Nya farleder

Solrutten erbjuder djupare farleder i Kvarkens skärgård och erbjuder båtfolket fina vyer.

Kvarkens skärgård har ett rykte om sig att vara grund, stenig och svårnavigerad. En delorsak till detta är att det funnits endast ett fåtal farleder med officiellt tillräckligt djup. Andelslaget Solrutten, som bildats av båtklubbar, fiskargillen och vattenägare, har sedan 2010 verkat i samarbete med Trafikverkets farledsenhet för att åtgärda farlederna, projektets resultat ses i den nya F-serien som kommer ut i vår.

90 farleder, ca 300 sjömil, har djupmätts och trallats. Muddring har genomförts vid behov och en del farleder har fått ny sträckning. Totalt har inseglingsleder till ett sextiotal hamnar berörts och många hamnar har fått farleder djupsäkrade till 2.4 m och har därmed öppnats för långväga besökare.

Solrutten sträcker sig från Kristinestad i söder till Karleby i norr. Området har många naturhamnar och även många hamnar med service. På andra sidan ligger Höga Kusten, man kan mycket väl kombinera båda sidorna om Kvarken.

Farleder med tillräckligt djup
Kommer man från söderifrån är Kilhamn i Sideby första anhalten. Inseglingen är 2.4 m, Kilhamn är väl skyddad och har ett hembygdsmuseum värt att besöka.

Följande etapp kan vara Kaskö gästhamn i centrum av stadens idylliska trähusmiljö eller pittoreska Kristinestad som har nytt farledsdjup på 2.2 m. Kaskös gästhamn är rätt öppen för vind men är det lite båtar kan man ligga långsides.

Lite norrut ligger den natursköna ön Gåshällan i Närpes skärgård. Bryggan på den södra hamnen håller på att förnyas och blir då ett säkert ställe att ta i land på. Den norra bryggan är Närpes Skepparklubbs uthamn och är endast 1.0 m djup.

Fäliskär
Fäliskär har fått ny säkrare inseglingslinje och i hamnen finns en stadig betongponton för gästande båtar. Det kan vara rätt strömt i sundet, att beakta när man lägger till. Här finns en bastu, grillplats, och en otrolig natur. Bastun delas mellan traktens föreningar, men gäster är välkomna. Hamnen är populär som etapp på väg till och från Höga Kusten, under högsommaren kan det därför vara ganska fullt i hamnen.

Fäliskärs hamn.
Gåshällan hamn för motorbåtar,

Vasa gästhamn
Vasa gästhamn finns vid Wasa Segelförening, 2 km från stadens centrum. Cyklar finns att hyra. Hamnen erbjuder all service och har en utmärkt restaurang. Man seglar in under en högspänningslinje som höjts till 32 m för ett par år sedan.

Ravintola Berny’s och Havets Husa
Vidare norrut seglar man under Finlands längsta bro, Replotbron, 26 m. Man kan ta i land vid restaurang Berny´s hamn, alldeles intill bron. Här finns också havets hus med information om kvarkens naturarv.
Replot Gädthamn
En annan, bättre skyddad, hamn i närheten är Replot gästhamn. Här finns Café Arken. På hamnområdet finns även en barnvänlig simstrand. Cyklar kan lånas.

Siktar man på Sverige kan man gå vidare till Valsörarna. Därifrån har man en kort sträcka till Umeå eller Holmön. Väljer man att följa finska kusten kan man gå till Mickelsörarna eller Stora Kalkskär.

Mässkär
Den natursköna ön Mässkär, 3.0 m, utanför Jakobstad erbjuder utmärkt restaurangservice, bastu och dusch och ett fint museum. Välj den yttre bryggan om du har djup köl och notera att en del av inre bryggan är reserverad för en turbåt.

Från Mässkär kan man gå vidare till t.ex. Jakobstad, fyrön Tankar eller Mustakari i Karleby.

Solruttens hemsidor, www.solrutten.fi, innehåller mycket detaljerad information om hamnar och farleder. Du kan också skriva ut sjökortsutdrag som stöd för minnet, allt finns inte i F-serien.

Kristinestads segelförening.

Text och bilder: Margitha Sundström