Uusia henkilöitä etsitään luottamustehtäviin

Syysliittokokouksessa 24.11.2018 päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2019 - 2020 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eri toimikunnille erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajat ovat samalla liittohallituksen jäseniä. Siinä tapauksessa, että istuva varapuheenjohtaja siirtyisi puheenjohtajaksi, tulee hänen tilalleen valita loppukaudeksi (1 vuosi) seuraaja.

Liitolle valitaan uusi puheenjohtaja
Liittohallituksen jäsenenä voi toimia enintään kolme perättäistä kautta (6 vuotta). Tämän vuoksi edessämme on myös liittohallituksen puheenjohtajan vaali Samuli Salanterän seuraajaksi ruorimiehen paikalle.

Toimikunnille valitaan 5 puheenjohtajaa ja 4 varapuheenjohtajaa
Ohessa lista vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien ja toimintojen tehtävistä sekä lomake, jolla voitte ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää.

Seurat ehdottavat
Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää ehdokkaita liiton luottamustoimiin on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan kuluessa.
Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jatkavan tehtävässään, ja hän on siihen suostuva, tulee häntä ehdottaa kyseiseen tehtävään. Nopeuskilpailutoimikunnan pj Jari Lehtosen tilalle tulee valita seuraaja, sillä hänen kolme kauttaan hallituksen jäsenenä ovat täynnä.

Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajiliitoista. Erityisen tärkeää on, että luottamustehtäviin saadaan edelleen osaavia ja aktiivisia naisia ja miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen esittämiä.

Ehdotukset 14.9.2018 mennessä
Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisen lomakkeen mukaan 14.9.2018 mennessä osoitteeseen marika.bister-sandstrom@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

LIITTEET

Vaalilautakunnan puolesta,
Yrjö Sahlstedt, puheenjohtaja

Vaalilautakunnan jäsenet
Puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt (puh. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening
Varapuheenjohtaja Hannele Naatula (puh. 040 715 7577. hannele.naatula@iki.fi) Soukan Venekerho
Timo Telkola (puh. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura
Iiro Suksi (puh. 045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho
Veli-Pekka Manninen (puh. 0400 508 857, patu@kansio.fi), Mikkelin Pursiseura

***

Valnämndens brev till föreningarna

Höstmötet den 24.11.2018 väljer förtroendepersoner för den kommande 2-årsperioden 2019 - 2020. Vid mötet väljs kommittéernas ordförande och viceordförande där dessa är i tur att avgå. Ifall sittande viceordförande avancerar till ordförande, bör en ersättare väljas för resterande period (1 år).

Ny förbundsordförande väljs
En medlem i förbundsstyrelsen kan verka högst tre perioder efter varandra (6 år). Därför står vi nu inför valet av styrelseordförande att ersätta Samuli Salanterä som rorsman.

För kommittéerna väljs 5 ordförande och 4 viceordförande
Bifogat följer (på svenska) en lista över ledigblivande förtroendeposter och beskrivning av kommittéernas uppgifter samt en blankett, enligt vilken ni kan föreslå lämpliga personer till posterna. Fäst särskild uppmärksamhet vid den föreslagna personens påvisbara kvalifikationer för uppdraget.

Föreningarna skall föreslå
Valnämnden hoppas på föreningarnas aktiva insats och väl grundade förslag. Det korrekta förfarandet är, att till valnämnden inlämna sina kandidatförslag till förtroendeposterna inom utsatt tid.
Vi vill också påminna om, att ifall personer i tur att avgå önskas (och är villiga) fortsätta på sin post, bör förslag om detta inlämnas. Ordföranden för hastighetstävlingar Jari Lehtonen har sina tre perioder som styrelsemedlem fyllda och bör alltså få en efterföljare.
Segling och båtsport i Finland är ett av landets största grenförbund. Det är av största vikt att vi fortfarande får kunniga och aktiva damer och herrar invalda till de olika förtroendeuppdragen. Önskvärt är, att medlemsföreningarna nu utnyttjar detta tillfälle att påverka. Samtliga kandidater bör föreslås av någon medlemsförening.

Förslagen inlämnas senast den 14.9.2018
Föreningarnas motiverade förslag skall sändas enligt bifogade blankett med föreningens e-post senast den 14.9.2018 till marika.bister-sandstrom@spv.fi . Valnämnden behandlar samtliga förslag och sammanställer av dem sitt förslag till höstförbundsmötet.

För valnämnden
Yrjö Sahlstedt, ordförande

Valnämndens kontaktuppgifter:
Medlemmar i valnämnden:
Ordförande Yrjö Sahlstedt (tel. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening
Vice ordförande Hannele Naatula (tel. 040 715 7577, hannele.naatula@iki.fi) Soukan Venekerho
Timo Telkola (tel. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura
Iiro Suksi (tel. 045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho
Veli-Pekka Manninen (tel. 0400 508 857, patu@kansio.fi), Mikkelin Pursiseura

BILAGOR
Lista över förtroendeposter som ska utses
Blankett för förslag
Uppgifter för förbundets kommittéer och funktioner
Instruktion finns att läsa på SBF:s hemsida på adressen: sv.spv.fi/forbundsmaterial/

 


Mercedes-Benz Sailing Tour liikuttaa lapsia turvallisesti – kiertue kaartaa kouluihin ja seuroille elokuussa

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja Veho Oy Ab:n yhteistyön jatkosopimuksen myötä elokuussa käynnistyy neljä paikkakuntaa kiertävä Mercedes-Benz Sailing Tour. Tapahtumakiertueen tavoitteena on lisätä lasten liikkumista, opettaa veneilytaitoja ja edistää turvallisuutta.

Kiertue käynnistyy Hangosta 2. elokuuta, jonka jälkeen se kurvaa Helsingin Kulosaareen ja Lauttasaareen, Turkuun sekä Uuteenkaupunkiin. Kaikille avoimien ja maksuttomien iltatapahtumien lisäksi Mercedes-Benz Sailing Tour vierailee seitsemässä alakoulussa.

- Lasten liikunnan, yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien ja veneilyturvallisuuden lisääminen ovat Suomen Purjehdus ja Veneilyn kärkihankkeita. On todella hienoa, että Veho jakaa nämä arvot kanssamme ja voimme järjestää yhdessä näin laajan kiertueen, Suomen Purjehdus ja Veneilyn vt. toiminnanjohtaja Jan Thorström iloitsee.

Paikalliset seurat, Hangö Segelförening, Brändö Seglare, Helsingfors Segelklubb, Turun Pursiseura ja Uudenkaupungin Purjehdusseura ovat vahvasti mukana tapahtuman toteuttamisessa.

Maksutonta hauskanpitoa koko perheelle

Seurojen satamatapahtumissa koko perhe pääsee oppimaan veneilytaitoja hauskasti ja turvallisesti maalla ja merellä. Lapsilla on mahdollisuus päästä nauttimaan vesilläolosta niin kumi- kuin purjeveneilläkin sekä testata taitojaan muun muassa trapetsilla.

Samalla kun perheen pienimmät tutustuvat veneilyyn, aikuisilla on ensiluokkainen tilaisuus päästä koeajamaan upouuden Mercedes-Benz C-sarjan autoja.

- Meille on äärimmäisen tärkeää toteuttaa kumppanuutemme aidossa yhteishengessä. Haluamme kohdata asiakkaamme heidän harrastusten parissa ja tarjota heille ja heidän perheilleen sopivimmat ja turvallisimmat ratkaisut autoilun suhteen. Meidän syyskuussa lanseerattava uusi C-sarja on juuri sellainen tuote, joka palvelee liikkuvia ja harrastavia perheitä aivan täydellisesti. Kiertueen asiakkailla on nyt mahdollisuus päästä kokeilemaan uudistuneen C-sarjan malleja ensimmäisten joukossa, kertoo Veho Oy Ab Mercedes-Benz henkilöautoryhmän markkinointipäällikkö Kasper Jansson.

Aikataulu:

Kaikille avoimet tapahtumat

2.8., klo 12-15      Hanko, Hangon Itäsatama
21.8., klo 17-20    Kulosaari, Brändö Seglaren satama (Granfeltintie 10)
23.8., klo 17-20    Lauttasaari, Helsingfors Segelklubbin satama (Vattuniemen puistotie 1)
28.8., klo 17-20    Turku, Turun Pursiseuran satama (Pursiseuranranta 30, Ruissalo)
30.8., klo 17-20    Uusikaupunki, Pakkahuoneen tori (Pakkahuoneentori 1)

Koulukiertue

20.8. Elias-koulu, Helsinki
21.8. Kulosaaren ala-asteen koulu, Helsinki
22.8. Drumsö Lågstadieskola, Helsinki
23.8. Drumsö Lågstadieskola, Helsinki
27.8. Paattisten koulu, Turku
28.8. Jäkärlän koulu, Turku
29.8. Yhtenäiskoulu, Uusikaupunki
30.8. Saarniston koulu, Uusikaupunki

Kotisivut: spv.fi/mercedesbenzsailingtour/

 


Laura Santala lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattoriksi – Mika Hollo siirtyy uusiin tehtäviin

Laura Santala aloittaa lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattorina 1. syyskuuta. Hän siirtyy Suomen Purjehdus ja Veneilyyn Borgå Segelsällskapin valmennustehtävistä. Lisäksi kokemusta löytyy myös optimistijollien PM-joukkueen valmentamisesta, joten tuleva työkenttä on helsinkiläisnaiselle tuttu. Ammattikorkeakouluopintojen jälkeen intohimoinen purjehtija on työskennellyt liikunnanohjaajan ammatissa eri seuraorganisaatioissa, kunnallisessa liikuntatoimessa sekä yksityisen puolen liikunta-alan yrityksissä.

-  Hienoa saada Laura mukaan remmiin. Uskon, että hänestä tulee vahva osa tiimiämme – niin kentällä kuin toimistossakin, vt. toiminnanjohtaja Jan Thorström kiteyttää.

Laura nähdään myös Mercedes-Benz Sailing Tourilla, joka kaartaa elokuussa kouluihin ja seurojen satamiin.

Jo seitsemän vuotta Suomen Purjehdus ja Veneilyssä – ja vuosina 2007-11 Suomen Purjehtijaliitossa – työskennellyt Mika Hollo siirtyy uusiin tehtäviin.

- Mika oli mahtava kollega, joka pursusi kehityskelpoisia ideoita ja inspiroi muita. Hän oli tärkeä pala työyhteisöämme. Toivotamme Mikalle oikein hyvää ja menestyksekästä jatkoa – nähdään lajin parissa, Thorström sanoo.

 

Kiitos SPV-vuosista, Mika! Ja tervetuloa, Laura!

**

Laura Santala ny koordinator för barn- och ungdomsverksamheten – nya utmaningar för Mika Hollo

Laura Santala börjar den 1 september jobba som koordinator för barn- och ungdomsverksamheten inom Segling och Båtsport i Finland. Helsingforsbon Laura har tidigare arbetat som tränare för Borgå Segelsällskap och för NM-laget i optimistjolle, så det kommande arbetsfältet är bekant för henne. Efter studier vid yrkeshögskola har Laura, som är en ivrig seglare, haft olika tjänster som idrottsinstruktör i föreningar, inom kommunal idrottsverksamhet och i privata företag inom idrottssektorn.

– Det är fint att få Laura med i vårt team. Jag tror att hon blir en viktig del av vår organisation, både på fältet och på kansliet, säger tf verksamhetsledaren Jan Thorström.

Laura medverkar också i Mercedes-Benz Sailing Tour, som i augusti besöker skolor och föreningshamnar.

Mika Hollo, som redan i sju år har arbetat inom SBF – och före det från 2007 till 2011 inom Finlands Seglarförbund – söker sig till nya utmaningar.

- Mika var en fantastisk kollega, som var full av utvecklingsbara idéer och som inspirerade andra. Han var en viktig länk i vår arbetsgemenskap. Vi önskar Mika en god och framgångsrik karriär och träffas säkert inom ramen för vår sport, säger Thorström.


Haemme lasten ja nuorten toiminnan koordinaattoria

Pysyykö sinulla langat käsissä, oletko oma-aloitteinen ja tuletko hyvin toimeen muiden ihmisten kanssa? Haemme joukkoomme tehokasta ja käytännönläheistä lasten ja nuorten toiminnan koordinaattoria vakituiseen työsuhteeseen. Tulet vastaamaan lasten ja nuorten toiminnan kehittämisestä seuroissa ja luokkaliitoissa sekä aktivoimaan uusia seuroja aloittamaan lasten ja nuorten toimintaa.

Tehtäviisi kuuluu seurojen nuorisotoiminnasta vastaavien henkilöiden yhteyshenkilönä toimiminen, seurakoulutusten järjestäminen, lajinäkyvyyttä edistävien tapahtumien koordinointi yhdessä seurojen kanssa sekä tehtävään liittyvät hallinnolliset tehtävät, kuten budjetointi ja toimintasuunnitelmien laadinta. Tehtävässäsi pääset tekemään tärkeää työtä monipuolisessa liitossa yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa. Toimialueesi on koko Suomi ja työ sisältää ilta- ja viikonlopputöitä sekä matkustusta.

Etsimämme työntekijä on innostava ja hyvät yhteistyö- ja organisointitaidot omaava henkilö, jolla ei mene sormi suuhun tiukassakaan tilanteessa. Odotamme, että henkilöllä on tehtävään sopiva koulutustausta, vahva lajiosaaminen ja kokemusta seuratoiminnasta. Etsimämme henkilö omaksuu myös nopeasti käyttöönsä erilaisia tietojärjestelmiä. Hyvät suomen- ja ruotsinkielentaidot ovat eduksi, sillä liittomme on kaksikielinen. Myös hyvä englanninkielentaito on tärkeää.

Arvostamme koulutuksen ja kokemuksen lisäksi positiivista asennetta, hyviä sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta sekä halua kehittää ja kehittyä.

Täytämme paikan, kun sopiva henkilö löytyy. Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveen ja suosittelijoiden kera viimeistään 12.6.2018 osoitteeseen media@spv.fi. Käytä hakemuksesi otsikkona ”Työhakemus LaNu”. Haastattelut tehdään 14. tai 15. kesäkuuta.

Lisätietoja tehtävästä antaa nykyinen lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Mika Hollo, p. 0440 888 440 (arkipäivisin kello 10-14).

Työnantaja: Suomen Purjehdus ja Veneily ry / Segling och Båtsport i Finland rf
Sijainti: Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki
Työaika: kokoaikatyö
Työ alkaa: elokuussa, sopimuksen mukaan
Työn kesto: vakituinen

Tervetuloa mukavaan joukkoomme! Toimistomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Lauttasaaressa. Suomen Purjehdus ja Veneily ry on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä sekä toimii seurojen valtakunnallisena kattojärjestönä. Liittoon kuuluu noin 330 jäsenseuraa ja 45 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 60 000. Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry käsittelee avointa työpaikkaa hakevan henkilön henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin. Työpaikkaa hakeneen henkilön antamat ja avoinna olevan tehtävän kannalta välttämättömät tiedot poistetaan rekrytointiprosessin päätyttyä.

***

Vi söker en koordinator för barn- och ungdomsverksamheten

Kan du hålla många bollar i luften, är du intiativrik och kommer du överens med människor? Vi söker till vårt team en effektiv koordinator, som har fötterna på jorden, för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten tillsammans med föreningar och klassförbund. Dessutom skall du stöda föreningar som startar verksamhet för barn och unga.

Till dina uppgifter hör att vara kontaktperson för dem som ansvarar för föreningarnas ungdomsverksamhet, att ordna utbildningar för föreningarna, att koordinera evenemang som ökar vår sports synlighet. Du har också vissa administrativa uppgifter; att upgöra verksamhetsplaner och budgeter.  Tjänsten innebär ett ansvar för ett viktigt arbetsfält i ett mångsidigt förbund men du samarbetar också med kollegerna. Du jobbar i hela Finland och till tjänsten hör resor och ibland arbete på kvällar och veckoslut

Personen vi söker kan entusiasmera, samarbeta och organisera, tappar inte koncepten i kritiska situationer. Vi förväntar oss lämplig utbildning, god kunskap om båtsport och erfarenhet av föreningsverksamhet. Du skall också snabbt kunna lära dig utnyttja de datasystem vi använder. God kunskap i finska och svenska är till fördel då vi är ett tvåspråkigt förbund. Också god kunskap i engelska är viktig.

Förutom utbildning och erfarenhet uppskattar vi en positiv inställning, social förmåga, initiativrikedom och en vilja att utveckla och utvecklas.

Vi fyller posten då vi hittar en lämplig person. Skicka in ansökan och ditt CV med löneönskemål och referenser senast 12 juni 2018 till adressen media@spv.fi under rubriken “Työhakemus LaNu”. Vi intervjuar kandidaterna 14 eller 15 juni.

Närmare uppgifter ges av tjänstens nuvarande innehavare Mika Hollo, tel. 0440 888 440 (vardagar 10–14)

Arbetsgivare: Suomen Purjehdus ja Veneily ry / Segling och Båtsport i Finland rf
Adress: Mörtnäsvägen 5B62, 00210 Helsingfors
Arbetstid: Heldagsjobb
Tjänsteförhållande: Permanent, börjar i augusti enligt överenskommelse

Välkommen till vårt positiva team! Det är lätt att komma till vårt kontor på Drumsö. Segling och Båtsport i Finland är de finländska segel- och båtklubbarnas intresseorganisation. Förbundet främjar, styr och bevakar den finländska seglingen och båtsporten och verkar som nationell takorganisation för föreningarna.Till förbundet hör cirka 330 medlemsföreningar och 45 klassförbund. Tillsammans har föreningarna ungefär 60 000 personmedlemmar. Förbundets uppgift är att stöda segel- och båtföreningarna och klassförbunden, som levererar högklassiga tjänster till sina medlemmar.

Då en person söker en tjänst på Segling och Båtsport i Finland används  de personuppgifter hon eller han gett endast för denna rekrytering. Efter att rekryteringsprocessen har slutförts förstörs dessa för processen nödvändiga uppgifter


Haemme nopeusveneilyn koordinaattoria

Pysyykö sinulla langat käsissä, oletko oma-aloitteinen ja tuletko hyvin toimeen muiden ihmisten kanssa? Haemme joukkoomme nopeusveneilyn koordinaattoria osa-aikaiseen työsuhteeseen vastaamaan nopeusveneilyn kilpailutoiminnan hallinnoinnista, lisensseistä ja tapahtumista.

Tehtäviisi kuuluu seurojen ja kilpailijoiden yhteyshenkilönä toimiminen, kilpailuihin ilmoittautumisten vahvistaminen, koulutuksien järjestelyt, lisenssien vastaanottaminen ja muut erikseen määrätyt tehtävät. Vastaat nopeuskilpaveneilyn tiedotuksesta yhdessä liiton viestintätiimin kanssa.

Etsimämme työntekijä on innostava ja omaa hyvät yhteistyö- ja organisointitaidot. Hänellä ei mene sormi suuhun tiukassakaan tilanteessa. Odotamme, että henkilöllä on vahva lajitausta ja kokemusta seuratoiminnasta. Etsimämme henkilö omaksuu myös nopeasti käyttöönsä erilaisia tietojärjestelmiä. Hyvät suomen- ja ruotsinkielentaidot ovat eduksi, sillä liittomme on kaksikielinen. Myös hyvä englanninkielentaito on tärkeää.

Täytämme paikan, kun sopiva henkilö löytyy. Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveen ja suosittelijoiden kera viimeistään 12.6.2018 osoitteeseen media@spv.fi. Käytä hakemuksesi otsikkona ”Työhakemus NKT”. Haastattelut tehdään 27. ja 28. kesäkuuta.

Lisätietoja tehtävästä antaa Mika Hollo, p. 0440 888 440 (arkipäivisin kello 10-14).

Työnantaja: Suomen Purjehdus ja Veneily ry / Segling och Båtsport i Finland rf
Sijainti: Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki
Työaika: tuntityö, työaika vaihtelee sesongin mukaan ja on keskimäärin 7,5 tuntia viikossa
Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Työn kesto: toistaiseksi

Tervetuloa mukavaan joukkoomme! Toimistomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Lauttasaaressa. Suomen Purjehdus ja Veneily ry on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä sekä toimii seurojen valtakunnallisena kattojärjestönä. Liittoon kuuluu noin 330 jäsenseuraa ja 45 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 60 000. Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry käsittelee avointa työpaikkaa hakevan henkilön henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin. Työpaikkaa hakeneen henkilön antamat ja avoinna olevan tehtävän kannalta välttämättömät tiedot poistetaan rekrytointiprosessin päätyttyä.

***

Vi söker en koordinator för motorbåtssporten

Kan du hålla flera bollar i luften, är du intiativrik och kommer du överens med människor? Vi söker till vårt team en koordinator för motorbåtssporten. Tjänsten är på deltid och du ansvarar för administrationen av motorbåtssporten och för licenser och evenemang.

Till dina uppgifter hör att vara kontaktperson för föreningarna och tävlarna, att bekräfta tävlingsanmälningarna, att ordna utbildningar, att sköta om licenser och annat som hör till sporten.

Den person vi söker kan entusiasmera och är bra på att organisera och samarbeta, tappar inte koncepterna i kritiska situationer. Vi förväntar oss god kunskap om motorbåtssporten och erfarenhet av föreningsverksamhet. Du lär dig snabbt att utnyttja våra datasystem. God kunskap i finska och svenska är till fördel, god kunskap i engelska är också viktig.

Vi fyller posten då vi hittar en lämplig person. Skicka in ansökan och ditt CV med löneönskemål och referenser senast 12 juni 2018 till adressen media@spv.fi under rubriken “Työhakemus NKT”. Vi intervjuar kandidaterna 27 och 28 juni.

Närmare uppgifter ges av Mika Hollo, tel. 0440 888 440 (vardagar 10 – 14).

Arbetsgivare: Suomen Purjehdus ja Veneily ry / Segling och Båtsport I Finland rf
Adress: Mörtnäsvägen 5B 62, 00210 Helsingfors
Arbetstid: Timarbete, arbetstiden varierar enligt säsong och är i medeltal 7,5 veckotimmar
Tjänsteförhållande: tills vidare

Välkommen till vårt positiva team! Det är lätt att komma till vårt kontor på Drumsö. Segling och Båtsport i Finland är de finländska segel- och båtklubbarnas intresseorganisation. Förbundet främjar, styr och bevakar den finländska seglingen och båtsporten och verkar som nationell takorganisation för föreningarna.Till förbundet hör cirka 330 medlemsföreningar och 45 klassförbund. Tillsammans har föreningarna ungefär 60 000 personmedlemmar. Förbundets uppgift är att stöda segel- och båtföreningarna och klassförbunden, som levererar högklassiga tjänster till sina medlemmar.

Då en person söker en tjänst på Segling och Båtsport i Finland används  de personuppgifter hon eller han gett endast för denna rekrytering. Efter att rekryteringsprocessen har slutförts förstörs dessa för processen nödvändiga uppgifter.


Seurallesi enemmän tukea aluejohtajalta!

Seurojen tukea pyritään parantamaan tehostamalla liiton ja aluejohtajien välistä yhteistyötä. Järjestötoimikunta ja aluejohtajat pitivät ensimmäisen yhteisen kokouksensa tiistaina 15.5. ja yhteiskokouksia aiotaan jatkaa. Tavoitteena on panostaa viestintään sekä edistää seurojen etuja paremmin.

Aluejohtajat ovat suuri voimavara liitolle sekä seuralle. Nyt aluejohtajat tuodaan lähemmäs SPV:n päätöksentekoa ja hallitustoimintaa. Aluejohtajien toimintaan panostetaan enemmän ja tavoitteena on saada aluejohtajat jalkautumaan myös omalle alueelleen tiiviimmin. Seurallasi on aluejohtajan kautta mahdollista tehdä nostoja suoraan liitolle ilman turhia kiertoteitä. Seurojen on suositeltavaa osallistua alueensa kokouksiin, sillä sitä kautta kokouksen päätökset ja nostot kulkeutuvat kätevästi myös liiton tietoon!

Espoon aluejohtaja haussa! 
Ehdotuksia otetaan vastaan: toimisto@spv.fi

Ota rohkeasti yhteyttä aluejohtajaasi!

ALUEJOHTAJAT:

Suomenlahden itäosan vesistöalue (Virolahti-Sipoo)
Martti Laisi
0400 655 501
martti@laisi.net

Suomenlahden keskiosan vesistöalue (Helsinki)
Juha Vuorinen
0400 208 548
juha.vuorinen@paperdreams.fi

Länsiturunmaan keskiosan vesistöalue (Västra Åboland), saaristokunnat
Erik Nordenswan
0400 617 749
eriktnordenswan@gmail.com

Läntisen Suomenlahden vesistöalue (Espoo, Hyvinkää, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa)
Anders E. Grandell
0400891152
anders.grandell@kolumbus.fi

Saimaan vesistöalue
Antti Kaipainen
040 586 4457
antti@anttikaipainen.fi

Läntisen Suomenlahden vesistöalue (Inkoo-Perniö)
Frej Werner
040 526 7195
frej.werner@gmail.com

Turun veneilyalue
Katja Rytkönen
044 376 2666
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi

Ahvenanmaa
Björn Tennström
040 732 5843
bjorn.tennstrom@aland.net

Perämeren eteläosan vesistöalue
Johan Nyberg
040 022 9224
johan.nyberg@anvianet.fi

Keitele – Päijänteen vesistöalue
Ismo Glans
040 771 6859
ismo.glans@gmail.com

Pohjanlahden keskiosan vesistöalue (Merenkurkun veneilyalue)
Peter Remahl
050 526 2802
remahl@mac.com

Perämeren, Kemijoen ja Oulunjoen vesistöalue ja Lappi
Matti Ylipiessa
045 134 6090
info@nordbooks.fi

Hämeen vesistöalue
Reijo Manninen
0400 817334
reijo.manninen@tans.fi

Selkämeren vesistöalue
Jani Konsi
040 829 1454
jani.konsi@mvs.fi

***

Mera stöd av de regionala cheferna för din förening!

Förbundet försöker förbättra stödet till föreningarna genom att  effektivera samarbetet mellan förbundet och de regionala cheferna. Organisationskommittén och regioncheferna höll sitt första gemensamma möte tisdagen 15.5. och vi avser fortsätta att arrangera dessa möten. Målet är att satsa på kommunikation och att hantera föreningarnas intressebevakning ännu bättre.

De regionala cheferna är en viktig resurs för förbundet och föreningarna. Nu kommer de att jobba närmare samman med beslutsfattandet och styrelsearbetet. Vi satsar mera på regionchefernas verksamhet och målet är att också få dem att intensifiera kontakterna till föreningarna inom det egna området.  Din förening kan  via regionchefen få ärenden behandlade av förbundet utan onödiga omvägar. Vi rekommenderar att föreningarna deltar i det egna områdets möten för mötenas beslut ger förbundet bättre information om områdets behov och önskemål.

Var modig ocn  kontakta din regionala chef.

Vi söker en regional chef för Esbo!
Förslag tas emot: toimisto@spv.fi

 


Yhdessä Vesille tulee taas – vie kavereitasi vesille tai järjestä veneilyaiheinen tempaus

Viime vuonna hyvän vastaanoton saanut Yhdessä Vesille -kampanja innosti suomalaisia veneilyn pariin. Seurat/luokkaliitot/yksityishenkilöt järjestivät yhteensä 25 mainiota tapahtumaa.

Tänä vuonna ajankohtana on 8.-10.6. ja kannustamme kaikkia mukaan – niin yksityishenkilöitä, seuroja kuin luokkaliittojakin.

Tarkoituksena on tuoda veneilyn ilosanomaa esiin erilaisten tempausten ja maksuttomien tapahtumien avulla; yksityishenkilöt voivat viedä kavereita vesille tai seurat järjestää esimerkiksi yhteisen reissun saaritukikohtaan tai jumppatuokion rannalla. Oman Yhdessä Vesille -tempauksen luonti on helppoa. Miten olisi veneilyreissu naapurin kanssa saaritukikohtaan tai jumppatuokio seurakaverien kanssa rannalla?

Kampanjassa voi olla mukana myös sosiaalisessa mediassa jaetun kuvan ja hashtagin #yhdessävesille kera. Niin helppoa se on!

Jos seuralla on jo jokin tapahtuma kyseisenä viikonloppuna, esim. kilpailut, koulutus- tai rantatapahtuma, voidaan se liittää kampanjaan. Kerro niistä meille spv.fi/yhdessavesille-sivun kautta.

Tavoitteena on, että veneily näkyy ja kuuluu, ja saamme lisää harrastajia loistavan lajimme pariin.

Kaikki veneilyyn liittyvät tempaukset ja tapahtumat ovat tervetulleita!

Ilmoita tempauksesi, katso lisätietoa ja ota materiaalit käyttöösi: spv.fi/yhdessavesille. Seuraa meitä myös Facebookissa: Yhdessä Vesille.

***

Tillsammans till Sjöss är här igen – ta ut dina kompisar på havet eller ordna ett jippo med  båtsportstema

Tillsammans till Sjöss –kampanjen fick ett gott mottagande senaste år och lockade finländarna att pröva på båtsport. Föreningar/klassförbund/enskilda personer ordnade sammanlagt 25 fina evenemang.

I år är tidpunkten 8-10 juni och vi vill locka alla med – både privatpersoner, föreningar och klassförbund.

Målet är att föra ut glädjebudskapet om båtsporten med hjälp av olika jippon och gratisevenemang; privatpersoner kan ta ut sina kompisar på sjön och föreningarna exempelvis ordna gemensamma utflykter till sina skärgårdshamnar eller jumpasessioner på stranden.  Det är lätt att skapa ett eget Tillsammans till Sjöss – evenemang. Hur skulle det vara med en båtresa till skärgårdshamnen tillsammans med din granne eller en jumpasession på stranden med klubbkamraterna?

Du kan också delta i kampanjen genom att distribuera en bild i media med hashtagen #yhdessävesille. Så lätt är det!

Om din förening redan har ett evenemang det här veckoslutet, exempelvis en tävling, utbildning eller ett strandevenemang kan de kopplas ihop med kampanjen. Berätta om dem åt oss via spv.fi/yhdessavesille-sidan.

Målet är att båtsporten hörs och syns och att vi kan rekrytera nya utövare till vår fina sport.

Alla jippon och evenemang som har med båtsport att göra är välkomna!

Informera om ditt evenemang, skaffa mera information och utnyttja materialet: spv.fi/yhdessavesille. Följ oss också på Facebook: Yhdessä Vesille.


Toiminnanjohtaja Tom Ek siirtyi hallituksen projektitehtäviin

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnanjohtaja Tom Ek on siirtynyt liittohallituksen projektitehtäviin 14.5. alkaen.
Toiminnanjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti ja oman toimensa ohessa urheilutoimenjohtaja Jan Thorström.
- Kiitämme niistä kolmesta vuodesta, jotka Tom on toiminut toiminnanjohtajana ja toivotamme hänelle menestystä, liittohallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä kertoo.

SPV:n kesäkausi alkaa 8.-10.6. ympäri maan järjestettävillä Yhdessä Vesille -harrastetempauksilla. Kilpailullisesti kesän kohokohtia ovat Tokion olympiamaapaikkajahti Tanskan Århusissa 2.-8.8. sekä nopeuskilpailun arvokilpailut. Lue lisää toiminnastamme kotisivuiltamme spv.fi ja seuraa meitä somessa: Suomen Purjehdus ja Veneily ja Sailing Team Finland

Verksamhetsledare Tom Ek övergår till att sköta projekt för styrelsen

Segling och Båtsport i Finland r.f. verksamhetsledare Tom Ek har övergått till att sköta projektuppgifter för förbundet styrelse.

Tillförordnad verksamhetsledare är Jan Thorström som sköter uppgiften vid sidan om sitt andra jobb vid förbundets kansli.

- Vi tackar Tom för de tre åren som han fungerat som verksamhetsledare och vi önskar honom framgång i framtiden, säger förbundsstyrelsens ordförande Samuli Salanterä.

 


Kevätliittokokous | Vårförbundsmötet 14.4.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallitus kutsuu liiton jäsenyhdistykset sääntömääräisen kevätliittokokoukseen.

Aika: lauantaina 14.4.2018 kello 11.00

Paikka: Ravintola Loru, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kello 10.00 ja päättyy kello 10.45.

Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 9. huhtikuuta 2018 mennessä osoitteessa webropolsurveys.com/S/85292E4791CEDA0D.par.

Tänä vuonna olemme siirtyneet digipainotteiseen kokousmateriaaliin. Lähetimme seuroille postitse kokouskutsun sisältäen hallituksen esityksen vaalilautakunnan kokoonpanoksi, esityslistan ja kohdan kansainvälisestä vaikuttamisesta. Muut materiaalit (seurojen äänimäärät 2018, toimintakertomus 2017, tuloslaskelma ja tase 2017 sekä toimialakohtainen tulos 2017) löytyvät osoitteesta: spv.fi/liittomateriaalit/ kohdasta ”liittokokousmateriaalit”, ”kevätliittokokous 2018”.

 

Sääntöjen 8 §:n mukaisesti äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenen valtuuttama henkilö, jonka tulee olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokousedustaja voi ottaa liittokokoukseen avustajakseen tarkkailijoita, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tarkkailijoiden määrä ei saa ylittää kahta (2) eikä jäsenyhdistyksen äänimäärää.

***

VÅRFÖRBUNDSMÖTET 14.4.2018

Styrelsen för Segling och Båtsport i Finland r.f. inbjuder medlemsföreningarna till stadgeenligt vårförbundsmöte.

Tid: lördagen 14.4.2018 kl. 11.00

Plats: Restaurang Loru, Österviksgatan 22 B, 00210 Helsingfors (Drumsö)

Kontroll av fullmakterna sker på mötesplatsen mellan 10:00 och 10:45.

Anmälan till mötet senast 9 april 2018 på adressen: webropolsurveys.com/S/85292E4791CEDA0D.par

Detta år har vi övergått till digitalt mötesmaterial. Vi skickade per post till föreningarna möteskallelsen, styrelsens förslag till valnämndens sammansättning, föredragningslistan och material om internationell intressebevakning. Övrigt material (föreningarnas röstetal 2018, verksamhetsberättelsen 2017, resultat och balans för 2017 och resultat per verksamhet 2017) finns på adressen spv.fi/liittomateriaalit/ punkt ”liittokokousmateriaalit”, ”kevätliittokokous 2018”.

Enligt § 8 i stadgarna utövas medlems rösträtt vid förbundsmötet av en av medlemmen befullmäktigad person, som måste vara medlem i en medlemsförening. Samma person får företräda högst tre (3) medlemmar. Mötesdelegaten får som medhjälpare till förbundsmötet ta med sig observatörer, vilka har yttranderätt men inte rösträtt. Antalet observatörer får inte överstiga två (2) och inte heller medlemsföreningens röstetal.


Päivityksiä Suomen Purjehdus ja Veneilyn GDPR-projektiin

EU-tietosuojalainsäädäntö tuo muutoksia toukokuussa 2018 pursi- ja veneilyseurojen jäsenrekisterin käyttöön ja hallintaan. Muutos on pakollinen, lakiin perustuva ja se koskee järjestötoimintaa kaikilla toiminnan tasoilla, joissa jäsenen henkilötietoja käsitellään.

Tiedotimme helmikuussa yleisistä GDPR-käytännöistä, jotka tulee ottaa huomioon jäsenseuroissa. Ajankohtaisista asioista kerrotaan tässä tiedotteessa.

Olemme luoneet sivun spv.fi/gdpr/, jonne on koottu seuratoiminnan kannalta olennaista tietoa ja ohjeita tietosuoja-asetukseen liittyen. Tällä hetkellä sivulta löytyy yleistietoa GDPR:stä sekä Usein kysytyt kysymykset -kohta vastauksineen. Sivulle tuodaan jatkossa esimerkiksi erilaisia dokumenttipohjia, kuten tietojenkäsittelysopimus- ja tietosuojakäytäntömalli, joita seurat voivat käyttää.

Seurojen olisi hyvä valmistautua keräämällä tiedot käytössä olevista rekistereistä (niin paperi- kuin digimuotoisista) sekä niiden käyttötarkoituksesta ja tarpeellisesta säilytysajasta. Eli seurojen kannattaa listata kaikki rekisterit, jotka sisältävät henkilötietoja (esim. nimi, postiosoite, sähköpostiosoite). Tämä johtuu siitä, että seurojen tulee miettiä, mitkä rekisterit ovat tarpeellisia, sillä näistä rekistereistä on löydyttävä lainmukaiset rekisteriselosteet.

Suomen Purjehdus ja Veneilyn liittohallitus on päättänyt, että sekä seura että liitto toimivat rekisterin pitäjinä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 26 mukaisesti (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=fi). Seuran ja liiton väliset roolit tullaan täsmentämään kevään aikana.

Jatkossa kannattaa seurata sivustoa spv.fi/gdpr, jota päivitetään projektin edetessä. Mahdolliset kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen gdpr@spv.fi.

Suosittelemme tutustumaan oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston oppaaseen Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?, josta löytyy paljon hyödyllistä tietoa.

 

Yleistä GDPR:stä

Isossa kuvassa on esimerkiksi kysymys siitä, että:

  • GDPR muuttaa toimintaympäristöä.
  • Liitto ja seurat ovat yhteisrekisterinpitäjiä (EU:n tietosuoja-asetus artikla 26).
  • Seurahallinnon tulee perehtyä GDPR-asetukseen ja sen vaikutuksiin.
  • GDPR aiheuttaa mahdollisesti muutoksia seurojen/liiton sääntöihin.
  • Liitto tulee kevään aikana auttamaan ohjeiden avulla seuroja rekisterinpitäjän vastuiden hoitamisessa.

***

Uppdateringar gällande SBF:s GDPR -projekt


EU:s dataskyddsregelverk medför i maj 2018 förändringar i hur segel- och båtsportföreningarna använder och administrerar sina register. Ändringskravet baserar sig på lag och är därmed obligatoriskt. Det omfattar alla de verksamhetsnivåer inom föreningsverksamheten, där medlemmarnas personuppgifter hanteras.

Vi informerade i februari om allmänna regler för GDPR. Dessa bör beaktas i föreningsverksamheten.  I detta meddelande informerar vi om aktuella frågor.

Vi har skapat en websida spv.fi/gdpr/. Där samlas information, som är väsentlig för föreningsverksamheten, och instruktioner gällande dataskyddsförordningen. Nu finns där allmän information om GDPR och en sektion med vanliga frågor och svaren på dessa. I framtiden kommer sidan att uppdateras med t.ex. olika dokumentmallar för föreningarnas bruk, exempelvis för databehandlingsavtal och dataskydd i praktiken.

Vi rekommenderar att föreningarna förbereder sig genom att samla uppgifter om de register, som är i bruk (både digitala och pappersregister) och om deras användningsändamål och nödvändig förvaringstid för data. Föreningarna borde alltså uppgöra en lista på alla de register, som innehåller personuppgifter (t.ex. namn, postadress, email-adress). Orsaken till detta är, att föreningarna borde överväga vilka register, som verkligen är nödvändiga – för de här registren måste nämligen finnas lagenliga registerspecifikationer.

Styrelsen för Segling och Båtsport i Finland har beslutat, att både föreningarna och förbundet fungerar som registeransvariga enligt artikel 26 i EU:s dataskyddsförordning (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=fi). Förbundets och föreningarnas respektive roller kommer att preciseras under denna vår.

I fortsättningen lönar det sig att följa med sidorna spv.fi/gdpr, som uppdateras allt eftersom projektet framskrider. Eventuella frågor kan skickas till gdpr@spv.fi.

Vi uppmanar föreningarna att bekanta sig med den manual, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? som justitieministeriet och dataombudsmannen har utgivit.

Allmänt om GDPR
Bakgrunden till dessa förändringar är, att:

  • GDPR förändrar verksamhetsmiljön.
  • Förbundet och föreningarna anses som gemensamt registeransvariga (EU dataskyddsförordningen, artikel 26).
  • De som svarar för föreningens administration måste bekanta sig med GDPR- förordningen och dess inverkan.
  • GDPR kräver möjligen förändringar i föreningens/förbundets stadgar.
  • Förbundet kommer under våren att hjälpa föreningarna att hantera det ansvar de har som registeransvariga.