutusta kansainvälisillä säädöksillä, avomerinavigoinnilla ja käytännön veneilyvinkeillä Euroopassa. Lisäksi veneilijä voi hankkia Euroopan sisävesiliikennepätevyyden suorittamalla CEVNI-kurssin ja tutkinnon. Venepäällikkötutkinnon suoritettuaan SPV:n kautta voi hakea Kansainvälistä huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaa, jolla voi osoittaa pätevyytensä esimerkiksi vuokrattaessa venettä Välimeren maissa. Kokenut veneilijä voi hakea seuran koulutusvastaavalta pätevyyden arviointia myös ilman kursseja. Jos seurassasi ei ole kerrottu tästä mahdollisuudesta, ole yhteydessä Suomen Purjehdus ja Veneilyyn. Hakuprosessi on maksuton jäsenetumme.

Edellä mainittujen veneilijä-, purjehtija- ja venepäällikkökoulutuksien oppisisällöt kattavat hyvin veneilyn perustason tiedot ja taidot. On suositeltavaa hankkia lisäksi meri-VHF-käyttölupa suorittamalla Viestintäviraston rannikkolaivurin radiotutkinto eli SRC-tutkinto. Meri-VHF on ylivoimaisesti paras ja varmin hätäviestintä ja yhteydenpitoväline meriolosuhteissa.

Minäkö kouluttajaksi?

Onko omassa seurassasi tarjolla haluamaasi veneilykoulutusta? Koulutusta tarjoavia seuroja ja osaavia veneilykouluttajia tarvitaan lisää. Jos olet kokenut veneilijä ja sinulla on kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja (kv-kirja), miksi et jakaisi omaa osaamistasi muille ja alkaisi toimia seurasi kouluttajana tai koulutuspäällikkönä. SPV järjestää talvi- ja kevätkuukausina lukuisia veneilykoulutuksen info- ja koulutustilaisuuksia eri puolella Suomea seuroille, joilla on kiinnostusta veneilykoulutuksen järjestämiseksi.

Kaksipäiväisillä kouluttajakursseilla perehdytään SPV:n laatujärjestelmän mukaiseen koulutusprosessiin ja tehdään paljon käytännön opetusharjoituksia. Koulutustilaisuudet ovat rentoja yhdessä oppimisen hetkiä, joissa osallistujat oppivat paljon toinen toisiltaan.

Lue lisää koulutuksista: spv.fi/seurat/koulutus/

Kirjoittaja: SPV:n Koulutustoiminnon jäsen Jukka Toivakka