Seurallesi enemmän tukea aluejohtajalta!

Seurojen tukea pyritään parantamaan tehostamalla liiton ja aluejohtajien välistä yhteistyötä. Järjestötoimikunta ja aluejohtajat pitivät ensimmäisen yhteisen kokouksensa tiistaina 15.5. ja yhteiskokouksia aiotaan jatkaa. Tavoitteena on panostaa viestintään sekä edistää seurojen etuja paremmin.

Aluejohtajat ovat suuri voimavara liitolle sekä seuralle. Nyt aluejohtajat tuodaan lähemmäs SPV:n päätöksentekoa ja hallitustoimintaa. Aluejohtajien toimintaan panostetaan enemmän ja tavoitteena on saada aluejohtajat jalkautumaan myös omalle alueelleen tiiviimmin. Seurallasi on aluejohtajan kautta mahdollista tehdä nostoja suoraan liitolle ilman turhia kiertoteitä. Seurojen on suositeltavaa osallistua alueensa kokouksiin, sillä sitä kautta kokouksen päätökset ja nostot kulkeutuvat kätevästi myös liiton tietoon!

Espoon aluejohtaja haussa! 
Ehdotuksia otetaan vastaan: toimisto@spv.fi

Ota rohkeasti yhteyttä aluejohtajaasi!

ALUEJOHTAJAT:

Suomenlahden itäosan vesistöalue (Virolahti-Sipoo)
Martti Laisi
0400 655 501
martti@laisi.net

Suomenlahden keskiosan vesistöalue (Helsinki)
Juha Vuorinen
0400 208 548
juha.vuorinen@paperdreams.fi

Länsiturunmaan keskiosan vesistöalue (Västra Åboland), saaristokunnat
Erik Nordenswan
0400 617 749
eriktnordenswan@gmail.com

Läntisen Suomenlahden vesistöalue (Espoo, Hyvinkää, Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa)
Anders E. Grandell
0400891152
anders.grandell@kolumbus.fi

Saimaan vesistöalue
Antti Kaipainen
040 586 4457
antti@anttikaipainen.fi

Läntisen Suomenlahden vesistöalue (Inkoo-Perniö)
Frej Werner
040 526 7195
frej.werner@gmail.com

Turun veneilyalue
Katja Rytkönen
044 376 2666
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi

Ahvenanmaa
Björn Tennström
040 732 5843
bjorn.tennstrom@aland.net

Perämeren eteläosan vesistöalue
Johan Nyberg
040 022 9224
johan.nyberg@anvianet.fi

Keitele – Päijänteen vesistöalue
Ismo Glans
040 771 6859
ismo.glans@gmail.com

Pohjanlahden keskiosan vesistöalue (Merenkurkun veneilyalue)
Peter Remahl
050 526 2802
remahl@mac.com

Perämeren, Kemijoen ja Oulunjoen vesistöalue ja Lappi
Matti Ylipiessa
045 134 6090
info@nordbooks.fi

Hämeen vesistöalue
Reijo Manninen
0400 817334
reijo.manninen@tans.fi

Selkämeren vesistöalue
Jani Konsi
040 829 1454
jani.konsi@mvs.fi

***

Mera stöd av de regionala cheferna för din förening!

Förbundet försöker förbättra stödet till föreningarna genom att  effektivera samarbetet mellan förbundet och de regionala cheferna. Organisationskommittén och regioncheferna höll sitt första gemensamma möte tisdagen 15.5. och vi avser fortsätta att arrangera dessa möten. Målet är att satsa på kommunikation och att hantera föreningarnas intressebevakning ännu bättre.

De regionala cheferna är en viktig resurs för förbundet och föreningarna. Nu kommer de att jobba närmare samman med beslutsfattandet och styrelsearbetet. Vi satsar mera på regionchefernas verksamhet och målet är att också få dem att intensifiera kontakterna till föreningarna inom det egna området.  Din förening kan  via regionchefen få ärenden behandlade av förbundet utan onödiga omvägar. Vi rekommenderar att föreningarna deltar i det egna områdets möten för mötenas beslut ger förbundet bättre information om områdets behov och önskemål.

Var modig ocn  kontakta din regionala chef.

Vi söker en regional chef för Esbo!
Förslag tas emot: toimisto@spv.fi

 


Yhdessä Vesille tulee taas – vie kavereitasi vesille tai järjestä veneilyaiheinen tempaus

Viime vuonna hyvän vastaanoton saanut Yhdessä Vesille -kampanja innosti suomalaisia veneilyn pariin. Seurat/luokkaliitot/yksityishenkilöt järjestivät yhteensä 25 mainiota tapahtumaa.

Tänä vuonna ajankohtana on 8.-10.6. ja kannustamme kaikkia mukaan – niin yksityishenkilöitä, seuroja kuin luokkaliittojakin.

Tarkoituksena on tuoda veneilyn ilosanomaa esiin erilaisten tempausten ja maksuttomien tapahtumien avulla; yksityishenkilöt voivat viedä kavereita vesille tai seurat järjestää esimerkiksi yhteisen reissun saaritukikohtaan tai jumppatuokion rannalla. Oman Yhdessä Vesille -tempauksen luonti on helppoa. Miten olisi veneilyreissu naapurin kanssa saaritukikohtaan tai jumppatuokio seurakaverien kanssa rannalla?

Kampanjassa voi olla mukana myös sosiaalisessa mediassa jaetun kuvan ja hashtagin #yhdessävesille kera. Niin helppoa se on!

Jos seuralla on jo jokin tapahtuma kyseisenä viikonloppuna, esim. kilpailut, koulutus- tai rantatapahtuma, voidaan se liittää kampanjaan. Kerro niistä meille spv.fi/yhdessavesille-sivun kautta.

Tavoitteena on, että veneily näkyy ja kuuluu, ja saamme lisää harrastajia loistavan lajimme pariin.

Kaikki veneilyyn liittyvät tempaukset ja tapahtumat ovat tervetulleita!

Ilmoita tempauksesi, katso lisätietoa ja ota materiaalit käyttöösi: spv.fi/yhdessavesille. Seuraa meitä myös Facebookissa: Yhdessä Vesille.

***

Tillsammans till Sjöss är här igen – ta ut dina kompisar på havet eller ordna ett jippo med  båtsportstema

Tillsammans till Sjöss –kampanjen fick ett gott mottagande senaste år och lockade finländarna att pröva på båtsport. Föreningar/klassförbund/enskilda personer ordnade sammanlagt 25 fina evenemang.

I år är tidpunkten 8-10 juni och vi vill locka alla med – både privatpersoner, föreningar och klassförbund.

Målet är att föra ut glädjebudskapet om båtsporten med hjälp av olika jippon och gratisevenemang; privatpersoner kan ta ut sina kompisar på sjön och föreningarna exempelvis ordna gemensamma utflykter till sina skärgårdshamnar eller jumpasessioner på stranden.  Det är lätt att skapa ett eget Tillsammans till Sjöss – evenemang. Hur skulle det vara med en båtresa till skärgårdshamnen tillsammans med din granne eller en jumpasession på stranden med klubbkamraterna?

Du kan också delta i kampanjen genom att distribuera en bild i media med hashtagen #yhdessävesille. Så lätt är det!

Om din förening redan har ett evenemang det här veckoslutet, exempelvis en tävling, utbildning eller ett strandevenemang kan de kopplas ihop med kampanjen. Berätta om dem åt oss via spv.fi/yhdessavesille-sidan.

Målet är att båtsporten hörs och syns och att vi kan rekrytera nya utövare till vår fina sport.

Alla jippon och evenemang som har med båtsport att göra är välkomna!

Informera om ditt evenemang, skaffa mera information och utnyttja materialet: spv.fi/yhdessavesille. Följ oss också på Facebook: Yhdessä Vesille.


Toiminnanjohtaja Tom Ek siirtyi hallituksen projektitehtäviin

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnanjohtaja Tom Ek on siirtynyt liittohallituksen projektitehtäviin 14.5. alkaen.
Toiminnanjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti ja oman toimensa ohessa urheilutoimenjohtaja Jan Thorström.
- Kiitämme niistä kolmesta vuodesta, jotka Tom on toiminut toiminnanjohtajana ja toivotamme hänelle menestystä, liittohallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä kertoo.

SPV:n kesäkausi alkaa 8.-10.6. ympäri maan järjestettävillä Yhdessä Vesille -harrastetempauksilla. Kilpailullisesti kesän kohokohtia ovat Tokion olympiamaapaikkajahti Tanskan Århusissa 2.-8.8. sekä nopeuskilpailun arvokilpailut. Lue lisää toiminnastamme kotisivuiltamme spv.fi ja seuraa meitä somessa: Suomen Purjehdus ja Veneily ja Sailing Team Finland

Verksamhetsledare Tom Ek övergår till att sköta projekt för styrelsen

Segling och Båtsport i Finland r.f. verksamhetsledare Tom Ek har övergått till att sköta projektuppgifter för förbundet styrelse.

Tillförordnad verksamhetsledare är Jan Thorström som sköter uppgiften vid sidan om sitt andra jobb vid förbundets kansli.

- Vi tackar Tom för de tre åren som han fungerat som verksamhetsledare och vi önskar honom framgång i framtiden, säger förbundsstyrelsens ordförande Samuli Salanterä.

 


Uusia henkilöitä etsitään luottamustehtäviin

Syysliittokokouksessa 24.11.2018 päätetään tulevan kaksivuotiskauden 2019 - 2020 luottamushenkilöistä. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eri toimikunnille erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajat ovat samalla liittohallituksen jäseniä. Siinä tapauksessa, että istuva varapuheenjohtaja siirtyisi puheenjohtajaksi, tulee hänen tilalleen valita loppukaudeksi (1 vuosi) seuraaja.

Liitolle valitaan uusi puheenjohtaja
Liittohallituksen jäsenenä voi toimia enintään kolme perättäistä kautta (6 vuotta). Tämän vuoksi edessämme on myös liittohallituksen puheenjohtajan vaali Samuli Salanterän seuraajaksi ruorimiehen paikalle.

Toimikunnille valitaan 5 puheenjohtajaa ja 4 varapuheenjohtajaa
Ohessa lista vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien ja toimintojen tehtävistä sekä lomake, jolla voitte ehdottaa sopiviksi katsomianne henkilöitä eri tehtäviin. Kiinnittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää.

Seurat ehdottavat
Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää ehdokkaita liiton luottamustoimiin on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan kuluessa.
Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jatkavan tehtävässään, ja hän on siihen suostuva, tulee häntä ehdottaa kyseiseen tehtävään. Nopeuskilpailutoimikunnan pj Jari Lehtosen tilalle tulee valita seuraaja, sillä hänen kolme kauttaan hallituksen jäsenenä ovat täynnä.

Suomen Purjehdus ja Veneily on yksi maamme suurimmista lajiliitoista. Erityisen tärkeää on, että luottamustehtäviin saadaan edelleen osaavia ja aktiivisia naisia ja miehiä. Toivomme, että seurat käyttävät tätä mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen esittämiä.

Ehdotukset 14.9.2018 mennessä
Seurojen perustellut ehdotukset pyydetään lähettämään oheisen lomakkeen mukaan 14.9.2018 mennessä osoitteeseen marika.bister-sandstrom@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

LIITTEET

Vaalilautakunnan puolesta,
Yrjö Sahlstedt, puheenjohtaja

Vaalilautakunnan jäsenet
Puheenjohtaja Yrjö Sahlstedt (puh. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening
Varapuheenjohtaja Hannele Naatula (puh. 040 715 7577. hannele.naatula@iki.fi) Soukan Venekerho
Timo Telkola (puh. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura
Iiro Suksi (puh. 045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho
Veli-Pekka Manninen (puh. 0400 508 857, patu@kansio.fi), Mikkelin Pursiseura

***

Valnämndens brev till föreningarna

Höstmötet den 24.11.2018 väljer förtroendepersoner för den kommande 2-årsperioden 2019 - 2020. Vid mötet väljs kommittéernas ordförande och viceordförande där dessa är i tur att avgå. Ifall sittande viceordförande avancerar till ordförande, bör en ersättare väljas för resterande period (1 år).

Ny förbundsordförande väljs
En medlem i förbundsstyrelsen kan verka högst tre perioder efter varandra (6 år). Därför står vi nu inför valet av styrelseordförande att ersätta Samuli Salanterä som rorsman.

För kommittéerna väljs 5 ordförande och 4 viceordförande
Bifogat följer (på svenska) en lista över ledigblivande förtroendeposter och beskrivning av kommittéernas uppgifter samt en blankett, enligt vilken ni kan föreslå lämpliga personer till posterna. Fäst särskild uppmärksamhet vid den föreslagna personens påvisbara kvalifikationer för uppdraget.

Föreningarna skall föreslå
Valnämnden hoppas på föreningarnas aktiva insats och väl grundade förslag. Det korrekta förfarandet är, att till valnämnden inlämna sina kandidatförslag till förtroendeposterna inom utsatt tid.
Vi vill också påminna om, att ifall personer i tur att avgå önskas (och är villiga) fortsätta på sin post, bör förslag om detta inlämnas. Ordföranden för hastighetstävlingar Jari Lehtonen har sina tre perioder som styrelsemedlem fyllda och bör alltså få en efterföljare.
Segling och båtsport i Finland är ett av landets största grenförbund. Det är av största vikt att vi fortfarande får kunniga och aktiva damer och herrar invalda till de olika förtroendeuppdragen. Önskvärt är, att medlemsföreningarna nu utnyttjar detta tillfälle att påverka. Samtliga kandidater bör föreslås av någon medlemsförening.

Förslagen inlämnas senast den 14.9.2018
Föreningarnas motiverade förslag skall sändas enligt bifogade blankett med föreningens e-post senast den 14.9.2018 till marika.bister-sandstrom@spv.fi . Valnämnden behandlar samtliga förslag och sammanställer av dem sitt förslag till höstförbundsmötet.

För valnämnden
Yrjö Sahlstedt, ordförande

Valnämndens kontaktuppgifter:
Medlemmar i valnämnden:
Ordförande Yrjö Sahlstedt (tel. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening
Vice ordförande Hannele Naatula (tel. 040 715 7577, hannele.naatula@iki.fi) Soukan Venekerho
Timo Telkola (tel. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura
Iiro Suksi (tel. 045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho
Veli-Pekka Manninen (tel. 0400 508 857, patu@kansio.fi), Mikkelin Pursiseura

BILAGOR
Lista över förtroendeposter som ska utses
Blankett för förslag
Uppgifter för förbundets kommittéer och funktioner
Instruktion finns att läsa på SBF:s hemsida på adressen: sv.spv.fi/forbundsmaterial/

 


Kevätliittokokous | Vårförbundsmötet 14.4.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallitus kutsuu liiton jäsenyhdistykset sääntömääräisen kevätliittokokoukseen.

Aika: lauantaina 14.4.2018 kello 11.00

Paikka: Ravintola Loru, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla kello 10.00 ja päättyy kello 10.45.

Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 9. huhtikuuta 2018 mennessä osoitteessa webropolsurveys.com/S/85292E4791CEDA0D.par.

Tänä vuonna olemme siirtyneet digipainotteiseen kokousmateriaaliin. Lähetimme seuroille postitse kokouskutsun sisältäen hallituksen esityksen vaalilautakunnan kokoonpanoksi, esityslistan ja kohdan kansainvälisestä vaikuttamisesta. Muut materiaalit (seurojen äänimäärät 2018, toimintakertomus 2017, tuloslaskelma ja tase 2017 sekä toimialakohtainen tulos 2017) löytyvät osoitteesta: spv.fi/liittomateriaalit/ kohdasta ”liittokokousmateriaalit”, ”kevätliittokokous 2018”.

 

Sääntöjen 8 §:n mukaisesti äänioikeutta liittokokouksessa käyttää jäsenen valtuuttama henkilö, jonka tulee olla jonkun jäsenyhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokousedustaja voi ottaa liittokokoukseen avustajakseen tarkkailijoita, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Tarkkailijoiden määrä ei saa ylittää kahta (2) eikä jäsenyhdistyksen äänimäärää.

***

VÅRFÖRBUNDSMÖTET 14.4.2018

Styrelsen för Segling och Båtsport i Finland r.f. inbjuder medlemsföreningarna till stadgeenligt vårförbundsmöte.

Tid: lördagen 14.4.2018 kl. 11.00

Plats: Restaurang Loru, Österviksgatan 22 B, 00210 Helsingfors (Drumsö)

Kontroll av fullmakterna sker på mötesplatsen mellan 10:00 och 10:45.

Anmälan till mötet senast 9 april 2018 på adressen: webropolsurveys.com/S/85292E4791CEDA0D.par

Detta år har vi övergått till digitalt mötesmaterial. Vi skickade per post till föreningarna möteskallelsen, styrelsens förslag till valnämndens sammansättning, föredragningslistan och material om internationell intressebevakning. Övrigt material (föreningarnas röstetal 2018, verksamhetsberättelsen 2017, resultat och balans för 2017 och resultat per verksamhet 2017) finns på adressen spv.fi/liittomateriaalit/ punkt ”liittokokousmateriaalit”, ”kevätliittokokous 2018”.

Enligt § 8 i stadgarna utövas medlems rösträtt vid förbundsmötet av en av medlemmen befullmäktigad person, som måste vara medlem i en medlemsförening. Samma person får företräda högst tre (3) medlemmar. Mötesdelegaten får som medhjälpare till förbundsmötet ta med sig observatörer, vilka har yttranderätt men inte rösträtt. Antalet observatörer får inte överstiga två (2) och inte heller medlemsföreningens röstetal.


Päivityksiä Suomen Purjehdus ja Veneilyn GDPR-projektiin

EU-tietosuojalainsäädäntö tuo muutoksia toukokuussa 2018 pursi- ja veneilyseurojen jäsenrekisterin käyttöön ja hallintaan. Muutos on pakollinen, lakiin perustuva ja se koskee järjestötoimintaa kaikilla toiminnan tasoilla, joissa jäsenen henkilötietoja käsitellään.

Tiedotimme helmikuussa yleisistä GDPR-käytännöistä, jotka tulee ottaa huomioon jäsenseuroissa. Ajankohtaisista asioista kerrotaan tässä tiedotteessa.

Olemme luoneet sivun spv.fi/gdpr/, jonne on koottu seuratoiminnan kannalta olennaista tietoa ja ohjeita tietosuoja-asetukseen liittyen. Tällä hetkellä sivulta löytyy yleistietoa GDPR:stä sekä Usein kysytyt kysymykset -kohta vastauksineen. Sivulle tuodaan jatkossa esimerkiksi erilaisia dokumenttipohjia, kuten tietojenkäsittelysopimus- ja tietosuojakäytäntömalli, joita seurat voivat käyttää.

Seurojen olisi hyvä valmistautua keräämällä tiedot käytössä olevista rekistereistä (niin paperi- kuin digimuotoisista) sekä niiden käyttötarkoituksesta ja tarpeellisesta säilytysajasta. Eli seurojen kannattaa listata kaikki rekisterit, jotka sisältävät henkilötietoja (esim. nimi, postiosoite, sähköpostiosoite). Tämä johtuu siitä, että seurojen tulee miettiä, mitkä rekisterit ovat tarpeellisia, sillä näistä rekistereistä on löydyttävä lainmukaiset rekisteriselosteet.

Suomen Purjehdus ja Veneilyn liittohallitus on päättänyt, että sekä seura että liitto toimivat rekisterin pitäjinä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 26 mukaisesti (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=fi). Seuran ja liiton väliset roolit tullaan täsmentämään kevään aikana.

Jatkossa kannattaa seurata sivustoa spv.fi/gdpr, jota päivitetään projektin edetessä. Mahdolliset kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen gdpr@spv.fi.

Suosittelemme tutustumaan oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston oppaaseen Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?, josta löytyy paljon hyödyllistä tietoa.

 

Yleistä GDPR:stä

Isossa kuvassa on esimerkiksi kysymys siitä, että:

 • GDPR muuttaa toimintaympäristöä.
 • Liitto ja seurat ovat yhteisrekisterinpitäjiä (EU:n tietosuoja-asetus artikla 26).
 • Seurahallinnon tulee perehtyä GDPR-asetukseen ja sen vaikutuksiin.
 • GDPR aiheuttaa mahdollisesti muutoksia seurojen/liiton sääntöihin.
 • Liitto tulee kevään aikana auttamaan ohjeiden avulla seuroja rekisterinpitäjän vastuiden hoitamisessa.

***

Uppdateringar gällande SBF:s GDPR -projekt


EU:s dataskyddsregelverk medför i maj 2018 förändringar i hur segel- och båtsportföreningarna använder och administrerar sina register. Ändringskravet baserar sig på lag och är därmed obligatoriskt. Det omfattar alla de verksamhetsnivåer inom föreningsverksamheten, där medlemmarnas personuppgifter hanteras.

Vi informerade i februari om allmänna regler för GDPR. Dessa bör beaktas i föreningsverksamheten.  I detta meddelande informerar vi om aktuella frågor.

Vi har skapat en websida spv.fi/gdpr/. Där samlas information, som är väsentlig för föreningsverksamheten, och instruktioner gällande dataskyddsförordningen. Nu finns där allmän information om GDPR och en sektion med vanliga frågor och svaren på dessa. I framtiden kommer sidan att uppdateras med t.ex. olika dokumentmallar för föreningarnas bruk, exempelvis för databehandlingsavtal och dataskydd i praktiken.

Vi rekommenderar att föreningarna förbereder sig genom att samla uppgifter om de register, som är i bruk (både digitala och pappersregister) och om deras användningsändamål och nödvändig förvaringstid för data. Föreningarna borde alltså uppgöra en lista på alla de register, som innehåller personuppgifter (t.ex. namn, postadress, email-adress). Orsaken till detta är, att föreningarna borde överväga vilka register, som verkligen är nödvändiga – för de här registren måste nämligen finnas lagenliga registerspecifikationer.

Styrelsen för Segling och Båtsport i Finland har beslutat, att både föreningarna och förbundet fungerar som registeransvariga enligt artikel 26 i EU:s dataskyddsförordning (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=fi). Förbundets och föreningarnas respektive roller kommer att preciseras under denna vår.

I fortsättningen lönar det sig att följa med sidorna spv.fi/gdpr, som uppdateras allt eftersom projektet framskrider. Eventuella frågor kan skickas till gdpr@spv.fi.

Vi uppmanar föreningarna att bekanta sig med den manual, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? som justitieministeriet och dataombudsmannen har utgivit.

Allmänt om GDPR
Bakgrunden till dessa förändringar är, att:

 • GDPR förändrar verksamhetsmiljön.
 • Förbundet och föreningarna anses som gemensamt registeransvariga (EU dataskyddsförordningen, artikel 26).
 • De som svarar för föreningens administration måste bekanta sig med GDPR- förordningen och dess inverkan.
 • GDPR kräver möjligen förändringar i föreningens/förbundets stadgar.
 • Förbundet kommer under våren att hjälpa föreningarna att hantera det ansvar de har som registeransvariga.

SPV:n toimisto Vene 18 Båt -messuilla 9.-18.2.2018

Toimistomme on siirtynyt Vene 18 Båt -messuille, ja palvelee siellä 9.-18. helmikuuta.

Saat toimiston kiinni sähköpostitse osoitteesta toimisto@spv.fi. Olet myös tervetullut messuille käymään osastollamme hallissa 4a.

Tutustu messuohjelmaamme täältä: spv.fi/spv-vene-18-bat-messuilla/

TERVETULOA!

 


Suomen Purjehdus ja Veneilyn EU-tietosuojalainsäädäntöprojekti (GDPR)

EU-tietosuojalainsäädäntö tuo muutoksia toukokuussa 2018 pursi- ja veneilyseurojen jäsenrekisterin käyttöön ja hallintaan. Muutos on pakollinen, lakiin perustuva ja se koskee järjestötoimintaa kaikilla toiminnan tasoilla, joissa jäsenen henkilötietoja käsitellään.

SPV on aloittanut GDPR-työn viime syksynä ja työ on edennyt nykytilan selvitykseen ja mahdollisiin muutostarpeisiin sen osalta. Selvitystyössä havaittiin parannettavaa yksittäisten toimintojen osalta, mutta samalla myös tarpeita muuttaa ja päivittää muun muassa liiton säännöstöä, josta on aloitettu erillinen selvitystyö.

Keskeinen asia, itse lain noudattamisen lisäksi, on jatkossa mahdollisimman joustava yhteistyön mahdollistava toimintamalli SPV:n ja jäsenseurojen kesken, koskien muun muassa Suulin jäsentietojen käsittelyä. Kysymyksessä on rekisterinpitäjyyteen liittyvä asia, jossa toinen osapuoli on rekisterinpitäjä ja toinen rekisterin käsittelijä.

SPV on päättänyt tiivistää viestintää seuroihin päin GDPR-toteutuksen osalta. Viestintää toteutetaan säännöllisesti seurojen luottamushenkilöille ja aluejohtajille.

Alla tiivistys yleisistä GDPR-huomioista, jotka tulee noteerata jäsenseuroissa. Tarkempi ohjeistus tai toimintamalli valmistuu talven aikana.

 • GDPR-asetus on jo voimassa ja siirtymäkausi päättyy 25. toukokuuta 2018. Tämän jälkeen viranomaiset alkavat valvomaan organisaatioita aktiivisesti.
 • Koskee kaikkia organisaatioita, joissa yli 250 henkilöä. Myös alle, jos yksikin vaatimuksista täyttyy. Käytännössä muutos koskee kaikkia pursiseuroja.
 • Asetus kuvailee kaiken henkilöä yksilöivän kerätyn tiedon olevan asetuksen alaista.
 • Asetus kattaa kaikki henkilötiedot asetuksen määrittämällä tavalla riippumatta siitä, onko ne tallennettu rakenteellisena tietokantaan, Word-dokumenttiin tai vaikka tulostettu paperille tai vihkoon.
 • Henkilöltä on saatava suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.
 • Rekisterinpitäjän on kyettävä todistamaan, että henkilö on antanut suostumuksensa tietojensa käyttöön. Lisäksi oikeus on peruttavissa, eli henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi (poistetuksi kaikista rekistereistä).
 • Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että helpoin tapa varmistaa laillinen tietojen kerääminen on luvan pyytäminen esimerkiksi lomakkeella tai tehdä merkintä sähköisesti esimerkiksi lisäämällä merkintä jäsenreksieriin jäsenen kodalle.

GDPR:n haasteet seuroille:

 • GDPR:n vaatimusten mukainen lupa tiedon keräykseen puuttuu
 • Henkilötietojen hallinta ontuu
 • Tiedot ovat hajallaan irrallisissa dokumenteissa ja henkilörekisteriluetteloja ei ole olemassa
 • Tietosuojavastaavia ei ole saatavilla seuroihin heti
 • GDPR:n vaatimat käsittelyprosessit puuttuvat
 • Tietoturva- ja tietosuoja-asiat ovat vieraita eikä niitä koeta tarpeelliseksi harrastustoiminnassa

GDPR:n noudattamisen hyödyt seuroille:

 • Seurat noudattavat lakia
 • Seurat huomioivat jäsenten oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta
 • Tiedot on jatkossa selkeästi jäsennelty ja löydettävissä
 • Seura ja seuran hallitus eivät joudu vastuuseen asetuksen rikkomisesta
 • Toiminnan tehostuminen tuo kustannussäästöjä ja säästää aikaa harrastamiselle

Tiedotamme lisää projektin edetessä.

Lisätietoa: gdpr@spv.fi


Lataa Cardu-mobiilijäsenkortti - huikeat alennukset Vene 18 Båt -messuille

Suomen Purjehdus ja Veneily ry haluaa palvella jäseniään entistä monipuolisemmin ja julkaisee siksi helmikuun alussa mobiilijäsenkortti Cardun. Jäsenet tulevat saamaan kortin julkaisemisen jälkeen (1.2.) matkapuhelimeensa viestin, jossa on suora latauslinkki sovellukseen.

Mikäli mielii päästä Vene 18 Båt -messuille mehevään alennushintaan, kannattaa Cardu ladata heti viestin saatuaan. SPV:n aikuisjäsenille hinta on Cardun kautta saatavalla koodilla 12 euroa (ovelta 19 €) ja lapsille kahdeksan euroa (ovelta 12 €).

Sen lisäksi Carduun tulee joukko SPV:n pysyviä jäsenetuja ja koukuttavia kuukauden tarjouksia. Tiedotamme näistä myös SPV:n verkkosivuilla ja Facebookissa.

Jos et saanut sovelluksen aktivointiviestiä torstaina 1.2., lähetä yhteystietosi (nimi, puhelinnumero, seura, paikkakunta) sähköpostitse osoitteeseen media@spv.fi. Tekstiviesti on lähetetty heille, joiden puhelinnumero löytyy Suuli-jäsenrekisterissä ja joilla ei ole markkinointikieltoa.

Lähtökohtaisesti emme lähetä aktivointitekstiviestiä alaikäisille. Jos haluat alaikäiselle lapsellesi Cardun, lähetä siitä kirjallinen lupa osoitteeseen media@spv.fi. Liitä mukaan nimi, puhelinnumero ja kotipaikkakunta.

Cardu-sovelluksen käyttöönotto lyhyesti:
1. Cardu-sovellus asennetaan puhelimen sovelluskaupasta.
2. Cardu-sovellus on puhelimeen asennettava ohjelma, jonka avulla on mahdollista käyttää omassa puhelimessa erilaisia jäsen- ja etukortteja ja niihin liittyviä etuja.
3. Cardu-sovellus toimii pilvipalveluna, joten puhelimen vaihtuessa kaikki omat kortit löytyvät palvelusta myös uudessa puhelimessa, sovelluksen asennuksen jälkeen.
4. Uutta rekisteröintia ei siten tarvitse tehdä riittää, kun kirjautuu uudelleen sovellukseen omalla käyttäjätunnuksella, joka on rekisteröinnin yhteydessä palveluun liitetty sähköpostiosoite.
5. Uusi käyttäjä: Avaa Cardu-sovellus ja rekisteröidy --> Uusi tili.
6. Sinulta kysytään GSM-numero, nimi, salasana ja sähköpostiosoite.
7. Cardu-tunnukseen liitetty puhelinnumero varmennetaan 4-numeroisella koodilla, joka tulee annettuun numeroon tekstiviestinä.
8. Tarvittaessa kirjaudu Carduun käyttäjätunnuksellasi (sähköpostiosoite).

Omat korttisi löytyvät Cardun Lompakosta. Jos et näe enää SPV:n Cardu-korttia, palaa saamaasi tekstiviestiin ja klikkaa linkkiä uudelleen.

Jos et halua käyttää hyödyksesi CarduVip -ilmoituksia, klikkaa CarduVip -korttia, sitten infoa eli i:tä ja sen jälkeen poista valinta kohdasta Salli ilmoitusten vastaanotto tältä kortilta.

Usein kysytyt kysymykset: cardu.com/fi/faqsupport/

 

SBF lanserar Cardu-mobilmedlemskortet – stora rabatter på Vene 18 Båt -mässan

Segling och Båtsport i Finland rf vill betjäna sina medlemmar ännu mångsidigare än tidigare och lanserar därför i början av februari mobilmedlemskortet Cardu.  Då kortet har lanserats kommer medlemmarna att till sina mobiltelefoner få ett meddelande (1.2.), som visar en direkt länk till att ladda upp applikationen.

Om du laddar ner Cardu omedelbart kan du besöka Vene 18 Båt mässan till ett starkt reducerat pris: vuxen för 12 € istället för 19 €, barnens inträdesavgift sjunker från 12 € till 8 €.

Dessutom kommer du via Cardu att  bli delaktig av SBF:s permanenta medlemsförmåner och  spännande specialerbjudanden. Vi meddelar också om dessa förmåner på SBF:s hemsidor och på Facebook.

Om du inte fick appens aktiverings meddelande, skicka dina kontaktuppgifter (namn, mobil nummer, förening, ort) per e-post till media@spv.fi. SMS meddelande har skickats till alla vars mobila nummer finns i Suuli-medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial.

Initiellt skickar vi inte aktiveringsmeddelandet till minderåriga. Om du vill att ditt minderåriga barn skall få SBF:s mobila medlemskortet Cardu ber vi dig skicka ett skriftligt lov härom till media@spv.fi . Kom ihåg att skriva barnets namnmmer och hemort I meddelandet.

Så tar du Cardu-appen i bruk:
1. Cardu-appen installeras från telefonens app butik.
2. Cardu-appen är en applikation som installeras i smart telefonen. Via appen är det möjligt att utnyttja förmåner och rabatter anknytna till olika medlems- och förmånskort.
3. Cardu-appen fungerar som en ”moln service”. Då du byter telefon hittar du alla medlemskort och erbjudanden i den nya telefonen då du laddar ner appen.
4. Ny registrering behövs inte, det räcker till att skriva in sig på nytt med ditt lösenord som erhållit per e-post vid din första registrering .
5. Ny användare: Öppna Cardu appen och registrera à nytt konto.
6. DU blir uppmanada att ge  GSM-nummer, namn, lösenord och e-post.
7. Telefon nummern som är anknuten till Cardu  säkerställs med en 4-siffrig kood som skickas till det givna telefon numret per sms.
8. Vid behov registrera dig i Cardu med dit användar id (e-post adress).

Dina kort finner du i Cardu plånboken (Wallet). Om du inte hittar mera SBF:s medlemskort Cardu kan du återgå till e-post meddelandet och klicka på linken på nytt. Om du inte vill utnyttja CarduVip meddelanden kan du klicka på CarduVip kortet och sedan I (Info). Därefter avlägsna mottagande av meddelanden från detta kort.

Frågor och svar: cardu.com/fi/faqsupport/


Kierrätä varusteesi Veneilijän kamapörssissä

Vene 18 Båt -messuilla järjestetään ensi kertaa Veneilijän kamapörssi, joka myy ja kierrättää veneilytarvikkeita sekä -vaatteita 9.-18. helmikuuta 2018. Tavaroitaan voivat tuoda myyntiin niin messukävijät kuin seurat ja luokkaliitotkin. Tuotemyynnistä perittävä 20 prosentin provisio ohjataan lyhentämättömänä Sailing Team Finlandin Nuorille huipuille, jotka ahkeroivat messujen ajan kamapörssissä.

MITÄ TUODA MYYNTIIN JA MILLOIN?
•    Otamme tavaraa vastaan 4. hallissa sijaitsevassa Veneilijän kamapörssissä perjantaista 9. helmikuuta klo 11 alkaen. Pääset tuomaan tavarat myyntiin lunastamalla pääsylipun Vene 18 Båt -messuille (saat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenenä lipun messujen verkkokaupasta hintaan 12 €. Alennuskoodi löytyy SPV:n Cardu-sovelluksesta).

•    Saat jokaisesta tuomastasi tavarasta numeroidun tarkistuslipukkeen, jolla voit lunastaa rahat tai omat kamasi pois milloin vain messujen aukioloaikoina. Saat samalla messulipun, jolla pääset maksutta takaisin (1 kerran). Muista varautua myös pysäköintimaksuun tuodessasi/hakiessasi kamojasi.

•    Voit tuoda myyntiin EHJIÄ, PUHTAITA JA TOIMIVIA: takkeja, haalareita, housuja, kenkiä ja pelastusliivejä sekä veneilytarvikkeita: purjeita, pelastuslauttoja, ankkureita, skuutteja, nostoköysiä, jollatarvikkeita, elektroniikkaa, spriikeittimiä ja potkureita. Älä tuo yli 10 vuotta vanhoja, tunnearvoa sisältäviä kamoja - ne kuuluvat merimuseoon.

•    Minimihinta tuotteille on 10 euroa (voit kuitenkin tehdä tuotenipun, esim heloista, jotta minimihinta täyttyy). Myytäväksi otetaan enintään kymmenen tuotetta per henkilö. Myyjä voi määrittää tuotteen hinnan, mutta sitä ei kannata hilata kattoon - haluathan saada tavarasi kaupaksi. Hintaa ei voi myöhemmin muuttaa.

•    Tuotteiden tulee olla kooltaan sellaisia, että ne voi kantaa Veneilijän kamapörssiin Messukeskuksen pysäköintialueelta.

•    Suomen Purjehdus ja Veneily ry ohjaa jokaisen tuotteen myyntihinnasta perittävän 20 prosentin provision suoraan Sailing Team Finlandin Nuorille huipuille (kilpapurjehduksen tulevaisuudentoivoille). Nuoret Huiput hoitavat Veneilijän kamapörssin myyntityön yhdessä SPV:n kanssa. Myyjä voi myös tukea junioritoimintaa lahjoittamalla koko myydystä tavarasta saadun summan Nuorille huipuille.

•    Myynnissä olevia tuotteita esitellään Veneilijän kamapörssin Facebook-sivulla tapahtuman aikana. Julkaisemme sivulla jokaisen messupäivän päätteeksi kuvan,  jossa on ruksittu yli tuotteet (numerot), jotka on myyty. Näin tiedät, milloin voit noutaa tuottosi messuilta.

•    Myymättömät tavarat on noudettava pois sunnuntaihin 18. helmikuuta kello 17 mennessä. Epäselvissä tapauksissa SPV ry varaa oikeuden kahden viikon selvittelyaikaan messujen päättymispäivästä 18.2.2018 lukien. Myymättä jääneistä varusteista ei peritä kuluja, jos ne haetaan pois ennen messujen päättymistä.

•    Noutamattomat varusteet viedään varastoon. Kuljetuksesta ja säilytyksestä peritään 30 euron maksu per tuote. SPV ry säilyttää varusteita kaksi viikkoa messujen päättymispäivästä 18.2.2018. Sen jälkeen ne siirtyvät SPV ry:n omaisuudeksi.

•    Lisätietoja: Mika Hollo, mika.hollo@spv.fi, 044 0888440

MITÄ OSTAA, MITEN JA MILLOIN?
•    Veneilijän kamapörssi on auki messujen aukioloaikoina: arkisin 11-19 ja viikonloppuisin 10-18.

•    Ostajalla on loistava mahdollisuus tutustua tavaroihin ennen ostopäätöstä; väännellä, käännellä ja tutkia, ovatko esineet varmasti ehjiä ja sopivatko ne käyttötarkoituksiin. Palautusoikeutta ei ole.

•    Veneilijän kamapörssin narikka ottaa jo ostamasi vaatteet ja pienet tavarat säilytykseen hintaan 1 euro/tavara messupäivän ajaksi.

•    Maksuvälineenä käy vain käteinen raha ja pankkikortit. Suurin hyväksymämme seteli on 50 euroa. Messualueella on kaksi OTTO-automaattia, joista toinen on Ala- Galleriassa ja toinen Lasigalleriassa pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Muista  tarkistaa kamoista saamasi rahasumma heti kassalla. Jälkikäteen ei rahasummaa voi korjata.

Lataa pdf-ohje tästä.

Läs om Prylbörsens här.

SEURAA VENEILIJÄN KAMAPÖRSSIN FACEBOOK -SIVUA, JOTTA PYSYT AJAN TASALLA >>

Katso monipuolinen messuohjelmamme: spv.fi/spv-vene-18-bat-messuilla