Vesiliikennelain uudistus lausuntokierrokselle

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote  20.06.2018 14.49

Lapset purjehtimassa (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus uudeksi vesiliikennelaiksi. Sen lähtökohtana on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilykulttuurin lisääminen. Samalla valmistaudutaan automaation etenemiseen veneilyssä.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti luonnoksen hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi lausuntokierrokselle 20.6.2018.

Vesiliikennelailla ajanmukaistetaan ja kootaan yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt. Ehdotukseen sisältyy myös uusi huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Vuokravenesääntelyä kevennetään ja sanktiojärjestelmää ajanmukaistetaan.

Ehdotettu päällikkyyssääntely koskisi lähinnä vapaa-ajan veneilyä. Se vastaisi osittain merilain sääntelyä, mutta vaatimukset olisivat kevyemmät. Päällikkyyssääntelyä tarvitaan vesikulkuneuvossa matkustavien henkilöiden turvallisuuden, liikenteen valvonnan helpottumisen ja automaation mahdollistamisen kannalta.

Päällikkönä pidettäisiin esityksen mukaan kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiallisesti ohjailisi tai hallitsisi vesikulkuneuvoa. Veneen päällikkö vastaisi muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden niin vaatiessa.

Vuokravenetoimintaa koskevien muutosten tavoitteena on helpottaa vuokrausvenetoimintaa ja jakamistaloutta. Esityksessä ehdotetaan, että kaikista vuokraveneitä koskevista katsastus- ja varustevaatimuksista luovuttaisiin kokonaan. Vuokraveneitä olisivat jatkossa vain miehitetyt vuokraveneet kuten taksiveneet, joissa on kuljettaja mukana ja joissa voi matkustaa enintään 12 matkustajaa.

Ehdotetun sanktiojärjestelmän yhteydessä toteutettaisiin pääpiirteissään samanlainen liikennevirhemaksujärjestelmä kuin tieliikenteessä on esitetty otettavan käyttöön. Vesiliikenteessä liikennevirhemaksua ei voitaisi kuitenkaan määrätä vesikulkuneuvokohtaisesti pysäyttämättä vesikulkuneuvoa. Järjestelmä korvaisi nykyisen rikesakkojärjestelmän vähäisemmistä teoista.

Vesiliikennelakia on valmisteltu yhdessä Trafin, Liikenneviraston ja alan sidosryhmien kanssa. Uudistuksella toteutetaan hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 15.8.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, p. 0295 34 2544 (7.7. asti)
yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 0295 34 2390
osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585
* Tiedotetta täsmennetty valmistelussa mukana olleiden organisaatioiden osalta 20.6.2018 klo 15.30


Vuoden vierasvenesatamaa voi äänestää tänäkin kesänä

Suomen vierasvenesatamat kisaavat jälleen Vuoden vierasvenesatama -tittelistä ja 2500 euron palkinnosta. Tänäkin vuonna palkitaan erikseen rannikkoalueen ja Järvi-Suomen suosikki. Äänestykseen osallistuu 310 satamaa. Kilpailulla innostetaan vierasvenesatamia lisäämään ja parantamaan palvelutarjontaansa.

Äänestyksessä ovat mukana kaikki viralliset vierasvenesatamat, jotka tarjoavat yöpymiseen soveltuvia vieraspaikkoja oheispalveluineen sekä ne vieraslaiturit, jotka ovat aikaisemmin äänestyksessä menestyneet. Satamia on yhteensä 310, joista rannikolla 188 ja sisävesillä 122. Palvelusatamia on 61, vieraslaitureita 155 ja vierassatamia 94.

Vuoden vierasvenesatamat saavat kunnialaatan ja Suomen Messusäätiön myöntämän 2500 euron palkinnon, joka on tarkoitettu vierasvenesataman kehittämiseen. Äänestyksen voittajat julkistetaan Vene 19  Båt -messuilla 8.2.2019 Helsingissä ja voittaneilla vierasvenesatamilla on myös osasto messuilla.

Äänestys on käynnissä 1.7.–30.9.2018 verkkosivuilla satamassa.fi ja äänestää voivat kaikki vierasvenesatamien vieraat. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan 300 euron veneilytuotelahjakortti ja 10 kahden henkilön lippupakettia Vene 19 Båt -messuille.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry on järjestänyt kisan perinteisesti jo vuodesta 1987. Vuoden Vierasvenesatama 2018 -voittajat olivat Naantalin vierasvenesatama ja Liperin Saariston ranta. Kunniamaininnan saivat Kemiön Kasnäs ja Korpilahden Laivaranta. 

 

Kuvassa vuoden 2018 rannikkoalueen voittajasatama, Naantalin vierasvenesatama. Järvi-Suomen voittajaksi valittiin Saariston ranta Liperissä.


Suomen Purjehdus ja Veneily ry ja Suomen Navigoinninopettajat sopivat yhteistyöstä

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) ja Suomen Navigoinninopettajat (SNOP) ovat solmineet yhteistyösopimuksen veneilykoulutuksen edistämiseksi 22. toukokuuta 2018.

Uuden yhteistyösopimuksen kautta sopimusosapuolet voivat käyttää toistensa kurssiaineistoa osana omaa koulutusohjelmaansa. Sopimus liittyy tentteihin sekä seuraaviin aineistoihin: SPV:n CEVNI-kurssin aineistot ja SNOP:n kurssikirjat Navigointi 1 ja 2 sekä VHF.

- Yhteistyö käynnistyi SPV:n tarpeesta kehittää koulutusmateriaaleja. Otimme yhteyttä SNOP:iin, jolla oli työn alla ja julkaistuna hyviä kurssikirjoja. Tavoite on ollut alusta asti yhteneväinen, SPV:n koulutustoimikunnan puheenjohtaja Ari Aronniemi sanoo.

- SPV:n ja SNOP:n järjestelmät tukevat todella hyvin toisiaan, joten yhteistyön aloittaminen on luonnollista. Tämä on helppo tapa levittää veneilyn ilosanomaa yhdessä, SNOP:n oppimateriaalituottaja Mika Piiroinen kertoo.

- Meillä on monia uusia kouluttautujia, jotka aloittavat ihan alusta, mutta myös pidempään opiskelleille osaajille tarvitaan oikeat materiaalit ja korkeatasoista koulutusta - ne ovat meidän molempien prioriteetteja ja yhteisiä intressejä, SPV:n koulutuspäällikkö Mirja Rosenberg sanoo.

Kuvassa Mika Piiroinen (vasemmalla) ja Ari Aronniemi (oikealla).

***

Samarbetsavtal mellan Segling och Båtsport i Finland och Suomen Navigoinninopettajat

SBF och Suomen Navigoinninopettajat ry (SNOP) har den 22 maj 2018 slutit ett samarbetsavtal för att främja båtsportutbildningen i Finland.

Avtalet innebär, att båda organisationerna kan använda varandras kursmaterial i sin kursverksamhet. Det omfattar examina och följande material: SBF:s CEVNI-kursmaterial och SNOP:s kursböcker Navigointi 1 och 2 samt VHF.

- Samarbetet utgick från  det behov att utveckla kursmaterial, som SBF hade. Vi tog kontakt med SNOP, som hade fina kursböcker färdiga eller under arbete. Målsättningen har ända från början varit gemensam, säger Ari Aronniemi, ordförande för SBF:s utbildningskommitté.

- SBF:s och SNOP:s system stöder varandra ypperligt, så det är naturligt att inleda samarbete. Det här är ett enkelt sätt att tillsammans sprida ut båtsportens glädjebudskap, berättar Mika Piiroinen, ansvarig producent av SNOP:s utbildningsmaterial.

- Vi har många kursdeltagare, som inte har förkunskap om båtsport men också för längre hunna deltagare behövs bra material och högklassig utbildning -  där har båda organisationerna samma prioriteter och gemensamma intressen, säger Mirja Rosenberg, utbildningschef på SBF.


Yhdessä Vesille tulee taas – vie kavereitasi vesille tai järjestä veneilyaiheinen tempaus

Viime vuonna hyvän vastaanoton saanut Yhdessä Vesille -kampanja innosti suomalaisia veneilyn pariin. Seurat/luokkaliitot/yksityishenkilöt järjestivät yhteensä 25 mainiota tapahtumaa.

Tänä vuonna ajankohtana on 8.-10.6. ja kannustamme kaikkia mukaan – niin yksityishenkilöitä, seuroja kuin luokkaliittojakin.

Tarkoituksena on tuoda veneilyn ilosanomaa esiin erilaisten tempausten ja maksuttomien tapahtumien avulla; yksityishenkilöt voivat viedä kavereita vesille tai seurat järjestää esimerkiksi yhteisen reissun saaritukikohtaan tai jumppatuokion rannalla. Oman Yhdessä Vesille -tempauksen luonti on helppoa. Miten olisi veneilyreissu naapurin kanssa saaritukikohtaan tai jumppatuokio seurakaverien kanssa rannalla?

Kampanjassa voi olla mukana myös sosiaalisessa mediassa jaetun kuvan ja hashtagin #yhdessävesille kera. Niin helppoa se on!

Jos seuralla on jo jokin tapahtuma kyseisenä viikonloppuna, esim. kilpailut, koulutus- tai rantatapahtuma, voidaan se liittää kampanjaan. Kerro niistä meille spv.fi/yhdessavesille-sivun kautta.

Tavoitteena on, että veneily näkyy ja kuuluu, ja saamme lisää harrastajia loistavan lajimme pariin.

Kaikki veneilyyn liittyvät tempaukset ja tapahtumat ovat tervetulleita!

Ilmoita tempauksesi, katso lisätietoa ja ota materiaalit käyttöösi: spv.fi/yhdessavesille. Seuraa meitä myös Facebookissa: Yhdessä Vesille.

***

Tillsammans till Sjöss är här igen – ta ut dina kompisar på havet eller ordna ett jippo med  båtsportstema

Tillsammans till Sjöss –kampanjen fick ett gott mottagande senaste år och lockade finländarna att pröva på båtsport. Föreningar/klassförbund/enskilda personer ordnade sammanlagt 25 fina evenemang.

I år är tidpunkten 8-10 juni och vi vill locka alla med – både privatpersoner, föreningar och klassförbund.

Målet är att föra ut glädjebudskapet om båtsporten med hjälp av olika jippon och gratisevenemang; privatpersoner kan ta ut sina kompisar på sjön och föreningarna exempelvis ordna gemensamma utflykter till sina skärgårdshamnar eller jumpasessioner på stranden.  Det är lätt att skapa ett eget Tillsammans till Sjöss – evenemang. Hur skulle det vara med en båtresa till skärgårdshamnen tillsammans med din granne eller en jumpasession på stranden med klubbkamraterna?

Du kan också delta i kampanjen genom att distribuera en bild i media med hashtagen #yhdessävesille. Så lätt är det!

Om din förening redan har ett evenemang det här veckoslutet, exempelvis en tävling, utbildning eller ett strandevenemang kan de kopplas ihop med kampanjen. Berätta om dem åt oss via spv.fi/yhdessavesille-sidan.

Målet är att båtsporten hörs och syns och att vi kan rekrytera nya utövare till vår fina sport.

Alla jippon och evenemang som har med båtsport att göra är välkomna!

Informera om ditt evenemang, skaffa mera information och utnyttja materialet: spv.fi/yhdessavesille. Följ oss också på Facebook: Yhdessä Vesille.


PAX NAVIS julistaa saaristomeren veneilyrauhan

PAX NAVIS 2018 –tapahtuma kutsuu veneilijöitä ja veneettömiä Ruissalon telakalle Saaristomeren suojelun ja vastuullisen vesillä liikkumisen nimissä.

Saaristomeren portille, Turun Ruissaloon, syntyy toukokuussa uusi, koko perheellekin sopiva tapahtuma, johon pääsee veneellä, mutta myös maitse. Tapahtuma järjestetään torstaina 24.5.2018 klo 17–20, paikkana mielenkiintoinen, monipuolisesti ja vauhdilla kehittyvä Ruissalon Telakka. Se on, läheisestä sijainnistaan huolimatta, vieras monelle turkulaisellekin. Telakan laiturilta syntyykin uusi kuvakulma kaupunkiin.

PAX NAVIS –tapahtuma on luonteeltaan merihenkinen, rento ja informatiivinen, lapsille ja aikuisille sopiva kohde. Ohjelmaan sisältyy mm. toiminnan, veneiden ja laivojen esittelyitä sekä elävää musiikkia. Tapahtuman nimi, PAX NAVIS, on latinaa ja viittaa rauhaan ja veneilyyn. Tapahtuman ytimessä on klo 18:00 veneilyrauhan julistus ja siunaus, jonka lukee Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen.

Tapahtuman vastaavat järjestäjät ovat Saaristomeren suojelurahasto, Turun Mikaelin seurakunta ja Ruissalon Telakka. Tapahtuman idean on kehittänyt yksityishenkilö, joka oli aktiivinen myös osapuolten keskinäisen yhteistyön synnyttämisessä. Turun kaupunki on mukana, mm. tukemalla tapahtuman tiedottamista – onhan Saaristomerellä vahva rooli kaupungin strategiassa. PAX NAVIS on osa Turun kaupungin Jokisataman avajaiset tapahtumaa, 24–27.5. Muita kumppaneita ovat Viking Line, Pidä Saaristo Siistinä ry, Jazz City Turku, Kajahdus Oy, Forum Marinum, Partiopurjehtijat, Naantalin ja Turun meripelastusyhdistys, SPR:n Varsinais-Suomen piiri, Suomen Purjehdus ja Veneily, Saaristomeren kansallispuisto, Sirokoru ja Itämerihaaste.

Kaikkia yhdistävä tekijä on huoli Saaristomeren tilasta. Toinen asiakokonaisuus liittyy vastuulliseen veneilyyn ja turvallisuuteen. Julistus ja siunaus keskittyvät näihin ja ne kestävät muutaman minuutin. Tapahtuman tavoitteena on synnyttää perinne veneilijöiden ”kokoontumisajoon”, johon pääsee myös ilman venettä.

Janne Porkka toimii tapahtuman juontajana. Forum Marinum järjestää opastuskierroksia Sigynillä. Partiopurjehtijoiden veneet ja Turun Meripelastusyhdistyksen p/v ABSO on yleisön tutustuttavissa. Naantalin ja Turun meripelastusyhdistys sekä  SPR:n Varsinais-Suomen piiri esittelee meripelastustyötä. Saaristomeren kansallispuisto kertoo eri mahdollisuuksista päästä saaristoon myös ilman venettä. Pidä Saaristo Siistinä ry:n edustaja kertoo vastuullisesta veneilystä ja heidän työstään merten roskaantumista vastaan. Musiikkiesityksestä vastaa Jazz City Turku. Lista kumppanuuksista ja ohjelma päivitetään koko ajan ja löytyvät sivulta www.paxnavis.fi.

PAX NAVIS –tapahtuman tarkoituksena ei ole taloudellisen tuloksen tekeminen. Sisäänpääsy ja laituripaikka ovat ilmaisia, mutta tilaa on rajoitetusti, joten kannattaa tulla ajoissa. Pääosin tapahtuma perustuu talkoisiin, mutta yleisön ja tapahtuman turvallisuuteen vaikuttavat ja eräät tekniset palvelut on ostettu normaalisti. Jos tapahtuma tuottaa enemmän kuin kulut, ylijäämä lahjoitetaan  Saaristomeren suojeluun.


Ulkoilufoorumi vaatii Metsähallituksen Luontopalveluiden budjettirahoituksen nostamista

Viime aikoina julkisuudessa käyty keskustelu suunnitelmista vähentää Metsähallituksen Luontopalveluiden omasta ylläpidosta retkeilijöiden taukopaikkoja osoittaa nykyisen budjettirahoituksen riittämättömyyden virkistyskäytön tarpeisiin. Tämä on huolestuttavaa kansalaisten ulkoilumahdollisuuksien ja liikkumisen näkökulmasta. Ulkoilujärjestöt vaativat, että rahoitusvaje tulee korjata budjettiriihessä ja tulevissa hallitusohjelmissa sillä luontopalvelujen perusrahoituksen taso ei ole riittänyt pitkäjänteisesti kattamaan ylläpitokulujen lisäksi muodostuvia korjausinvestointitarpeita.

Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnassa olevan virkistys- ja matkailukäytön palvelukokonaisuuden korjausvelka on kasvanut yhteensä noin 44,2 miljoonaan euroon. Metsähallituksen Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on kuitenkin pysynyt pitkään samalla tasolla, vaikka Luontopalvelujen hoitamien kohteiden määrä ja käyntimäärät erityisesti kansallispuistoihin ovat lisääntyneet.  Hyväkuntoiset reitistöjen ja autiotupien verkostot muodostavat perustaa kasvavalle virkistys- ja matkailukäytölle edistäen samalla luonnonsuojelullisten tarpeiden huomioon ottamista, kun maaston kulumista voidaan välttää ohjaamalla kulkemista merkityille reitistöille.

Metsähallituksella valtion maiden hoitajana on velvollisuus pitää ulkoiluun liittyvistä reiteistä, taukopaikoista, laavuista, tulipaikoista ja vessoista huolta, jotta kansalaiset pääsevät liikkumaan ja hoitamaan hyvinvointiaan alati kasvavien sote-menojen hillitsemiseksi. Retkeilyn puitteiden kunnossapidolla on lisäksi todella suuri imagoarvo Suomen kasvavalle matkailulle sekä maakuvallemme, johon olennaisena osana kuuluvat luontoelämykset. Nykyinen Luontopalveluiden rahoituksen kehitys heikentää virkistysmahdollisuuksia sekä matkailuyrittäjien mahdollisuuksia kehittää olemassa olevia palveluitaan. Mikäli budjettirahoitusta ei nosteta, Metsähallituksen kyky huolehtia retkeilyvarustuksesta eri puolilla maata heikkenee entisestään, korjausvelan jatkuvasti kasvaessa.

Ulkoilufoorumi katsoo, että Metsähallituksen Luontopalveluille tulee taata riittävät resurssit, jotta korjausvelka saadaan kurottua umpeen ja samalla edistetään kansalaisten mahdollisuuksia nauttia suomalaisesta arvokkaasta luonnosta.

Taustaahttps://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/mhlp-korjausvelkaselvitys2017.pdf

Mukana olevat järjestöt: FEE Suomi (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura), Luonto-Liitto, Reserviläisurheiluliitto, Sukeltajaliitto Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Melontakouluttajat, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter, Suomen Purjehdus ja Veneily Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Työväen retkeilyliitto

Lisätiedot:

Ulkoilufoorumin puheenjohtaja: Jaakko Nippala, 040 451 9131, jaakko.nippala@partio.fi

Vetoomus on laadittu ulkoilufoorumin verkostotyönä. Lisätietoja ulkoilufoorumista: https://www.partio.fi/tietoa-meista/partio-vaikuttaa/ulkoilufoorumi


Siisti Biitsi siivoaa Suomen rannat kansalaisten voimin

Pidä Saaristo Siistinä ry:n järjestämä Siisti Biitsi -rantojensiivouskampanja käynnistyy jälleen. Vesistöjen roskaantuminen on vakava ongelma, johon talkookampanjalla halutaan puuttua.

Pidä Saaristo Siistinä ry on tehnyt jo lähes 50 vuotta työtä vesistöjen roskaantumisen ehkäisemiseksi. Tänä vuonna viidennettä kertaa järjestettävän, kaikille kansalaisille suunnatun Siisti Biitsin tarkoituksena on paitsi siivota rantoja myös kiinnittää huomiota vesistöjen roskaantumiseen.

 - Roskaantuminen on myös Itämeren ongelma, eivätkä järvetkään ole säästyneet siltä. Uusimmissa tutkimuksissa myös järvivedestä on löydetty mikromuovia. Juuri muovi onkin ongelma vesistöissä.  Muovin osuuden arvioidaan olevan kaikista rannoilta löytyneistä roskista noin 80 prosenttia. Muovi ei hajoa, vaan veteen joutuessaan jauhautuu mikromuoviksi, jota lopulta löytyy juomavedestämmekin. Muovi myös sitoo itseensä runsaasti haitallisia aineita ja kemikaaleja, PSS ry:n Siisti Biitsi -koordinaattori Julia Jännäri kertoo.

Mikroroskaa on mahdotonta enää saada pois vedestä, mutta suuremman roskan pääsyyn veteen voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisyllä ja viime kädessä rantoja siivoamalla.

-  Rannat on tärkeää pitää siisteinä jo senkin takia, että roskat ovat riski vesistöjen eläimille. Ne voivat vahingoittua roskista monin tavoin. Eläimet ja linnut saattavat muun muassa syödä vaarallisia aineita sisältäviä roskia, tukehtua tai takertua niihin. Roskat myös turmelevat ja muuttavat eliöiden elinympäristöä ja vaikuttavat koko ekosysteemiin, Julia Jännäri jatkaa.

Siisti Biitsi on helppo tapa vaikuttaa

Siisti Biitsi -rantojensiivouskampanja alkaa lumien sulaessa ja siivota voi kevään ja kesän läpi pitkälle syksyyn. Osallistua voi kuka tahansa valitsemallaan rannalla. Talkoita ovat järjestäneet kaveri-, työ- ja harrastusporukat. Etukäteen on hyvä pyytää maanomistajan lupa. Monet kunnat tarjoavat mielellään esimerkiksi välineitä siivoukseen ja apua jätteiden poiskuljetuksessa.

- Kevät on suosittua talkooaikaa, sillä silloin kasvillisuus ei vielä peitä rantoja. Lumen alta paljastuu yllättävän paljon roskia. Myöhemmin keväällä tulee huomioida lintujen pesimisajat. Talkoita voi järjestää meren, järvien tai jokien rannoilla. Jokien kautta päätyy merkittävästi roskaa mereen, Julia Jännäri kertoo.

PSS ry on kerännyt hyödyllisiä talkoovinkkejä www.siistibiitsi.fi-sivuille. Sivustolle merkitään halutessa kartalle oma talkooranta. Sivuilta löytyy myös roskalomake, jolla toivotaan raportoitavan kerätyt roska PSS ry:lle. PSS ry on kerännyt jo vuodesta 2012 tietoa rannoilta löytyvien roskien määrästä ja laadusta, ja Siisti Biitsin tulokset ovat osa rantaroskien monitorointia.

Siisti Biitsi sosiaalisessa mediassa:

Twitter: @siistibiitsi
Facebook: Siisti Biitsi - Snygg Beach
Instagram: siistibiitsi

Lähde: Pidä Saaristo Siistinä


Vuoden vierasvenesatama 2018 -voittajat: Naantalin vierasvenesatama ja Liperin Saariston ranta

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämässä Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä haettiin erikseen rannikkoalueen ja Järvi-Suomen suosikkisatamaa. Voittajiksi valittiin Naantalin vierasvenesatama ja Saariston ranta Liperissä. Vuoden vierasvenesatamat palkitaan vuosittain Vene Båt -messujen yhteydessä.

Äänestäneiden veneilijöiden palautteessa toistuivat hyvä ja monipuolinen palvelu, motivoitunut henkilökunta ja yleinen ilmapiiri. Erityisesti kiitosta sai Naantalin uusi palvelurakennus tiloineen ja palveluineen.

– Veneilykausi 2017 oli Naantalin vierasvenesatamalle erittäin vilkas. Uuden palvelurakennuksen valmiiksi saaminen ennen Naantalin venemessujen avausta tuotti hiukan kiirettä henkilökunnallemme. Uusi palvelurakennus oli myös syy vilkkaalle veneilykesälle Naantalissa – keleistä huolimatta. Kaudella 2018 tulemme parantamaan palvelujamme edelleen, niin satamassa kuin sataman ulkopuolellakin. Kehitämme edelleen kauppakassi -palveluamme ja tulemme myös lisäämään ulkopuolisten palveluiden tarjontaa, kertoo sataman yrittäjä Miska Pekkola.

– Olemme iloisesti yllättyneitä tästä saamastamme huomionosoituksesta ja palkinnosta. Saariston Puoti sijaitsee Liperin Tutjunniemessä, jossa saman katon alla ovat kauppa, kahvila ja anniskeluravintola. Lisäksi veneilijöille on polttoainetta. Kesäaikaan meillä on bändejä ja muita aktiviteettejä, kuten soutu-, onki-, ja uistelukisoja. Palkintorahan aiomme käyttää laiturien peruskorjauksiin, Saariston Puodin yrittäjät Ari ja Oili Vilén kertovat ja kiittävät äänestäneitä.

Vuoden vierasvenesatama -palkinnolla innostetaan vierasvenesatamia kehittämään palveluitaan entisestään. Palkinnon voittaneet satamat ovat esillä messuilla omalla osastollaan. Palkintoon sisältyy satamatoiminnan kehittämiseen tarkoitettu Suomen Messusäätiön myöntämä 2 500 euron palkinto kummallekin voittajalle.

Vuoden vierasvenesatama 2018 -äänestyksessä ajalla 1.7.–30.9.2017 annettiin kaikkiaan lähes 3000 ääntä. Äänestettäviä satamia oli tällä kertaa rannikolla noin 180 ja sisävesillä 120. Mukana olivat kaikki viralliset vierasvenesatamat, jotka tarjoavat yöpymiseen soveltuvia vieraspaikkoja oheispalveluineen sekä ne vieraslaiturit, jotka ovat aikaisemmin äänestyksessä menestyneet.

Äänestyksessä veneilijät kertovat, missä satamissa ovat kuluneella kaudella vierailleet ja nimeävät näistä paremmuusjärjestyksessä kolme suosikkiaan. Voittoäänet jakautuivat rannikolla 120:n ja sisävesillä 60 sataman kesken.

Kunniamaininnat Kasnäsille Kemiöön ja Korpilahden Laivarannalle

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n venesatamakomitea jakoi lisäksi kunniamaininnat kahdelle satamalle. Kunniamaininnan saivat tänä vuonna Kemiön Kasnäs (rannikkoalue) ja Korpilahden Laivaranta (Järvi-Suomi).

 

Naantalin vierasvenesatama.

Lisätietoja:

Suomen Purjehdus ja Veneily ry - Segling och Båtsport i Finland rf: Mirja Rosenberg, veneilykoordinaattori ja koulutuspäällikkö: puh. 040 507 2953, mirja.rosenberg@spv.fi

Vene 18 Båt -messut: Teija Armanto, tiedottaja, Messukeskus, puh. 050 376 0804, Teija.Armanto@messukeskus.com

Vuoden vierasvenesatamat:

Naantali: Miska Pekkola, puh. 0400 477 806, satamavouti@nvvs.fi Liperi: Oili Vilén, puh 050 4904573, oilivilen@netti.fi

***

Segrarna i Årets gästhamn 2018: Nådendals gästhamn och Saariston ranta i Libelits

I årets omröstning Årets gästhamn som ordnas av Segling och Båtsport i Finland r.f. söktes båtfolkets favoriter i kustområdet och i Insjöfinland. Till vinnare utsågs Nådendals gästhamn och Saariston ranta i Libelits. Årets gästhamnar belönas årligen under mässan Vene Båt.I responsen i omröstningen återkom omnämnanden av bra och mångsidig service, motiverad personal och en trevlig allmän atmosfär. Särskild beröm fick lokalerna och tjänsterna i den nya servicebyggnaden i Nådendal.

– Båtsäsongen 2017 var mycket livlig i Nådendals gästhamn. Vi ville få den nya servicebyggnaden färdig före invigningen av båtmässan i Nådendal, vilket innebar bråda tider för vår personal. Den nya servicebyggnaden bidrog också till att båtsommaren blev så livlig i Nådendal trots det dåliga vädret. På säsongen 2018 kommer vi att förbättra våra tjänster ytterligare både i och utanför hamnen. Vi vidareutvecklar vår köpkassetjänst och utökar dessutom utbudet av externa tjänster, berättar hamnföretagare Miska Pekkola.

– Vi är glatt överraskade av utmärkelsen och priset som vi fått.
Saariston Puoti finns i Tutjunniemi i Libelits. I samma hus finns en butik, ett café och en restaurang med utskänkningsrättigheter. Dessutom säljer företaget bränsle till båtfolket. På sommaren bjuder vi på bandmusik och andra aktiviteter, till exempel rodd-, met- och spinnfisketävlingar. Prissumman använder vi för att bygga om kajerna, säger företagarna i Saariston puoti, Ari och Oili Vilén , som tackar alla som röstade.

Priset Årets gästhamn sporrar gästhamnarna att ytterligare utveckla sina tjänster. Hamnarna som vann priset presenteras på mässan med en egen monter. I priset ingår ett prisbelopp som beviljas av Finlands Mässtiftelse och är avsett för att utveckla hamnverksamheten.

Båda vinnarna i omröstningen får 2 500 euro.

Under omröstningen Årets Gästhamn 2018, som pågick 1.7–30.9.2017, gavs nästan 3 000 röster. Antalet hamnar man kunde rösta på denna gång var cirka 180 vid kusten och 120 i Insjöfinland. Med var samtliga officiella gästhamnar som erbjuder gästplatser lämpade för övernattning inklusive kringtjänster samt de gästbryggor som har klarat sig bra i tidigare omröstningar.
I omröstningen berättar båtfolket vilka hamnar de besökt under den gångna säsongen och utser sina i rangordning tre främsta favoriter bland dem. Segerrösterna fördelade sig vid kusten mellan 120 hamnar och inne i landet mellan 60 hamnar.

Hedersomnämnanden till Kasnäs i Kimito och Laivaranta i Korpilahti
Segling och båtsport i Finlands hamnkommitté gav dessutom hedersomnämnanden till två hamnar. I år gick hedersomnämnandena till Kasnäs i Kimito (kustområdet) och Laivaranta i Korpilahti (Insjöfinland).

Mer information:

Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Segling och Båtsport i Finland r.f.: Mirja Rosenberg, koordinator för fritidsbåtar och utbildningschef, tfn 040 507 2953, mirja.rosenberg@spv.fi

Mässan Vene 18 Båt: Teija Armanto, informatör, Messukeskus, tfn 050 376 0804,
Teija.Armanto@messukeskus.com

Årets gästhamnar

Nådendal: Miska Pekkola, tfn 0400 477 806, satamavouti@nvvs.fi
Libelits: Oili Vilén, tfn 050 4904573, oilivilen@netti.fi


Lataa Cardu-mobiilijäsenkortti - huikeat alennukset Vene 18 Båt -messuille

Suomen Purjehdus ja Veneily ry haluaa palvella jäseniään entistä monipuolisemmin ja julkaisee siksi helmikuun alussa mobiilijäsenkortti Cardun. Jäsenet tulevat saamaan kortin julkaisemisen jälkeen (1.2.) matkapuhelimeensa viestin, jossa on suora latauslinkki sovellukseen.

Mikäli mielii päästä Vene 18 Båt -messuille mehevään alennushintaan, kannattaa Cardu ladata heti viestin saatuaan. SPV:n aikuisjäsenille hinta on Cardun kautta saatavalla koodilla 12 euroa (ovelta 19 €) ja lapsille kahdeksan euroa (ovelta 12 €).

Sen lisäksi Carduun tulee joukko SPV:n pysyviä jäsenetuja ja koukuttavia kuukauden tarjouksia. Tiedotamme näistä myös SPV:n verkkosivuilla ja Facebookissa.

Jos et saanut sovelluksen aktivointiviestiä torstaina 1.2., lähetä yhteystietosi (nimi, puhelinnumero, seura, paikkakunta) sähköpostitse osoitteeseen media@spv.fi. Tekstiviesti on lähetetty heille, joiden puhelinnumero löytyy Suuli-jäsenrekisterissä ja joilla ei ole markkinointikieltoa.

Lähtökohtaisesti emme lähetä aktivointitekstiviestiä alaikäisille. Jos haluat alaikäiselle lapsellesi Cardun, lähetä siitä kirjallinen lupa osoitteeseen media@spv.fi. Liitä mukaan nimi, puhelinnumero ja kotipaikkakunta.

Cardu-sovelluksen käyttöönotto lyhyesti:
1. Cardu-sovellus asennetaan puhelimen sovelluskaupasta.
2. Cardu-sovellus on puhelimeen asennettava ohjelma, jonka avulla on mahdollista käyttää omassa puhelimessa erilaisia jäsen- ja etukortteja ja niihin liittyviä etuja.
3. Cardu-sovellus toimii pilvipalveluna, joten puhelimen vaihtuessa kaikki omat kortit löytyvät palvelusta myös uudessa puhelimessa, sovelluksen asennuksen jälkeen.
4. Uutta rekisteröintia ei siten tarvitse tehdä riittää, kun kirjautuu uudelleen sovellukseen omalla käyttäjätunnuksella, joka on rekisteröinnin yhteydessä palveluun liitetty sähköpostiosoite.
5. Uusi käyttäjä: Avaa Cardu-sovellus ja rekisteröidy --> Uusi tili.
6. Sinulta kysytään GSM-numero, nimi, salasana ja sähköpostiosoite.
7. Cardu-tunnukseen liitetty puhelinnumero varmennetaan 4-numeroisella koodilla, joka tulee annettuun numeroon tekstiviestinä.
8. Tarvittaessa kirjaudu Carduun käyttäjätunnuksellasi (sähköpostiosoite).

Omat korttisi löytyvät Cardun Lompakosta. Jos et näe enää SPV:n Cardu-korttia, palaa saamaasi tekstiviestiin ja klikkaa linkkiä uudelleen.

Jos et halua käyttää hyödyksesi CarduVip -ilmoituksia, klikkaa CarduVip -korttia, sitten infoa eli i:tä ja sen jälkeen poista valinta kohdasta Salli ilmoitusten vastaanotto tältä kortilta.

Usein kysytyt kysymykset: cardu.com/fi/faqsupport/

 

SBF lanserar Cardu-mobilmedlemskortet – stora rabatter på Vene 18 Båt -mässan

Segling och Båtsport i Finland rf vill betjäna sina medlemmar ännu mångsidigare än tidigare och lanserar därför i början av februari mobilmedlemskortet Cardu.  Då kortet har lanserats kommer medlemmarna att till sina mobiltelefoner få ett meddelande (1.2.), som visar en direkt länk till att ladda upp applikationen.

Om du laddar ner Cardu omedelbart kan du besöka Vene 18 Båt mässan till ett starkt reducerat pris: vuxen för 12 € istället för 19 €, barnens inträdesavgift sjunker från 12 € till 8 €.

Dessutom kommer du via Cardu att  bli delaktig av SBF:s permanenta medlemsförmåner och  spännande specialerbjudanden. Vi meddelar också om dessa förmåner på SBF:s hemsidor och på Facebook.

Om du inte fick appens aktiverings meddelande, skicka dina kontaktuppgifter (namn, mobil nummer, förening, ort) per e-post till media@spv.fi. SMS meddelande har skickats till alla vars mobila nummer finns i Suuli-medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial.

Initiellt skickar vi inte aktiveringsmeddelandet till minderåriga. Om du vill att ditt minderåriga barn skall få SBF:s mobila medlemskortet Cardu ber vi dig skicka ett skriftligt lov härom till media@spv.fi . Kom ihåg att skriva barnets namnmmer och hemort I meddelandet.

Så tar du Cardu-appen i bruk:
1. Cardu-appen installeras från telefonens app butik.
2. Cardu-appen är en applikation som installeras i smart telefonen. Via appen är det möjligt att utnyttja förmåner och rabatter anknytna till olika medlems- och förmånskort.
3. Cardu-appen fungerar som en ”moln service”. Då du byter telefon hittar du alla medlemskort och erbjudanden i den nya telefonen då du laddar ner appen.
4. Ny registrering behövs inte, det räcker till att skriva in sig på nytt med ditt lösenord som erhållit per e-post vid din första registrering .
5. Ny användare: Öppna Cardu appen och registrera à nytt konto.
6. DU blir uppmanada att ge  GSM-nummer, namn, lösenord och e-post.
7. Telefon nummern som är anknuten till Cardu  säkerställs med en 4-siffrig kood som skickas till det givna telefon numret per sms.
8. Vid behov registrera dig i Cardu med dit användar id (e-post adress).

Dina kort finner du i Cardu plånboken (Wallet). Om du inte hittar mera SBF:s medlemskort Cardu kan du återgå till e-post meddelandet och klicka på linken på nytt. Om du inte vill utnyttja CarduVip meddelanden kan du klicka på CarduVip kortet och sedan I (Info). Därefter avlägsna mottagande av meddelanden från detta kort.

Frågor och svar: cardu.com/fi/faqsupport/


Kierrätä varusteesi Veneilijän kamapörssissä

Vene 18 Båt -messuilla järjestetään ensi kertaa Veneilijän kamapörssi, joka myy ja kierrättää veneilytarvikkeita sekä -vaatteita 9.-18. helmikuuta 2018. Tavaroitaan voivat tuoda myyntiin niin messukävijät kuin seurat ja luokkaliitotkin. Tuotemyynnistä perittävä 20 prosentin provisio ohjataan lyhentämättömänä Sailing Team Finlandin Nuorille huipuille, jotka ahkeroivat messujen ajan kamapörssissä.

MITÄ TUODA MYYNTIIN JA MILLOIN?
•    Otamme tavaraa vastaan 4. hallissa sijaitsevassa Veneilijän kamapörssissä perjantaista 9. helmikuuta klo 11 alkaen. Pääset tuomaan tavarat myyntiin lunastamalla pääsylipun Vene 18 Båt -messuille (saat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenenä lipun messujen verkkokaupasta hintaan 12 €. Alennuskoodi löytyy SPV:n Cardu-sovelluksesta).

•    Saat jokaisesta tuomastasi tavarasta numeroidun tarkistuslipukkeen, jolla voit lunastaa rahat tai omat kamasi pois milloin vain messujen aukioloaikoina. Saat samalla messulipun, jolla pääset maksutta takaisin (1 kerran). Muista varautua myös pysäköintimaksuun tuodessasi/hakiessasi kamojasi.

•    Voit tuoda myyntiin EHJIÄ, PUHTAITA JA TOIMIVIA: takkeja, haalareita, housuja, kenkiä ja pelastusliivejä sekä veneilytarvikkeita: purjeita, pelastuslauttoja, ankkureita, skuutteja, nostoköysiä, jollatarvikkeita, elektroniikkaa, spriikeittimiä ja potkureita. Älä tuo yli 10 vuotta vanhoja, tunnearvoa sisältäviä kamoja - ne kuuluvat merimuseoon.

•    Minimihinta tuotteille on 10 euroa (voit kuitenkin tehdä tuotenipun, esim heloista, jotta minimihinta täyttyy). Myytäväksi otetaan enintään kymmenen tuotetta per henkilö. Myyjä voi määrittää tuotteen hinnan, mutta sitä ei kannata hilata kattoon - haluathan saada tavarasi kaupaksi. Hintaa ei voi myöhemmin muuttaa.

•    Tuotteiden tulee olla kooltaan sellaisia, että ne voi kantaa Veneilijän kamapörssiin Messukeskuksen pysäköintialueelta.

•    Suomen Purjehdus ja Veneily ry ohjaa jokaisen tuotteen myyntihinnasta perittävän 20 prosentin provision suoraan Sailing Team Finlandin Nuorille huipuille (kilpapurjehduksen tulevaisuudentoivoille). Nuoret Huiput hoitavat Veneilijän kamapörssin myyntityön yhdessä SPV:n kanssa. Myyjä voi myös tukea junioritoimintaa lahjoittamalla koko myydystä tavarasta saadun summan Nuorille huipuille.

•    Myynnissä olevia tuotteita esitellään Veneilijän kamapörssin Facebook-sivulla tapahtuman aikana. Julkaisemme sivulla jokaisen messupäivän päätteeksi kuvan,  jossa on ruksittu yli tuotteet (numerot), jotka on myyty. Näin tiedät, milloin voit noutaa tuottosi messuilta.

•    Myymättömät tavarat on noudettava pois sunnuntaihin 18. helmikuuta kello 17 mennessä. Epäselvissä tapauksissa SPV ry varaa oikeuden kahden viikon selvittelyaikaan messujen päättymispäivästä 18.2.2018 lukien. Myymättä jääneistä varusteista ei peritä kuluja, jos ne haetaan pois ennen messujen päättymistä.

•    Noutamattomat varusteet viedään varastoon. Kuljetuksesta ja säilytyksestä peritään 30 euron maksu per tuote. SPV ry säilyttää varusteita kaksi viikkoa messujen päättymispäivästä 18.2.2018. Sen jälkeen ne siirtyvät SPV ry:n omaisuudeksi.

•    Lisätietoja: Mika Hollo, mika.hollo@spv.fi, 044 0888440

MITÄ OSTAA, MITEN JA MILLOIN?
•    Veneilijän kamapörssi on auki messujen aukioloaikoina: arkisin 11-19 ja viikonloppuisin 10-18.

•    Ostajalla on loistava mahdollisuus tutustua tavaroihin ennen ostopäätöstä; väännellä, käännellä ja tutkia, ovatko esineet varmasti ehjiä ja sopivatko ne käyttötarkoituksiin. Palautusoikeutta ei ole.

•    Veneilijän kamapörssin narikka ottaa jo ostamasi vaatteet ja pienet tavarat säilytykseen hintaan 1 euro/tavara messupäivän ajaksi.

•    Maksuvälineenä käy vain käteinen raha ja pankkikortit. Suurin hyväksymämme seteli on 50 euroa. Messualueella on kaksi OTTO-automaattia, joista toinen on Ala- Galleriassa ja toinen Lasigalleriassa pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Muista  tarkistaa kamoista saamasi rahasumma heti kassalla. Jälkikäteen ei rahasummaa voi korjata.

Lataa pdf-ohje tästä.

Läs om Prylbörsens här.

SEURAA VENEILIJÄN KAMAPÖRSSIN FACEBOOK -SIVUA, JOTTA PYSYT AJAN TASALLA >>

Katso monipuolinen messuohjelmamme: spv.fi/spv-vene-18-bat-messuilla